Annons:
OHÄLSAN
Fördjupning
AVCharlotte Frick Säfström0 kommentarerTyck till!

”Det går inte att blunda för problemen längre"

De höga sjuk- och ohälsotalen är tecken på att vi lever i ett sjukt samhälle. Det menar beteendevetaren Ulla Sturesson. – För att få bukt med de här problemen måste människor själva börja förändra sina liv, säger hon.

Att människor slits ut i jobbet är inget nytt. Tidigare var det i första hand kroppen som tog stryk. Nu är det stressen som antingen slår ut folk eller tar ner dem för räkning.

I dag har vi rätt bra koll på vad människokroppen tål. Men vi är osäkrare på vad psyket klarar.

Under de senaste åren har den offentliga sektorn gått igenom ett stålbad som vi nu ser konsekvenserna av. Alla känner vi någon som tappat luften, som bildligt talat kippar efter andan. De har drabbats av det som kallas utbränning, mental utmattning eller utmattningsdepression.

Ofta drabbar det högpresterande kvinnor som har mycket omkring sig både på jobbet och hemma.

Inför detta gigantiska problem – som i första hand kostar stort personligt lidande och i andra hand kostar samhället stora summor årligen, står samhället fortfarande ganska handfallet. Men det finns de som har idéer om hur man ska stävja trenden. Ett    exempel på det är Energipoolen i Skåne.

När en person blev sjukskriven såg man det tidigare som att det var hennes personliga problem. I dag är det ofta arbetsmiljön som får skulden. Men att utse en enskild syndabock löser inte problemen, anser Ulla Sturesson.

– Du har själv ett ansvar för ditt liv. Vi mår inte bra när vi gör oss till offer och lägger över ansvaret på facket, arbetsgivaren eller maken. Det är synd om människor som gör så. Uppmuntra människor att ta ansvar, det ska inte vara andra som fixar allting, säger Ulla Sturesson.

Tillsammans med sina kolleger i Energipoolen – som är läkare, psykologer, psykiater och sjukgymnaster – erbjuder de kurser på temat ”Våga växa vidare” som riktar sig till personer som är på väg mot mental utmattning, som är drabbade, eller som är på väg ur den.

Under kursens gång får deltagarna möjlighet att reflektera över varför de blivit utbrända och de får en rad redskap som ska hjälpa dem att handskas med sina liv. Ett av dem är basal kroppskännedom, ett annat är avslappning och ett tredje är samtal med varandra och med handledarna i Energipoolen.

Man skulle kunna säga att en person som drabbats av utmattningsdepression hamnat lite vilse i livet.

– Många av dem har tappat bort vad de själva vill göra, säger Ulla Sturesson, som gärna använder begreppet ”inbillningsfrisk” om personer som är på väg att bli sjuka.

Det som händer en person som är på väg utför är att det som tidigare var roligt, gav energi och återhämtning förvandlas till trista och jobbiga måsten.

– Därför kan man bli utbränd också på ett kul jobb, det roliga  förvandlas till tvång och måsten, förklarar Ulla Sturesson.

En faktor som medverkar till mental stress är om medarbetaren känner att hon saknar inflytande på jobbet.

– Det är viktigt att känna delaktighet. Men det får inte gå så långt som  under de senare åren, när ansvaret  – men inte resurserna – flyttades över till medarbetarna.

Vi lever också i ett samhälle som erbjuder oss massor av valmöjligheter. Ulla Sturesson kallar det ”möjligheternas tyranni”.

– Vi ska välja telefonoperatör, elleverantör, pensionssparande och den som inte väljer klassas näst intill som idiot. Och så kan det vara på jobbet också. När chefer delegerar arbetsuppgifter de själva inte kan lösa och medarbetarna inte heller klarar det kan de få höra ”Det är ju ni själva som valt väg” och det kan upplevas som cynism.

Ulla Sturesson menar också att det vore bra om arbetsgivaren är öppen för att sätta in åtgärder innan folk rasar igenom.

– Det ska finnas kunskaper om vad som skapar utbrändhet på arbetsplatsen. Det gäller att ta hand om kroppen och om sig själv. Kroppen ger oss många signaler om vad som är bra för oss.
Energipoolen har genomfört kurser bland annat för personal på Försäkringskassan i Skåne med goda resultat.

– Nästan alla deltagare säger: ”tänk om jag fått lära mig det här innan jag blev sjuk”.
Fokus för den som är på väg att bli utbränd ska vara att hitta sätt att hantera jobbliv och privatliv.

– Människor blir inte mindre produktiva för att de jobbar med balans. Då jobbar man med avspänd effektivitet. Om man hela tiden ska trycka in mer och mer och jobbar med frenesi så verkar man effektiv.
Konflikter på arbetsplatsen kan fungera utbrännande i sig.

– Jag tycker att man ska träna arbetsplatser i konflikthantering eller åtminstone att konflikter inte är något farligt, att det är något man tar tag i. Att inte låtsas om konflikter som finns tar mer energi än att åtgärda dem.

På arbetsplatser där det är chefen som drabbats av mental utmattning och sedan blivit bra finns goda förutsättningar för att verka i rätt riktning.

– Det ska inte vara en stjärna i kanten för dem som jobbar mycket övertid. Då är det något fel på hur jobbet är upplagt. Och i annonser bör man ta bort ordet ”stresstålig”… för då anställer man ju en presumtivt utbränd person. Det är personer som har balans i livet som behövs på arbetsplatsen.
Ulla Sturesson menar också att de som kommer tillbaka till jobbet efter en lång sjukskrivning kan fungera som ambassadörer för ett annat sätt att leva.
 
– Att känna att man duger är otroligt viktigt, jag behöver inte vara toppen, det här räcker.
Största chansen till att rehabiliterande insatser ska lyckas är om chefen tar frågorna på allvar.

– Lite längre fram kommer det att bli jättetydligt att det inte går att fortsätta så här. Snart är det brist på arbetskraft och vi måste börja ta hand om den vi har. På det sättet är det bra att detta fenomen uppträtt. Nu går det inte att blunda för problemen längre.


Varningssignaler
om att en person är på väg mot mental utmattning:

 • Mycket övertid
 • Stor trötthet
 • Stort behov av framgång
 • Överdriven entusiasm
 • Orealistiska önskemål
 • Svårt att fungera socialt utanför jobbet

Tips
för att minska risken för mental utmattning:

 • För en öppen dialog om vad som görs på arbetsplatsen
 • Arbeta i team med ett gemensamt ansvar
 • Låt alla bli sedda, hörda, delaktiga och respekterade

Råd
till dem som drabbats av mental utmattning:

 • Våga ställa frågan: Behöver jag ändra något i mitt liv?
 • Ta emot hjälp från arbetskamrater, chef, familj och vänner
 • Vårda dina relationer
 • Träna på att göra ingenting
 • Gör roliga saker som ger dig energi
 • Sök dig till personer som ger dig energi
 • Fokusera på vad du gör!
 • Pröva att börja arbeta på deltid – det kan vara svårt att komma tillbaka till jobbet efter en lång sjukskrivning på heltid

Lästips
Utbränning och mental utmattning – en motbok (Liber)

Susanna och Martin Ehdin: HQ – den mänskliga helhetssynen, (Forum)

 Lennart Levi: Stressen i mitt liv,  (Natur och Kultur)

 Peter Noll: Den utmätta tiden

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.