Annons:
politik
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

De borgerliga vill lägga ned AMS

AMS framtid blir en het valfråga. De borgerliga partierna vill lägga ner större delen av myndigheten. Men socialdemokraterna tänker försvara en statlig arbetsförmedling och arbetsmarknadsutbildning.

Folkpartiet föreslog nyligen i en partimotion att AMS läggs ner  ”i sin nuvarande form”. Nu har folkpartiet fått gehör hos de andra borgerliga partierna i en gemensam arbetsgrupp.

Enligt folkpartiet skulle AMS endast behålla vissa myndighetsuppgifter, som tillsyn över a-kassan och utbetalning av pengar till dem som ordnar arbetsmarknadsutbildningar.

Arbetsförmedling och yrkesutbildning skulle andra aktörer – privata, kommunala och ideella – ansvara för. Den arbetslöse får en ”omställningspeng” och kan själv välja utbildningsanordnare.

Den borgerliga arbetsgruppen är enig om en förändring med dessa huvuddrag men förslaget är ännu inte spikat i sina detaljer. Enligt centerpartisten Margareta Andersson kan AMS få en något större roll än vad folkpartiet förespråkar.

En del tjänster som AMS står för i dag skulle också finnas kvar, fast kanske med annan huvudman eller i annan form. Det gäller till exempel den platsannonsering på Internet som AMS byggt upp.

Socialdemokraten Sven-Erik Österberg, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, ser utspelet som ett skott från höften.

– Det ursprungliga folkpartiförslaget är inte ens realistiskt, det skulle inte fungera, kommenterar han.
Han tror att de borgerligas motiv är att minska utgifterna för arbetsmarknadspolitiken och därmed kunna sänka skatterna ytterligare.

– Att behålla AMS är inget mål i sig, säger han. Men en aktiv arbetsmarknadspolitik förutsätter att man har resurser att sätta in för dem som har det svårt, som lågutbildade och människor som varit borta länge från arbetsmarknaden.

Enligt Sven-Erik Österberg är det också viktigt att det är en statlig myndighet som har hand om de resurserna. Som riksomfattande myndighet kan AMS säkerställa att reglerna tillämpas rättssäkert och att människor blir lika behandlade över hela landet.
– Om kommunerna eller privata företag tog över skulle det helt raseras, anser han.

AMS är en myndighet som ofta blir utsatt för kritik. Sven-Erik Österberg misstänker dock att kritiken från borgerligt håll i mångt och mycket beror på att myndigheten klarat sina uppgifter bättre än oppositionen trott och sagt.

– Jag tror att de borgerliga är lite besvikna över det.

ST-AMS kräver Fahimis avgång
STs avdelning inom AMS kräver i ett brev till näringsdepartementet att Bijan Fahimi (fp) lämnar sin post i AMS styrelse. Orsaken är Fahimis deltagande i den borgerliga arbetsgrupp som vill lägga ned större delen av AMS.

– Vi förutsätter att de som ingår i AMS styrelse vill arbeta för att verksamheten bedrivs och utvecklas på bästa sätt. Bijan Fahimis önskan att lägga ned AMS rimmar inte med ett sådant uppdrag, säger Bent Nielsen, ordförande för ST-AMS. Enligt facket är det omöjligt för Bijan Fahimi att förena uppdragen i arbetsgruppen och styrelsen.

– Hans agerande leder till att AMS styrelse förlorar sin trovärdighet. Vi önskar därför att regeringen snarast entledigar Fahimi från sitt uppdrag i AMS styrelse och ersätter honom med någon som är beredd att utföra jobbet på ett riktigt sätt, säger Bent Nielsen.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.