Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Experiment utan koll

Satsningen på privata jobbcoacher är ett led i en förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. Men besluten vilar på klent underlag och uppföljningen brister.

En experimentverkstad som hittills kostat 1,7 miljarder kronor. Och där kontrollen av vad som försiggår är mycket begränsad. Men också ett steg i en ideologisk kursändring i arbetsmarknadspolitiken. Det är vad regeringens satsning på privat jobbcoachning inneburit.

Mediernas avslöjanden om coacher som erbjuder »psykologisk akupressur« eller saknar F-skattsedel och moms­registrering är upprörande. Men bortom skandalerna finns också mer generella problem med den utformning som jobbcoachningen har fått.

ST Press har i de senaste numren granskat hur jobbcoachningen hanterats. I granskningen blir det tydligt att de politiska besluten vilar på ett klent underlag och att kontrollen och uppföljningen av tjänsterna är begränsad.

Arbetsförmedlingen gör i praktiken ingen granskning av kvaliteten. Så länge coachföretagen inte bryter mot de vagt formulerade avtalen riskerar de inte att förlora sina kontrakt. Detta har fått de seriösa aktörerna att ropa på bättre kontroll – för att sålla bort företag som inte håller vad de lovar.

Inte heller har Arbetsförmedlingen några rutiner för att ta tillvara på eventuella klagomål från de arbetssökande och föra statistik över dem.

Det torde göra det svårt för myndighetsledning och politiker att bedöma hur väl verksamheten fungerar. Vilket borde vara en central fråga när systemets framtid avgörs.

Men det är inte bara beslutsfattarna som har svårt att få kunskap om jobbcoacherna – det tycks vara minst lika svårt för de arbetslösa. Den som letar efter en coa­ch får ta del av långa listor med företagsnamn och ganska likalydande presentationer. Forskaren Flemming Larsen konstaterar att valen i sådana system ofta kännetecknas av stor slump.

Det är tydligt att uppdraget till de privata jobbcoachföretagen är ett led i en relativt snabb förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. En förskjutning de stora företagen i branschen själva driver på.

Men innan arbetsmarknadspolitiken byggs om i grunden och ett större ansvar läggs på privata aktörer måste flera viktiga frågor besvaras. För oavsett hur
hjälpen till jobb utformas i framtiden måste medborgarna garanteras rätts­säkerhet och likabehandling, de anställda anställningstrygghet och meddelarfrihet, och allmänheten insyn.

Också frågan om vad vi egentligen har fått för skattepengarna hänger i luften. För samma summa som hittills gått till de privata jobbcoacherna hade Arbetsförmedlingen kunnat anställa 1 100 personer under tre år. Det har inte gjorts någon som helst analys av vad ett sådant alternativ hade kunnat innebära för möjligheterna att stödja de arbetslösa.

Det måste ställas krav på ett gott beslutsunderlag och ordentlig uppföljning när miljardbelopp spenderas på att köpa tjänster av privata företag. Det finns statliga utgifter på 1,7 miljoner kronor som är mer grundligt utredda än dessa 1,7 miljarder.

TCO har efterlyst en utredning av jobbcoacherna och av privata aktörers roll inom arbetsförmedlingen. Det är ett mycket befogat krav. Både coachernas resultat och de bredare konsekvenserna av förändringarna behöver granskas.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av Peace brotha! tors, 06/16/2011 - 10:42
Alexander Armiento

DU är kung på att få fram budskap!

Bra jobbat
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.