Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Dyrbara besparingar

Rapporter om brister i arbetsmiljön når oss från allt fler arbetsplatser. Bilden som de fackliga företrädarna ger är tydlig: personalen mår dåligt eftersom arbetsbelastningen är för hög.

Sällan har nyhetssidorna i ST Press rymt så många rapporter från arbetsplatser där medarbetarna mår dåligt som i detta nummer. En hel provkarta av arbetsmiljöproblem radas upp:
Efter en inspektion på Folkhälsoinstitutet lyfter Arbetsmiljöverket fram problem med otydligt ledarskap och otrygghet. När det är Regeringskansliets förvaltningsavdelning som granskas uppmärksammas arbetsrelaterade sjukdomar och signaler om kränkande särbehandling. På Statens institutionsstyrelse visar en medarbetarenkät att förtroendet för ledningen är svagt och de anställda oroliga. På Försäkringskassan tycks situationen ha blivit något bättre, men huvudskyddsombudet konstaterar att det fortfarande finns stora problem.

Att arbetsmiljöproblemen breder ut sig bland statliga arbetsgivare beror inte på något svårlöst mysterium. Nej, överallt finns klarsynta personer kapabla att ställa diagnos:
»Mycket bottnar i arbetsbelastningen. Även cheferna har för mycket att göra. De har inte tid att leda«, säger Johan Landin, ST-ordförande på Folkhälsoinstitutet.
Också på Regeringskansliet säger många anställda anser att de fått för mycket att göra sedan man skurit ned på personalen.
»Med en bättre bemanning skulle personalen vara mindre stressad och också bli tryggare på arbetet«, konstaterar Per Hellstrand, STs ordförande på Statens institutionsstyrelse.
Och på Försäkringskassan summerar Christina Eklöf, huvudskyddsombud, situationen: »Vi har i grund och botten för hög arbetsbelastning«.


En tydlig bild framträder. Tuffa åtstramningar och ökad arbetsbörda gör arbetsvillkoren ohållbara på allt fler arbetsplatser. Människor orkar inte. De drabbas av oro och hälsoproblem. De hamnar i konflikt med varandra. Cheferna hinner inte ta sitt ansvar och utöva ett gott ledarskap.
När besparingarna går för långt blir resultatet i stället ett slöseri med skattepengar. Missnöjda, sönderstressade och sjuka medarbetare gör inget bra jobb.
Det sambandet ser lyckligtvis också statens arbetsgivare. I sin nya arbetsgivarpolitiska strategi konstaterar Arbetsgivarverkets medlemmar att en god arbetsmiljö främjar verksamhetsutvecklingen. Nu gäller det att man också drar konsekvenserna av den insikten.
En viktig åtgärd är att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som Arbetsmiljöverket nyligen uppmärksammat finns det på många arbetsplatser brister på det området.


Men fack och arbetsgivare måste också öka ansträngningarna för att sätta ljuset på problemens grundläggande orsak: bristen på resurser. Att ständigt låta färre göra mer är knappast hållbart. Ibland går det att hitta sätt att jobba lite smartare, spara på resor, energi, lokaler eller något annat. Men om inte de anställdas hälsa och välbefinnande ska offras måste besparingskrav i många fall innebära minskad service till medborgarna.

Det är kanske inte vad väljarna önskar sig. Just därför är det enda raka att tydliggöra konsekvenserna av en budget som inte räcker till – och kräva att de tar ställning till vad de är beredda att betala för.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.