Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Fel i praktiken

Praktik kan vara till stor nytta för både den arbetslöse och samhället. Men då krävs att politikerna skapat goda förutsättningar – och att arbetsgivarna tar sitt ansvar.

Arbetslivserfarenhet smäller högt. Det vet alla som sökt jobb. För den som har en svag position på arbetsmarknaden kan en praktikplats vara en utmärkt chans att stärka sina meriter. Olika former av praktik är därför ett viktigt verktyg i arbetsmarknadspolitiken.

Men för att praktiken ska fungera i praktiken måste den vara utformad på ett klokt sätt. Blir den en möjlighet för arbetsgivare att få tillgång till billig arbetskraft för jobb som de annars skulle anställa personal med full lön för att göra – då blir resultatet färre riktiga arbeten. Detta brukar kallas undanträngningseffekt.

En annan risk är att praktiken inte ger den arbetslöse förutsättningar att utvecklas och få nya kunskaper. Då ökar knappast chansen till nytt jobb – i stället framstår åtgärden ur individens perspektiv som meningslös.

Så känns det förmodligen för den kvinna som ST Press berättar om i detta nummer, som varje år får hoppa in på Skatteverket för att registrera deklarationer. Plötsligt fick hon beskedet att hon i år under en månad skulle göra samma sak som praktikant inom den arbetsmarknadspolitiska insatsen Lyft – med aktivitetsersättning i stället för lön.

Skatteverket är den enda vinnaren när jobbet på detta sätt utförs till lägre pris av någon som är illa tvungen att acceptera villkoren. I förlängningen är förfarandet ett hot mot de anställdas trygghet och anställningsvillkor.

Facket på myndigheten vittnar om att många av myndighetens praktikanter har lång arbetslivserfarenhet. »Praktiken bidrar knappast till att deras cv blir bättre«, konstaterar STs avdelningsordförande.

För Skatteverket, som dras med stora underskott i budgeten, är det säkert frestande att spara pengar genom att ta in Lyftpraktikanter i stället för dyra anställda. Särskilt om de redan är erfarna och duktiga.

Men det är en dålig lösning för samhället om arbetslösa tas i anspråk för att under korta praktikperioder utföra ordinarie sysslor utan att få en riktig lön för sin insats. Det går dessutom stick i stäv med vad arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin tydligt uttalat: att det är viktigt att Lyftpraktiken inte ersätter ordinarie arbetsuppgifter och tränger undan rekryteringar som annars skulle ha gjorts.

Förutsättningarna för åtgärden Lyft har inte varit de bästa. De hastigt formulerade kraven på offentliga arbetsgivare att snabbt skaffa fram stora mängder praktikplatser har knappast bidragit till att skapa förutsättningar för goda insatser. För att de arbetslösa ska kunna få en meningsfull praktik behövs en rimlig dimensionering, en noggrann granskning av de praktikplatser som erbjuds och satsningar på bra handledning.

Olika typer av praktik kan vara till stor nytta för både individ och samhälle. För den som har begränsad erfarenhet kan en bra praktikplats innebära ett värdefullt tillfälle att lära sig nya saker. Utformad på rätt sätt blir praktiken inte heller ett billigt sätt för arbetsgivaren att få ordinarie arbete utfört.

Det gäller att vårda de arbetsmarknads­politiska verktygen, så att de kan användas på ett effektivt sätt. Med en alltför slarvig hantering riskerar i grunden goda åtgärder att få dåligt rykte.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.