Annons:

Det gäller lönen – och många andra frågor

Löneökningarna står i centrum för avtalsrörelsen. Men kollektivavtalen kan också användas för att förbättra villkoren på många andra områden.

Beskeden om hur ST-medlemmarnas löner och villkor ska utvecklas kommer närmare. ST har fått ett bud från arbets­givarna inom spårtrafiken, framfört sina krav för medlemmar i kommunikationsbranschen, och diskuterar sina prioriteringar inför de kommande förhandlingarna på myndighetsområdet.

När ST kommer till förhandlingsbordet är många andra avtal på arbetsmarknaden redan klara. Det finns en tanke med detta. De senaste åren har löneökningarna i andra branscher följt nivån inom industrin, det så kallade märket. Systemet ska säkra att svenska löner inte ökar mer än vad den konkurrensutsatta exportindustrin orkar med.

De avtal som i år har tecknats inom industrin har ett värde på 6,8 procent över tre år. Men LO-förbund inom handeln och inom kommuner och landsting har faktiskt fått större löneökningar än så – även om parterna ändå hävdat att man följt märket. Förklaringen ligger i att det gjorts förändringar av villkoren som ska ge arbetsgivarna möjlighet till besparingar.

Även om de exakta procentsatserna alltså inte är skrivna i sten anger indust­rin ändå tydligt takten – och så lär det bli också på STs avtalsområden.

Men avtalsrörelsen handlar inte bara om månadslönen. Den rymmer många andra möjligheter för facket att förbättra de anställdas situation. Det kan handla om pengar – exempelvis semestertillägg eller ersättning vid föräldraledighet – men också om anställningstrygghet, arbetsmiljö och arbetstider.

Inom spårtrafiken kräver ST att möjligheterna att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra ska begränsas. Man vill också se ett stopp för farligt ensamarbete. I förhandlingarna i kommunikationsbranschen driver förbundet att de anställda ska få större inflytande över sina arbetstider.

När kraven ska formuleras inför förhandlingarna med Arbetsgivarverket trycker ST-medlemmar och förtroendevalda även där på frågor som arbetsmiljö och arbetsbelastning. Man vittnar också om problem med hur lönerna sätts ute på arbetsplatserna – något som illustrerar att tydliga skrivningar om löneprocessen är en viktig del av avtalet.

Ett fackligt krav som funnits medi många avtalsrörelser är möjligheten för anställda att få ersättning när de reser i jobbet utan­för normal arbetstid. Men trots att det borde vara en självklarhet att den som förflyttar sig i tjänsten inte ska behöva göra det på sin fritid, saknar det centrala avtalet på myndighetsområdet fortfarande regler om reseersättning. Som Publikt kan visa i detta nummer har det lett till att många inte får någon reseersättning, och att de lokala avtal som tecknats ser mycket olika ut.

Det finns många konkreta frågor vid sidan av löneökningarnas storlek som fackets medlemmar har ett intresse av att reglera i kollektivavtal. Restiden, som rör både balansen mellan arbete och fritid och pengar i plånboken, är bara ett av många exempel.

Ytterst är det den fackliga styrkan som avgör vilka resultat som kan uppnås i förhandlingarna med arbetsgivaren. Därför är det också så viktigt för ST att få med sig fler medlemmar – och att engagera alla i avtalsrörelsen. 

Alexander Armiento,

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.