Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Facket under attack

Med sitt magstarka avtalsbud vill Arbetsgivarverket åstadkomma en bestående maktförskjutning på arbetsmarknaden. Det krävs en hård kamp för att stå emot arbetsgivarnas framstöt.

Arbetsgivaren får själv bestämma när det är dags att höja lönerna. Och det finns inga garantier för att det alls blir någon löneökning – vare sig för dig eller för någon annan. Låter det absurt? Så vill arbetsgivarna på statens område ha det. Det framgår av det magstarka bud som Arbetsgivarverket överlämnat till facken.

I de fackliga avtalskrav som ST står bakom hålls fast vid principen att lönerna i staten ska följa det privata näringslivet, och att alla medarbetare ska få en lönehöjning som skyddar reallönen från att gröpas ur av inflationen. Högst rimligt, kan tyckas.

Men efter en avtalsrörelse där de allra flesta på den svenska arbetsmarknaden fått nya centrala avtal med en tydligt angiven miniminivå för löneökningar står Arbetsgivarverket envetet fast vid arbetsgivarsidans ursprungliga position: inga siffergarantier i de centrala avtalen. Med en sådan ordning blir det helt upp till de lokala facken att försöka driva igenom löneökningar för sina medlemmar – under fredsplikt.

Ett argument är att sifferlösa avtal redan finns och fungerar. Det är dock en sanning med modifikation – på de områden där sådana överenskommelser gjorts följer löneutvecklingen i allmänhet andra avtal med garanterade nivåer. De som omfattas kan alltså tryggt luta sig mot andra överenskommelser. Men vad skulle hända om ingen längre förhandlade fram någon bottenplatta? Risken att de allra flesta skulle halka nedåt är uppenbar.

Arbetsgivarnas framstöt i avtals­rörelsen är hård, men inte överraskande. Den är en del av en noga uttänkt strategi som utnyttjar förhållandet att fackens ställning de senaste åren försvagats av politiska åtgärder. Ett uttryck för en ambition att åstadkomma en bestående maktförskjutning på arbetsmarknaden där arbetsgivarna får betydligt större inflytande över löner och villkor – på arbetstagarnas bekostnad.

Givetvis kommer facken att kämpa emot. Arbetsgivarnas mest extrema krav kommer inte att få gehör under denna avtalsrörelse. Men målet är inte heller detta, utan att dylika utspel på lång sikt ska påverka den allmänna uppfattningen om vad som är en rättvis kompromiss mellan olika intressen.

Om inte starka fack förmår göra motstånd kommer maktförskjutningen krypande förr eller senare – och den kommer i så fall att innebära försämrade villkor för alla anställda utom de allra mest eftersökta individerna, dem som facket aldrig behöver ta strid för.

I årets avtalsrörelse ställer ST krav på en löneutveckling som säkerställer att staten förmår konkurrera om duktiga medarbetare. Också de andra fackliga kraven – bland annat på stärkt kompetensutveckling och mer flexibla arbetstider på medarbetarnas villkor – ligger i linje med vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare i ett modernt yrkesliv.

Men det är inte längre någon självklarhet att facken steg för steg, avtalsrörelse för avtalsrörelse, lyckas förbättra de anställdas villkor. Det kommer att krävas omfattande mobilisering, och en hård kamp, för att ta tillvara medlemmarnas intressen. I höstens förhandlingar – och i fram­tidens avtalsrörelser.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.