Annons:

Facket inte maktlöst vid inhyrning

Fack hos inhyrande arbetsgivare måste inte passivt titta på när bemanningskonsulter anlitas. Men inom staten är möjligheterna begränsade att ordna likartade villkor för alla.

På svensk arbetsmarknad motverkas lönedumpning och säkras schysta villkor för alla genom kollektivavtal, snarare än lag. Men ST Press har den senaste tiden beskrivit flera fall där myndigheter hyr in arbetskraft från bemanningsföretag som saknar kollektivavtal. Ofta känner ST-avdelningarna inte till vilka villkor som gäller för de inhyrda.

Så behöver det inte vara, hävdar Dan Holke, chef vid LO-TCO Rättsskydd.

– Enligt medbestämmandelagen, MBL, paragraferna 11 och 38 ska parterna förhandla för att säkerställa att det bemanningsföretag som anlitas är seriöst. Arbetsgivaren har en väldigt långtgående upplysningsskyldighet, säger Dan Holke.

Det kan gälla arbetsmiljöfrågor, lönevillkor, om företaget har kollektivavtal och om de betalar skatt. Facket bör fråga och den inhyrande arbetsgivaren måste svara.

Syftet är att facket ska kunna ta ställning till ett eventuellt veto enligt MBL 39. Vetorätten gäller privat sektor medan den är mer begränsad hos statliga och kommunala arbetsgivare som upphandlar bemanning enligt lagen om offentlig upphandling.

– Då är det ännu viktigare att facket är med tidigt och utformar förfrågningsunderlaget, säger Dan Holke.

EG-rätten tolkas i Sverige som att det är omöjligt att kräva kollektivavtal i en offentlig upphandling. Men ingenting hindrar STs avdelningar från att ändå ställa det kravet, enligt STs ombudsman Christian Camitz.

– Det bör vi alltid göra, säger han.

Både han och Dan Holke menar att det alltid är viktigt att framhålla värdet av kollektivavtal vid samverkan och MBL-förhandlingen. Missar arbetsgivaren att kalla till förhandling, något som Dan Holke uppfattar som vanligt, bör facket alltid påkalla tvisteförhandling, anser Christian Camitz.

Fack som har medlemmar i bemanningsföretag utan kollektivavtal kan försöka tvinga fram en överenskommelse, exempelvis genom att ta ut medlemmarna i strejk. Om sådana stridsåtgärder pågår, kan ST på den myndighet eller det bolag som hyr in, vidta sympatiåtgärder, exempelvis i form av en blockad.

– Det är den vägen man bör gå. Utökat samarbete med Unionen och andra förbund som har medlemmar bland bemanningsanställda är vår möjlighet att komma åt det här, säger Christian Camitz.

Dan Holke säger att sympatiåtgärder är mycket effektiva.

– Det behöver sällan gå så långt. Knystas det om sympatiåtgärder brukar bemanningsföretaget teckna kollektivavtal, säger han.

Tyvärr är facket inom staten delvis begränsat även vad gäller sympatiåtgärder.

– De kan normalt inte vidtas när det gäller arbete som består i myndighetsutövning, säger Dan Holke.

Med det menas den del av myndighetens arbete som gäller beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter för enskilda. Många arbeten hos just myndigheter faller nog under detta men inte alla, är Dan Holkes bedömning.

Inlagt av Carl tors, 12/15/2011 - 02:24
Så att hota är ok?

Finner det oroande..skärpning!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.