Annons:

Det gäller lönen – och många andra frågor

Löneökningarna står i centrum för avtalsrörelsen. Men kollektivavtalen kan också användas för att förbättra villkoren på många andra områden.

Beskeden om hur ST-medlemmarnas löner och villkor ska utvecklas kommer närmare. ST har fått ett bud från arbets­givarna inom spårtrafiken, framfört sina krav för medlemmar i kommunikationsbranschen, och diskuterar sina prioriteringar inför de kommande förhandlingarna på myndighetsområdet.

När ST kommer till förhandlingsbordet är många andra avtal på arbetsmarknaden redan klara. Det finns en tanke med detta. De senaste åren har löneökningarna i andra branscher följt nivån inom industrin, det så kallade märket. Systemet ska säkra att svenska löner inte ökar mer än vad den konkurrensutsatta exportindustrin orkar med.

De avtal som i år har tecknats inom industrin har ett värde på 6,8 procent över tre år. Men LO-förbund inom handeln och inom kommuner och landsting har faktiskt fått större löneökningar än så – även om parterna ändå hävdat att man följt märket. Förklaringen ligger i att det gjorts förändringar av villkoren som ska ge arbetsgivarna möjlighet till besparingar.

Även om de exakta procentsatserna alltså inte är skrivna i sten anger indust­rin ändå tydligt takten – och så lär det bli också på STs avtalsområden.

Men avtalsrörelsen handlar inte bara om månadslönen. Den rymmer många andra möjligheter för facket att förbättra de anställdas situation. Det kan handla om pengar – exempelvis semestertillägg eller ersättning vid föräldraledighet – men också om anställningstrygghet, arbetsmiljö och arbetstider.

Inom spårtrafiken kräver ST att möjligheterna att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra ska begränsas. Man vill också se ett stopp för farligt ensamarbete. I förhandlingarna i kommunikationsbranschen driver förbundet att de anställda ska få större inflytande över sina arbetstider.

När kraven ska formuleras inför förhandlingarna med Arbetsgivarverket trycker ST-medlemmar och förtroendevalda även där på frågor som arbetsmiljö och arbetsbelastning. Man vittnar också om problem med hur lönerna sätts ute på arbetsplatserna – något som illustrerar att tydliga skrivningar om löneprocessen är en viktig del av avtalet.

Ett fackligt krav som funnits medi många avtalsrörelser är möjligheten för anställda att få ersättning när de reser i jobbet utan­för normal arbetstid. Men trots att det borde vara en självklarhet att den som förflyttar sig i tjänsten inte ska behöva göra det på sin fritid, saknar det centrala avtalet på myndighetsområdet fortfarande regler om reseersättning. Som Publikt kan visa i detta nummer har det lett till att många inte får någon reseersättning, och att de lokala avtal som tecknats ser mycket olika ut.

Det finns många konkreta frågor vid sidan av löneökningarnas storlek som fackets medlemmar har ett intresse av att reglera i kollektivavtal. Restiden, som rör både balansen mellan arbete och fritid och pengar i plånboken, är bara ett av många exempel.

Ytterst är det den fackliga styrkan som avgör vilka resultat som kan uppnås i förhandlingarna med arbetsgivaren. Därför är det också så viktigt för ST att få med sig fler medlemmar – och att engagera alla i avtalsrörelsen. 

Alexander Armiento,

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.