Annons:
HR-stöd
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Det behövs fler HR-insatser

STs sektionsstyrelse i Södra Norrland vill att Arbetsförmedlingen lägger mer resurser på HR-arbete.

Vi har i dag Arbetsförmedlingskontor med hundra, eller ett par hundra, medarbetare som delar en enda HR-resurs med flera andra kontor.

Myndigheten har under flera år brottats med höga sjuktal och som politiskt styrd organisation är omorganisationer en del av vardagen. Ibland handlar det om mindre förändringar, och ibland – som nu – om stora förändringar. Omorganisationer berör alla medarbetare i en verksamhet, men ställer särskilt krav på en fungerande HR-avdelning.

Som fackliga företrädare möter vi arbetsplatser med stora behov av stöd i exempelvis rehabilitering av med­arbetare, personärenden, konflikter och kommunikationsbrister, sam­tidigt som tillgången till HR-partner och resurser inom personalavdelningen är mycket begränsad. Det vi som facklig organisation framförallt saknar är stöd till cheferna att hantera vad som lite slarvigt brukar kallas »mjukvara«. Rekryteringar av medarbetare och chefer tar mycket tid i anspråk, medan mycket av det som rör psyko­social arbetsmiljö är desto svårare att hinna med. Resultatet blir bland annat att ett stort ansvar läggs på fackliga företrädare och skydds­ombud att hantera frågor som ibland snarare skulle ligga på HR-partner.

Att överhuvudtaget få den ordinarie verksamheten att gå ihop rent logistiskt slukar tid och energi varje dag. På flera enheter finns strategiska personalfrågor som ingen har möjlighet att arbeta med, varken chefer eller HR-partner. Det kan handla om exempelvis oacceptabelt höga sjuktal, att många medarbetare har anpassningar eller att vissa resurser är förbehållna projekt. Det är helt enkelt svårt att få ihop bemanning till kontorets huvudsakliga uppgifter, som direktservice. Den här typen av frågor kräver mycket tid, kunskap och insatser.

I alla organisationer måste målet vara att medarbetarna ska nå sin fulla potential, för att få en effektiv och framgångsrik verksamhet. Om man strävar efter att nå ett sådant tillstånd – där personalen mår bra, utvecklas och vi har bästa kompetens på varje plats inom Arbetsförmedlingen – går det inte att snåla med resurser inom HR-partner/personalavdelningen. Därför vill vi i STs sektionsstyrelse i Södra Norrland att mer resurser läggs på ett fungerande HR-arbete inom Arbetsförmedlingen. Det tror vi i förlängningen kan hjälpa oss att åstadkomma den förändring vi vill se inom myndigheten till 2021.

Mia Karlsson och Roger Linde
Sektionsstyrelsen Södra norrland i ST inom Arbetsförmedlingen

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.