Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

En viktig partner

Arbetsgivaren kan dra stor nytta av kunniga fackliga företrädare. Men alla uppskattar inte förtroendevaldas engagemang. Att fackligt arbete uppvärderas i kollektivavtal kan vara en viktig signal.

Det behövs två för att dansa tango. Uttrycket passar ovanligt väl för relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Bara med två engagerade och skickliga danspartners blir resultatet riktigt lyckat.

Fack och arbetsgivare är inte alltid överens – och ska inte heller så vara. De företräder skilda intressen som i vissa fall står emot varandra. Men i de lägena är chansen till en god dialog störst om båda sidors företrädare fått bästa möjliga förutsättningar att fylla sina roller.

Samtidigt har fack och arbetsgivare också ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla verksamheten. Att de står för olika perspektiv vänds då till en fördel. En viktig förklaring till den svenska modellens framgång är att denna insikt är väl förankrad på båda sidor. 

 

Varje dag gör fackliga företrädare viktiga insatser på arbetsplatserna – för god arbetsmiljö, för jämställdhet och likabehandling, för att underlätta dialogen mellan arbetsgivare och anställda och för att hitta nya, smartare arbetssätt.

För att det ska vara möjligt måste de få rimliga förutsättningar. Därför har vi förtroendemannalagen, som ska garantera fackligt förtroendevalda den tid de behöver för att utföra sitt uppdrag och för att skaffa sig den utbildning som behövs. Lagen skyddar också fackligt aktiva mot repressalier.

Lagstiftningen är viktig, men kan aldrig ersätta ett förtroendefullt sam­arbetsklimat på arbetsplatsen. Bara när arbetsgivaren förstår nyttan av fackligt engagemang och uppmuntrar det i praktiken kan de fackliga företrädarnas kompetens tillvaratas till fullo.

En sådan arbetsgivare var det tidigare Vägverket, där ledningen för ett drygt år sedan skrev ett brev till cheferna där man betonade att de som engagerar sig fackligt måste känna att de kan arbeta på goda villkor och få det utrymme som behövs för uppdraget. Brevet klargjorde också att de fackliga erfarenheterna ska vara meriterande.

 

Om även arbetsgivaren värdesätter den kunskap och erfarenhet det fackliga uppdraget ger, blir det lättare att locka de bästa krafterna att ta fackliga förtroendeuppdrag. Nyttan av detta borde vara uppenbar för alla arbetsgivarföreträdare.

Tyvärr är det inte så. På många arbetsplatser ifrågasätts omfattningen av det fackliga engagemanget, och många förtroendevalda tycker att de missgynnas när lönerna sätts. Att facket inte ses som en betydelsefull samarbetspartner visar sig också i att viktig information inte tas upp i samverkan och mbl-förhandlingar.

 

Även små signaler från högsta nivå kan ha stor betydelse i kampen för att vinna respekt för det fackliga arbetets värde. Därför är det glädjande att Arbetsgivarverket i årets avtalsrörelse kommit överens med ST och förbundets systerorganisationer om att stärka skrivningarna på detta område: Myndigheterna inte bara kan utan ska uppmärksamma fackligt arbete vid lönesättning. Det går således inte att i lokala förhandlingar och lönesamtal strunta i det kvalificerade arbete som de förtroendevalda utför.

Kanske får förändringen begränsad bety­delse i praktiken. Men för den som tvekar är ordvalet ett tecken på att också arbetsgivarsidan ser värden i ett fackligt engagemang.

Förhoppningsvis är det ett steg som kan inspirera andra par på arbetsmarknadens dansgolv.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.