Annons:
Debatt
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Debatt: Rätt att tillfälligt sänka kraven på behandlingsassistenter

Statens institutionsstyrelse, SiS, gör rätt när man tillfälligt sänker kompetenskraven för behandlingsassistenter, skriver två företrädare för ST inom SiS. Kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten, anser de.

Statens institutionsstyrelse, SiS, får kritik från flera håll för beslutet att tillfälligt sänka kompetenskraven för behandlingsassistenter. Kritikerna menar att det försämrar vården och ökar risken för att SiS särskilda befogenheter används felaktigt. ST inom SiS anser att kritikerna ger uttryck för en syn på personalen som inte stämmer med verkligheten.

ST inom SiS företräder drygt 1 500 medarbetare, de flesta behandlingsassistenter. Vi vänder oss mot bilden av att personal som endast har gymnasieutbildning använder befogenheterna fel och därmed kränker de intagna. Vi anser att den absoluta majo­riteten av behandlings­assistenter – oavsett utbildningsnivå – utför sitt arbete med god etik och ett gott bemötande. Som i all verksamhet begås ibland misstag och SiS måste naturligtvis göra allt för att förhindra det.

Vår principiella ståndpunkt är att SiS personal ska ha relevant utbildning, exempelvis som behandlingspedagog eller behandlings­assistent. Men avgörande för att klara det klientnära arbetet är personlig lämplighet. Utan det hjälper det inte hur många akademiska poäng du har. Det är just för att SiS vårdar unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med svåra missbruksproblem som personlig lämplighet är nödvändig. Du måste stå stadigt, inte låta dig provoceras av förolämpningar eller hot, ha ett stort tålamod och förmåga att resonera lugnt även i stökiga situationer. Det är ingenting man lär sig genom att studera, det har man med sig.

I det läge som SiS är nu, med extrem efterfrågan, kapacitets­ökning och svårigheter att rekrytera anser vi att myndigheten, för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inte har något annat val än att justera kompetenskraven. Konkurrensen om utbildad personal är stenhård, och andra aktörer kan erbjuda både hög­re lön och en arbetsmiljö som inte innebär stor risk att dagligen utsättas för hot och våld.

SiS valideringsprojekt visar att behandlingsassistenter utan formell utbildning har goda kunskaper på de områden som valideras, kunskaper de fått genom så kallat informellt lärande. De nya kompetenskraven ger institutionerna en möjlighet att anställa personal som gått som timvikarier i flera år och visat sig fungera utmärkt i det klientnära ­arbetet. Vi hoppas att institutionerna använder sig av den möjligheten.

Vi ser också gärna att Myndig­heten för yrkeshögskolan omprövar sitt nej till SiS förslag om en yrkeshögskoleutbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot tvångsvård. En sådan utbildning skulle förmodligen öka SiS möjligheter att rekrytera behandlings­assistenter med rätt kompetens.

I väntan på detta måste SiS satsa på kompetensutveckling för personalen, exempelvis genom fler internutbildningar om befogen­heterna, konflikt­hanterings­-metoder, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal som förhåll­ningssätt. SiS måste även ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det är också nödvändigt att höja behandlingsassistenternas status, genom att se över lönenivåerna och skapa någon form att »karriärstege«. Bara på detta sätt kan SiS bli en attraktiv arbetsgivare.

ST inom SiS anser dessutom att regeringen måste höja myndig­hetens anslag. Att, som en politiker uttalat, ställa högre krav i regleringsbrevet, är inte att från politiskt håll ta proble­met på allvar. Det behövs pengar för att SiS ska kunna vidta adekvata åtgärder, exempelvis höja lönenivån och fortsätta utbyggnaden.

 

Thord Jansson, ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Tobias Bjerman, vice ordförande, Fackförbundet ST inom SiS

Inlagt av Mikael Berner mån, 10/31/2016 - 13:04
Jag arbetar som lärare på SiS. Tidigare har jag också arbetat som behandlare. Min åsikt är att utbildning och kunnande i arbetet är ett måste, hur ska vi annars utveckla vår verksamhet? Om vi nöjer oss med att ha beh.assistenter/lärare som har "rätta känslan", med dåliga löner och snabbt försämrade förmåner så kommer vi inte utvecklas. Alltså kan vi inte slå oss till ro med att så få vill arbeta inom SiS. Receptet är att höja lönerna och se till att det exempelvis ingår pedagogiska måltider, ja olika "morötter" helt enkelt. Sanningen är ju att folk i allmänhet väljer det arbete där lönen är bra, personalpolitiken är bra och att arbetet drivs framåt med nya och tydliga mål. Eftersom de elever/klienter vi arbetar med i regel är de som tidigare vård misslyckats med måste vi ha de som är mest kompetenta, att sänka kraven är inte ett sånt sätt!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.