Annons:
Arbetsskador
Nyhet
AVAnn Dahlin1 kommentarerTyck till!

Dåliga utredningar fäller kvinnor

Brist på forskning om kvinnoyrken och bristande utredningar från Försäkringskassan leder till att fler kvinnor än män nekas ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Inspektionen har haft regeringens uppdrag att förklara varför arbetsskadeförsäkringen slår så olika för kvinnor och män, trots att beviskraven mildrades 2002 för att komma åt just detta och trots att Försäkringskassan satsat på metodstöd och utbildning.

ISF har tittat på fallen 2009-2010 då Försäkringskassan prövat om en sjukdom kan anses ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet. Av männens ansökningar bifölls 39 procent, av kvinnornas 24 procent.

En viktig orsak till skillnaden är att beviljandegraden är högre när personen har skador som typiskt sett förekommer i mansdominerade yrken. En granskning som Försäkringskassan själv har gjort visar att hälften av dem som arbetar inom gruv-, bygg- och anläggningsarbete får sina arbetsskador godkända, medan bara en procent av dem som arbetar inom vård och omsorg får bifall på ansökan.

Att det är så beror delvis på att forskning om sambandet mellan faktorer i arbetet och sjukdom till största delen utgörs av studier genomförda i mansdominerade yrken. De vetenskapliga beläggen är viktiga för besluten.

Men det friar inte Försäkringskassan från ansvar, anser ISF. Beslut om arbetsskadeersättning ska göras utifrån en helhetsbild, och kassan är skyldig att göra så kallade exponeringsutredningar och titta på hur arbetet faktiskt ser ut. Dessutom är var och en försäkrad ”i befintligt skick”, och utredningarna ska ta hänsyn till den enskilda individens sårbarhet.

Men ofta saknas gedigna exponeringsutredningar. Enligt ISFs intervjuer med handläggare och specialister på Försäkringskassan finns inte tillräckligt med tid att göra en ordentlig utredning. Det förekommer att handläggarna grundar sina beslut enbart på yrkestitel och sjukdomsdiagnos, skriver ISF. Försäkringskassans egen granskning bekräftar att arbetsskadeutredarna ”genar” och gör antaganden om arbetsmoment och risker. Bara 243 av 400 granskade ärenden innehåller det underlag som behövs för att fatta beslut, enligt Försäkringskassans rapport.

Även i de övriga nordiska länderna är det fler män än kvinnor som får sina ansökningar om arbetsskadeersättning beviljade.

Inlagt av Bo Grahn fre, 11/04/2011 - 16:28
48 män och 1 kvinna dog på arbetet 2010.
Säger det inte ganska mycket?

http://www.av.se/dokument/stat...
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Försöket på FörsäkringskassanFördjupningForskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.