Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Experiment utan koll

Satsningen på privata jobbcoacher är ett led i en förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. Men besluten vilar på klent underlag och uppföljningen brister.

En experimentverkstad som hittills kostat 1,7 miljarder kronor. Och där kontrollen av vad som försiggår är mycket begränsad. Men också ett steg i en ideologisk kursändring i arbetsmarknadspolitiken. Det är vad regeringens satsning på privat jobbcoachning inneburit.

Mediernas avslöjanden om coacher som erbjuder »psykologisk akupressur« eller saknar F-skattsedel och moms­registrering är upprörande. Men bortom skandalerna finns också mer generella problem med den utformning som jobbcoachningen har fått.

ST Press har i de senaste numren granskat hur jobbcoachningen hanterats. I granskningen blir det tydligt att de politiska besluten vilar på ett klent underlag och att kontrollen och uppföljningen av tjänsterna är begränsad.

Arbetsförmedlingen gör i praktiken ingen granskning av kvaliteten. Så länge coachföretagen inte bryter mot de vagt formulerade avtalen riskerar de inte att förlora sina kontrakt. Detta har fått de seriösa aktörerna att ropa på bättre kontroll – för att sålla bort företag som inte håller vad de lovar.

Inte heller har Arbetsförmedlingen några rutiner för att ta tillvara på eventuella klagomål från de arbetssökande och föra statistik över dem.

Det torde göra det svårt för myndighetsledning och politiker att bedöma hur väl verksamheten fungerar. Vilket borde vara en central fråga när systemets framtid avgörs.

Men det är inte bara beslutsfattarna som har svårt att få kunskap om jobbcoacherna – det tycks vara minst lika svårt för de arbetslösa. Den som letar efter en coa­ch får ta del av långa listor med företagsnamn och ganska likalydande presentationer. Forskaren Flemming Larsen konstaterar att valen i sådana system ofta kännetecknas av stor slump.

Det är tydligt att uppdraget till de privata jobbcoachföretagen är ett led i en relativt snabb förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. En förskjutning de stora företagen i branschen själva driver på.

Men innan arbetsmarknadspolitiken byggs om i grunden och ett större ansvar läggs på privata aktörer måste flera viktiga frågor besvaras. För oavsett hur
hjälpen till jobb utformas i framtiden måste medborgarna garanteras rätts­säkerhet och likabehandling, de anställda anställningstrygghet och meddelarfrihet, och allmänheten insyn.

Också frågan om vad vi egentligen har fått för skattepengarna hänger i luften. För samma summa som hittills gått till de privata jobbcoacherna hade Arbetsförmedlingen kunnat anställa 1 100 personer under tre år. Det har inte gjorts någon som helst analys av vad ett sådant alternativ hade kunnat innebära för möjligheterna att stödja de arbetslösa.

Det måste ställas krav på ett gott beslutsunderlag och ordentlig uppföljning när miljardbelopp spenderas på att köpa tjänster av privata företag. Det finns statliga utgifter på 1,7 miljoner kronor som är mer grundligt utredda än dessa 1,7 miljarder.

TCO har efterlyst en utredning av jobbcoacherna och av privata aktörers roll inom arbetsförmedlingen. Det är ett mycket befogat krav. Både coachernas resultat och de bredare konsekvenserna av förändringarna behöver granskas.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av Peace brotha! tors, 06/16/2011 - 10:42
Alexander Armiento

DU är kung på att få fram budskap!

Bra jobbat
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.