Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Experiment utan koll

Satsningen på privata jobbcoacher är ett led i en förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. Men besluten vilar på klent underlag och uppföljningen brister.

En experimentverkstad som hittills kostat 1,7 miljarder kronor. Och där kontrollen av vad som försiggår är mycket begränsad. Men också ett steg i en ideologisk kursändring i arbetsmarknadspolitiken. Det är vad regeringens satsning på privat jobbcoachning inneburit.

Mediernas avslöjanden om coacher som erbjuder »psykologisk akupressur« eller saknar F-skattsedel och moms­registrering är upprörande. Men bortom skandalerna finns också mer generella problem med den utformning som jobbcoachningen har fått.

ST Press har i de senaste numren granskat hur jobbcoachningen hanterats. I granskningen blir det tydligt att de politiska besluten vilar på ett klent underlag och att kontrollen och uppföljningen av tjänsterna är begränsad.

Arbetsförmedlingen gör i praktiken ingen granskning av kvaliteten. Så länge coachföretagen inte bryter mot de vagt formulerade avtalen riskerar de inte att förlora sina kontrakt. Detta har fått de seriösa aktörerna att ropa på bättre kontroll – för att sålla bort företag som inte håller vad de lovar.

Inte heller har Arbetsförmedlingen några rutiner för att ta tillvara på eventuella klagomål från de arbetssökande och föra statistik över dem.

Det torde göra det svårt för myndighetsledning och politiker att bedöma hur väl verksamheten fungerar. Vilket borde vara en central fråga när systemets framtid avgörs.

Men det är inte bara beslutsfattarna som har svårt att få kunskap om jobbcoacherna – det tycks vara minst lika svårt för de arbetslösa. Den som letar efter en coa­ch får ta del av långa listor med företagsnamn och ganska likalydande presentationer. Forskaren Flemming Larsen konstaterar att valen i sådana system ofta kännetecknas av stor slump.

Det är tydligt att uppdraget till de privata jobbcoachföretagen är ett led i en relativt snabb förskjutning av arbetsmarknadspolitiken från offentliga till privata utförare. En förskjutning de stora företagen i branschen själva driver på.

Men innan arbetsmarknadspolitiken byggs om i grunden och ett större ansvar läggs på privata aktörer måste flera viktiga frågor besvaras. För oavsett hur
hjälpen till jobb utformas i framtiden måste medborgarna garanteras rätts­säkerhet och likabehandling, de anställda anställningstrygghet och meddelarfrihet, och allmänheten insyn.

Också frågan om vad vi egentligen har fått för skattepengarna hänger i luften. För samma summa som hittills gått till de privata jobbcoacherna hade Arbetsförmedlingen kunnat anställa 1 100 personer under tre år. Det har inte gjorts någon som helst analys av vad ett sådant alternativ hade kunnat innebära för möjligheterna att stödja de arbetslösa.

Det måste ställas krav på ett gott beslutsunderlag och ordentlig uppföljning när miljardbelopp spenderas på att köpa tjänster av privata företag. Det finns statliga utgifter på 1,7 miljoner kronor som är mer grundligt utredda än dessa 1,7 miljarder.

TCO har efterlyst en utredning av jobbcoacherna och av privata aktörers roll inom arbetsförmedlingen. Det är ett mycket befogat krav. Både coachernas resultat och de bredare konsekvenserna av förändringarna behöver granskas.

Alexander Armiento

chefredaktör

Inlagt av Peace brotha! tors, 06/16/2011 - 10:42
Alexander Armiento

DU är kung på att få fram budskap!

Bra jobbat
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.