Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Dyrbara besparingar

Rapporter om brister i arbetsmiljön når oss från allt fler arbetsplatser. Bilden som de fackliga företrädarna ger är tydlig: personalen mår dåligt eftersom arbetsbelastningen är för hög.

Sällan har nyhetssidorna i ST Press rymt så många rapporter från arbetsplatser där medarbetarna mår dåligt som i detta nummer. En hel provkarta av arbetsmiljöproblem radas upp:
Efter en inspektion på Folkhälsoinstitutet lyfter Arbetsmiljöverket fram problem med otydligt ledarskap och otrygghet. När det är Regeringskansliets förvaltningsavdelning som granskas uppmärksammas arbetsrelaterade sjukdomar och signaler om kränkande särbehandling. På Statens institutionsstyrelse visar en medarbetarenkät att förtroendet för ledningen är svagt och de anställda oroliga. På Försäkringskassan tycks situationen ha blivit något bättre, men huvudskyddsombudet konstaterar att det fortfarande finns stora problem.

Att arbetsmiljöproblemen breder ut sig bland statliga arbetsgivare beror inte på något svårlöst mysterium. Nej, överallt finns klarsynta personer kapabla att ställa diagnos:
»Mycket bottnar i arbetsbelastningen. Även cheferna har för mycket att göra. De har inte tid att leda«, säger Johan Landin, ST-ordförande på Folkhälsoinstitutet.
Också på Regeringskansliet säger många anställda anser att de fått för mycket att göra sedan man skurit ned på personalen.
»Med en bättre bemanning skulle personalen vara mindre stressad och också bli tryggare på arbetet«, konstaterar Per Hellstrand, STs ordförande på Statens institutionsstyrelse.
Och på Försäkringskassan summerar Christina Eklöf, huvudskyddsombud, situationen: »Vi har i grund och botten för hög arbetsbelastning«.


En tydlig bild framträder. Tuffa åtstramningar och ökad arbetsbörda gör arbetsvillkoren ohållbara på allt fler arbetsplatser. Människor orkar inte. De drabbas av oro och hälsoproblem. De hamnar i konflikt med varandra. Cheferna hinner inte ta sitt ansvar och utöva ett gott ledarskap.
När besparingarna går för långt blir resultatet i stället ett slöseri med skattepengar. Missnöjda, sönderstressade och sjuka medarbetare gör inget bra jobb.
Det sambandet ser lyckligtvis också statens arbetsgivare. I sin nya arbetsgivarpolitiska strategi konstaterar Arbetsgivarverkets medlemmar att en god arbetsmiljö främjar verksamhetsutvecklingen. Nu gäller det att man också drar konsekvenserna av den insikten.
En viktig åtgärd är att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som Arbetsmiljöverket nyligen uppmärksammat finns det på många arbetsplatser brister på det området.


Men fack och arbetsgivare måste också öka ansträngningarna för att sätta ljuset på problemens grundläggande orsak: bristen på resurser. Att ständigt låta färre göra mer är knappast hållbart. Ibland går det att hitta sätt att jobba lite smartare, spara på resor, energi, lokaler eller något annat. Men om inte de anställdas hälsa och välbefinnande ska offras måste besparingskrav i många fall innebära minskad service till medborgarna.

Det är kanske inte vad väljarna önskar sig. Just därför är det enda raka att tydliggöra konsekvenserna av en budget som inte räcker till – och kräva att de tar ställning till vad de är beredda att betala för.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.