Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Fel i praktiken

Praktik kan vara till stor nytta för både den arbetslöse och samhället. Men då krävs att politikerna skapat goda förutsättningar – och att arbetsgivarna tar sitt ansvar.

Arbetslivserfarenhet smäller högt. Det vet alla som sökt jobb. För den som har en svag position på arbetsmarknaden kan en praktikplats vara en utmärkt chans att stärka sina meriter. Olika former av praktik är därför ett viktigt verktyg i arbetsmarknadspolitiken.

Men för att praktiken ska fungera i praktiken måste den vara utformad på ett klokt sätt. Blir den en möjlighet för arbetsgivare att få tillgång till billig arbetskraft för jobb som de annars skulle anställa personal med full lön för att göra – då blir resultatet färre riktiga arbeten. Detta brukar kallas undanträngningseffekt.

En annan risk är att praktiken inte ger den arbetslöse förutsättningar att utvecklas och få nya kunskaper. Då ökar knappast chansen till nytt jobb – i stället framstår åtgärden ur individens perspektiv som meningslös.

Så känns det förmodligen för den kvinna som ST Press berättar om i detta nummer, som varje år får hoppa in på Skatteverket för att registrera deklarationer. Plötsligt fick hon beskedet att hon i år under en månad skulle göra samma sak som praktikant inom den arbetsmarknadspolitiska insatsen Lyft – med aktivitetsersättning i stället för lön.

Skatteverket är den enda vinnaren när jobbet på detta sätt utförs till lägre pris av någon som är illa tvungen att acceptera villkoren. I förlängningen är förfarandet ett hot mot de anställdas trygghet och anställningsvillkor.

Facket på myndigheten vittnar om att många av myndighetens praktikanter har lång arbetslivserfarenhet. »Praktiken bidrar knappast till att deras cv blir bättre«, konstaterar STs avdelningsordförande.

För Skatteverket, som dras med stora underskott i budgeten, är det säkert frestande att spara pengar genom att ta in Lyftpraktikanter i stället för dyra anställda. Särskilt om de redan är erfarna och duktiga.

Men det är en dålig lösning för samhället om arbetslösa tas i anspråk för att under korta praktikperioder utföra ordinarie sysslor utan att få en riktig lön för sin insats. Det går dessutom stick i stäv med vad arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin tydligt uttalat: att det är viktigt att Lyftpraktiken inte ersätter ordinarie arbetsuppgifter och tränger undan rekryteringar som annars skulle ha gjorts.

Förutsättningarna för åtgärden Lyft har inte varit de bästa. De hastigt formulerade kraven på offentliga arbetsgivare att snabbt skaffa fram stora mängder praktikplatser har knappast bidragit till att skapa förutsättningar för goda insatser. För att de arbetslösa ska kunna få en meningsfull praktik behövs en rimlig dimensionering, en noggrann granskning av de praktikplatser som erbjuds och satsningar på bra handledning.

Olika typer av praktik kan vara till stor nytta för både individ och samhälle. För den som har begränsad erfarenhet kan en bra praktikplats innebära ett värdefullt tillfälle att lära sig nya saker. Utformad på rätt sätt blir praktiken inte heller ett billigt sätt för arbetsgivaren att få ordinarie arbete utfört.

Det gäller att vårda de arbetsmarknads­politiska verktygen, så att de kan användas på ett effektivt sätt. Med en alltför slarvig hantering riskerar i grunden goda åtgärder att få dåligt rykte.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.