Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Dyrbara besparingar

Rapporter om brister i arbetsmiljön når oss från allt fler arbetsplatser. Bilden som de fackliga företrädarna ger är tydlig: personalen mår dåligt eftersom arbetsbelastningen är för hög.

Sällan har nyhetssidorna i ST Press rymt så många rapporter från arbetsplatser där medarbetarna mår dåligt som i detta nummer. En hel provkarta av arbetsmiljöproblem radas upp:
Efter en inspektion på Folkhälsoinstitutet lyfter Arbetsmiljöverket fram problem med otydligt ledarskap och otrygghet. När det är Regeringskansliets förvaltningsavdelning som granskas uppmärksammas arbetsrelaterade sjukdomar och signaler om kränkande särbehandling. På Statens institutionsstyrelse visar en medarbetarenkät att förtroendet för ledningen är svagt och de anställda oroliga. På Försäkringskassan tycks situationen ha blivit något bättre, men huvudskyddsombudet konstaterar att det fortfarande finns stora problem.

Att arbetsmiljöproblemen breder ut sig bland statliga arbetsgivare beror inte på något svårlöst mysterium. Nej, överallt finns klarsynta personer kapabla att ställa diagnos:
»Mycket bottnar i arbetsbelastningen. Även cheferna har för mycket att göra. De har inte tid att leda«, säger Johan Landin, ST-ordförande på Folkhälsoinstitutet.
Också på Regeringskansliet säger många anställda anser att de fått för mycket att göra sedan man skurit ned på personalen.
»Med en bättre bemanning skulle personalen vara mindre stressad och också bli tryggare på arbetet«, konstaterar Per Hellstrand, STs ordförande på Statens institutionsstyrelse.
Och på Försäkringskassan summerar Christina Eklöf, huvudskyddsombud, situationen: »Vi har i grund och botten för hög arbetsbelastning«.


En tydlig bild framträder. Tuffa åtstramningar och ökad arbetsbörda gör arbetsvillkoren ohållbara på allt fler arbetsplatser. Människor orkar inte. De drabbas av oro och hälsoproblem. De hamnar i konflikt med varandra. Cheferna hinner inte ta sitt ansvar och utöva ett gott ledarskap.
När besparingarna går för långt blir resultatet i stället ett slöseri med skattepengar. Missnöjda, sönderstressade och sjuka medarbetare gör inget bra jobb.
Det sambandet ser lyckligtvis också statens arbetsgivare. I sin nya arbetsgivarpolitiska strategi konstaterar Arbetsgivarverkets medlemmar att en god arbetsmiljö främjar verksamhetsutvecklingen. Nu gäller det att man också drar konsekvenserna av den insikten.
En viktig åtgärd är att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som Arbetsmiljöverket nyligen uppmärksammat finns det på många arbetsplatser brister på det området.


Men fack och arbetsgivare måste också öka ansträngningarna för att sätta ljuset på problemens grundläggande orsak: bristen på resurser. Att ständigt låta färre göra mer är knappast hållbart. Ibland går det att hitta sätt att jobba lite smartare, spara på resor, energi, lokaler eller något annat. Men om inte de anställdas hälsa och välbefinnande ska offras måste besparingskrav i många fall innebära minskad service till medborgarna.

Det är kanske inte vad väljarna önskar sig. Just därför är det enda raka att tydliggöra konsekvenserna av en budget som inte räcker till – och kräva att de tar ställning till vad de är beredda att betala för.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.