Annons:
sjukfrånvaro
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Fakta om friska ska hjälpa sjuka

Varför är de så friska i Värmland? Har de anställda mindre att göra, bättre psykosocial miljö eller kanske mer lyhörda chefer?

Med sina drygt 400 anställda har Värmlandskassan den tredje lägsta sjukfrånvaron bland landets 21 försäkringskassor.
Med pengar från försäkringskassornas gemensamma Utvecklingsråd ska man nu i projektform ta reda på varför sjukfrånvaron är så låg vid just Värmlandskassan.

I slutet av mars var sjukfrånvaron vid Värmlandskassan strax under sex procent.  Endast lilla Gotlandskassan (under tre procent) och kassan i Kronoberg (cirka  5,5 procent) ligger lägre. Förutom dessa tre kassor är det bara Västra Götaland, Kalmar och Örebro som idag ligger under sju procent, som i år har fastställts som mål för landets samtliga försäkringskassor.

På Försäkringskasseförbundet, FKF, kassornas gemensamma arbetsgivar- och intresseorganisation, tror man att målet kommer att nås, men då krävs naturligtvis att arbetsgivaren ingriper i de långa sjukfallen.

För att ta reda på vad som håller sjukfrånvaron nere vid just Värmlandskassan har man ansökt och fått pengar från försäkringskassornas gemensamma Utvecklingsråd. I projektform ska man nu  intervjua både långtidsfriska och långtidssjuka anställda.

Man vill också ta reda på vilka rehabiliterings- och arbetsmiljöåtgärder som gett effekt på kassans sjuktal. Projektet ska i första hand koncentreras på den psykiska ohälsan och den psykosociala arbetsmiljön, berättar Mariann Lindstedt, huvudskyddsombud vid Värmlandskassan. Hon ska vara projektledare och utredare för projektet.

– Just nu befinner vi oss fortfarande i kartläggningsfasen och genomför intervjuer med både friska och sjukskrivna. Vi har också bjudit in Värmlandskassans sjukskrivna anställda till en lunch och informationsträff för att berätta mer om detta MÅ-projekt. 

Även ansvariga chefer ska informeras om vad som förväntas av dem, bland annat om deras skyldigheter gentemot de långtidssjukskrivna anställda.

Projektet ska genomföras i flera steg: Man börjar med att  kartlägga kassans egna sjukskrivna och inventerar resultat från undersökningar som gjorts på annat håll. Därefter  utbildas såväl  chefer, skyddsombud som övrig personal för att öka medvetenheten om arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljödag på temat ”Hälsa och det egna ansvaret. Vi är varandras arbetsmiljö” är inplanerad till september.

Genom samtal med enskilda anställda och grupper och med hjälp av förslagsverksamhet ska man också inventera arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Därefter ska alla goda idéer genomföras och hela projektet så småningom utvärderas, innan erfarenheterna sprids till övriga försäkringskassor och andra intresserade. Totalkostnaden för projektet beräknas till 140 000 kronor.

Ämnen: Arbetsmiljö
FAKTA

Bakgrund
Sjukskrivningar som har sin grund i psykosociala problem, t ex utmattningsdepressioner, har under de senaste åren ökat kraftigt även bland försäkringskassornas anställda. Trots att kassan i Värmland har förhållandevis låg sjukfrånvaro vill man ändå inventera och identifiera  generella arbetsmiljöproblem som finns i organisationen.

För att klara uppgiften har man tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer, handläggare och mellanchefer. Kassans arbetsmiljökontroller, med uppdrag att bevaka arbetsmiljöarbetet vid Värmlandskassan, ska vara ledare för gruppen.

Syftet med projektet är att förbättra den psykiska hälsan ytterligare och att utveckla försäkringskassan till en hälsofrämjande arbetsplats.

Var femte kassa över gränsen
Riksmålet för de anställdas sjukfrånvaro vid samtliga 21 försäkringskassor är för 2003 lagt högst sju procent. ”Smärtgränsen”, den gräns ingen kassa ska tillåtas överstiga, är 8,5 procent.

FKFs sjukfrånvarostatistik för mars månad visar att tolv kassor låg över riksmålet och fyra kassor till och med över smärtgränsen. Dessa var Jämtland, Uppsala, Stockholm och Västerbotten.

I hela riket står tre procent av personalen för 34 procent av sjukfrånvaron. Vid den friskaste kassan, Gotland, står fyra procent för 26 procent av sjukfrånvaron, i Kronoberg två procent för 35 procent och i Värmland två procent för 27 procent av sjukfrånvaron.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.