Annons:
Utvecklingssamarbete
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Facket behövs i utvecklingen

De svenska fackliga organisationerna bör med sin kunskap ännu starkare engagera sig i utvecklingsfrågor som arbetsvillkor, miljöfrågor och global skattekonkurrens, skriver Kristina Henschen.

Utvecklingen i världen går åt rätt håll. Sedan 1990 har fattigdomen halverats, levnadsvillkoren i världens slumområden har för­bättrats, lika många flickor som pojkar börjar skolan och tillgången till rent vatten har ökat. Men många utmaningar återstår. Klyftorna mellan världens rika och fattiga ökar och klimat­förändringarna riskerar att under­gräva de framsteg som gjorts i kampen mot fattigdom och hunger.

»År 2015 är det år då världen har inte mindre än tre chanser att sätta mänskligheten på rätt spår inför framtiden«, skriver vår nya biståndsminister Isabella Lövin, MP, i Sydsvenskan 5 januari. Det hon syftar på är de tre internationella FN-konferenser som kommer att sätta den internationella utvecklingsagendan för en lång tid framöver: förhandlingarna om FNs nya utvecklingsmål i New York, klimatkonferensen COP 21 i Paris och konferensen om hur världens utveckling ska finansieras i Addis Abeba.

Fackliga organisationer är, med sina fungerande modeller för medbestämmande och för att utjämna inkomstklyftor, viktiga utvecklings­aktörer. De behöver därför kraftsamla för att göra sina röster hörda i alla tre processerna. Människors möjlighet att organisera sig fackligt och tillsammans driva krav på löner det går att leva på, säker arbetsmiljö och sociala trygghetssystem är en nyckel till att stoppa exploateringen av såväl människor som miljö. Ändå är kopplingen mellan goda arbetsvillkor och utveckling svag i FNs förslag till nya utvecklingsmål. Det är något som vi nu måste försöka påverka.

Den fackliga rösten för en omställning till en miljömässigt mer hållbar världsekonomi och arbetsmarknad behöver också höjas. På en död planet finns inga jobb. Behovet av att klimat­säkra alla arbeten är akut. Genom social dialog kan facket bidra med konstruktiva lösningar så att inte arbetsvillkoren blir lidande.

Slutligen är statsanställda och fackförbund inom offentlig sektor centrala när finansieringen av biståndet diskuteras. Enligt organisationen Global Financial Integrity försvann 7 570 miljarder kronor från utvecklingsländerna i kapitalflykt 2011. Det motsvarar nästan tio gånger det totala biståndet samma år. För att täppa till läckorna behövs internationella skattesystem så att multinationella företag betalar skatt i alla de länder där de är verksamma, men också en transparent statsapparat med statsanställda som verkar för en kvalitativ offentlig servicesektor. Återigen är rätten att organisera sig en viktig förutsättning.

Den svenska fackföreningsrörelsen måste därför, i linje med vår stolta tradition och kunskap, fortsätta att engagera sig och ännu starkare vara del av dessa viktiga utvecklings­processer, för att säkerställa att

  • FNs nya utvecklingsmål omfattar världsfacket ITUCs krav på full sysselsättning med schysta arbetsvillkor samt sociala trygghetssystem för alla,
  • miljöfrågorna får ökat fokus i utvecklingspolitiken och att kopplingen mellan miljö och arbete förtydligas,
  • den globala »skattekonkurrensen« mellan länder, som syftar till att locka till sig företag genom låg skatt, stoppas.

Med detta sagt önskar jag er alla ett gott nytt utvecklingsår!


Kristina Henschen, chef LO-TCO Biståndsnämnd.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.