Annons:
Ledare
AVJan-Åke Porseryd0 kommentarerTyck till!

Ensam är inte stark

Hur formuleras en ny lönepolitik för ett fackförbund, en lönepolitik som ska locka nya medlemmar?

ST  behöver många nya medlemmar för att behålla nuvarande numerär. Med de stora pensionsavgångarna i staten försvinner tiotusentals medlemmar de närmaste åren.

Inom ST pågår f n – inför kongressen i höst – diskussioner om hur en lönepolitik ska formuleras. Det handlar om att hitta ett synsätt på lönen som lockar nya medlemmar – ”välutbildade och unga” som det beskrivs i STs dokument – och som samtidigt kan accepteras av nuvarande medlemmar.

Lönepolitiken ska utgå från STs fackliga värderingar. Det slås klart fast i det diskussionsmaterial som förbundet sammanställt.

Alla ska ha rätt till reallöneskydd. Det är bra med tydliga löneskillnader och stora löneskillnader är motiverade om det är stora skillnader i vilka krav som ställs på arbetet. Det är några andra utgångspunkter.

En omstridd fråga är den om lönesättningssamtal, en ny modell för löneförhandlingar där lönen sätts i enskilda samtal mellan den anställde och chefen.

Synen på denna typ av löneuppgörelser har på bara några år förändrats inom ST.

”Lönesamtal får dock inte leda till att lönesättningen sker då, utan den ska ske i kollektivavtalsförhandlingar mellan parterna”, skrev den dåvarande förbundsstyrelsen i ett lönepolitiskt program för 2000-talet till ST-kongressen 1999.

På STs förhandlingsråd i Upplands-Väsby i november 2001 sände den nuvarande styrelsen upp en försöksballong om att pröva lönesättningssamtal. Då blev det ett tydligt nej från rådet.

Nu har ett tjugotal avdelningar infört modellen på hela eller delar av arbetsplatsen, enligt Statstjänstemannens reportage i nr 6 i år. Varannan avdelningsordförande som besvarade tidningens enkät bedömde att lönesättningssamtal kommer att införas i deras avdelning de närmaste åren. Samtidigt trodde nära häften av de som svarade att facket försvagas.

De som har svårt att göra sig hörda i dag får det svårt, facket tappar greppet om helheten, cheferna klarar inte av samtalen, det är inte två jämstarka parter som möts, var några invändningar i reportaget.

Oavsett hur STs lönepolitik utformas, så är det viktigt att inte tappa bort fackliga grundidéer som solidaritet, rättvisa, humanism och gemensam styrka.

”…att stärka sammanhållningen och solidariteten på arbetsplatsen…”  Så uttrycker ST det i paragraf ett i förbundets stadgar. Då kan inga grupper lönemässigt få glömmas bort.

De röstsvaga grupperna, de som inte är konkurrensdugliga på marknaden, de som inte har tillräcklig utbildning, de som inte är chefens favoriter, de arbetshandikappade, de som inte orkar med i det hårda tempot – alla behöver de mer än andra fackets stöd. Det kräver det gemensammas bästa.

Regeln ensam är inte stark är lika giltig i dag som någonsin.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.