Annons:
sjukfrånvaro
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Fakta om friska ska hjälpa sjuka

Varför är de så friska i Värmland? Har de anställda mindre att göra, bättre psykosocial miljö eller kanske mer lyhörda chefer?

Med sina drygt 400 anställda har Värmlandskassan den tredje lägsta sjukfrånvaron bland landets 21 försäkringskassor.
Med pengar från försäkringskassornas gemensamma Utvecklingsråd ska man nu i projektform ta reda på varför sjukfrånvaron är så låg vid just Värmlandskassan.

I slutet av mars var sjukfrånvaron vid Värmlandskassan strax under sex procent.  Endast lilla Gotlandskassan (under tre procent) och kassan i Kronoberg (cirka  5,5 procent) ligger lägre. Förutom dessa tre kassor är det bara Västra Götaland, Kalmar och Örebro som idag ligger under sju procent, som i år har fastställts som mål för landets samtliga försäkringskassor.

På Försäkringskasseförbundet, FKF, kassornas gemensamma arbetsgivar- och intresseorganisation, tror man att målet kommer att nås, men då krävs naturligtvis att arbetsgivaren ingriper i de långa sjukfallen.

För att ta reda på vad som håller sjukfrånvaron nere vid just Värmlandskassan har man ansökt och fått pengar från försäkringskassornas gemensamma Utvecklingsråd. I projektform ska man nu  intervjua både långtidsfriska och långtidssjuka anställda.

Man vill också ta reda på vilka rehabiliterings- och arbetsmiljöåtgärder som gett effekt på kassans sjuktal. Projektet ska i första hand koncentreras på den psykiska ohälsan och den psykosociala arbetsmiljön, berättar Mariann Lindstedt, huvudskyddsombud vid Värmlandskassan. Hon ska vara projektledare och utredare för projektet.

– Just nu befinner vi oss fortfarande i kartläggningsfasen och genomför intervjuer med både friska och sjukskrivna. Vi har också bjudit in Värmlandskassans sjukskrivna anställda till en lunch och informationsträff för att berätta mer om detta MÅ-projekt. 

Även ansvariga chefer ska informeras om vad som förväntas av dem, bland annat om deras skyldigheter gentemot de långtidssjukskrivna anställda.

Projektet ska genomföras i flera steg: Man börjar med att  kartlägga kassans egna sjukskrivna och inventerar resultat från undersökningar som gjorts på annat håll. Därefter  utbildas såväl  chefer, skyddsombud som övrig personal för att öka medvetenheten om arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljödag på temat ”Hälsa och det egna ansvaret. Vi är varandras arbetsmiljö” är inplanerad till september.

Genom samtal med enskilda anställda och grupper och med hjälp av förslagsverksamhet ska man också inventera arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Därefter ska alla goda idéer genomföras och hela projektet så småningom utvärderas, innan erfarenheterna sprids till övriga försäkringskassor och andra intresserade. Totalkostnaden för projektet beräknas till 140 000 kronor.

Ämnen: Arbetsmiljö
FAKTA

Bakgrund
Sjukskrivningar som har sin grund i psykosociala problem, t ex utmattningsdepressioner, har under de senaste åren ökat kraftigt även bland försäkringskassornas anställda. Trots att kassan i Värmland har förhållandevis låg sjukfrånvaro vill man ändå inventera och identifiera  generella arbetsmiljöproblem som finns i organisationen.

För att klara uppgiften har man tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer, handläggare och mellanchefer. Kassans arbetsmiljökontroller, med uppdrag att bevaka arbetsmiljöarbetet vid Värmlandskassan, ska vara ledare för gruppen.

Syftet med projektet är att förbättra den psykiska hälsan ytterligare och att utveckla försäkringskassan till en hälsofrämjande arbetsplats.

Var femte kassa över gränsen
Riksmålet för de anställdas sjukfrånvaro vid samtliga 21 försäkringskassor är för 2003 lagt högst sju procent. ”Smärtgränsen”, den gräns ingen kassa ska tillåtas överstiga, är 8,5 procent.

FKFs sjukfrånvarostatistik för mars månad visar att tolv kassor låg över riksmålet och fyra kassor till och med över smärtgränsen. Dessa var Jämtland, Uppsala, Stockholm och Västerbotten.

I hela riket står tre procent av personalen för 34 procent av sjukfrånvaron. Vid den friskaste kassan, Gotland, står fyra procent för 26 procent av sjukfrånvaron, i Kronoberg två procent för 35 procent och i Värmland två procent för 27 procent av sjukfrånvaron.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.