Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Fel i praktiken

Praktik kan vara till stor nytta för både den arbetslöse och samhället. Men då krävs att politikerna skapat goda förutsättningar – och att arbetsgivarna tar sitt ansvar.

Arbetslivserfarenhet smäller högt. Det vet alla som sökt jobb. För den som har en svag position på arbetsmarknaden kan en praktikplats vara en utmärkt chans att stärka sina meriter. Olika former av praktik är därför ett viktigt verktyg i arbetsmarknadspolitiken.

Men för att praktiken ska fungera i praktiken måste den vara utformad på ett klokt sätt. Blir den en möjlighet för arbetsgivare att få tillgång till billig arbetskraft för jobb som de annars skulle anställa personal med full lön för att göra – då blir resultatet färre riktiga arbeten. Detta brukar kallas undanträngningseffekt.

En annan risk är att praktiken inte ger den arbetslöse förutsättningar att utvecklas och få nya kunskaper. Då ökar knappast chansen till nytt jobb – i stället framstår åtgärden ur individens perspektiv som meningslös.

Så känns det förmodligen för den kvinna som ST Press berättar om i detta nummer, som varje år får hoppa in på Skatteverket för att registrera deklarationer. Plötsligt fick hon beskedet att hon i år under en månad skulle göra samma sak som praktikant inom den arbetsmarknadspolitiska insatsen Lyft – med aktivitetsersättning i stället för lön.

Skatteverket är den enda vinnaren när jobbet på detta sätt utförs till lägre pris av någon som är illa tvungen att acceptera villkoren. I förlängningen är förfarandet ett hot mot de anställdas trygghet och anställningsvillkor.

Facket på myndigheten vittnar om att många av myndighetens praktikanter har lång arbetslivserfarenhet. »Praktiken bidrar knappast till att deras cv blir bättre«, konstaterar STs avdelningsordförande.

För Skatteverket, som dras med stora underskott i budgeten, är det säkert frestande att spara pengar genom att ta in Lyftpraktikanter i stället för dyra anställda. Särskilt om de redan är erfarna och duktiga.

Men det är en dålig lösning för samhället om arbetslösa tas i anspråk för att under korta praktikperioder utföra ordinarie sysslor utan att få en riktig lön för sin insats. Det går dessutom stick i stäv med vad arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin tydligt uttalat: att det är viktigt att Lyftpraktiken inte ersätter ordinarie arbetsuppgifter och tränger undan rekryteringar som annars skulle ha gjorts.

Förutsättningarna för åtgärden Lyft har inte varit de bästa. De hastigt formulerade kraven på offentliga arbetsgivare att snabbt skaffa fram stora mängder praktikplatser har knappast bidragit till att skapa förutsättningar för goda insatser. För att de arbetslösa ska kunna få en meningsfull praktik behövs en rimlig dimensionering, en noggrann granskning av de praktikplatser som erbjuds och satsningar på bra handledning.

Olika typer av praktik kan vara till stor nytta för både individ och samhälle. För den som har begränsad erfarenhet kan en bra praktikplats innebära ett värdefullt tillfälle att lära sig nya saker. Utformad på rätt sätt blir praktiken inte heller ett billigt sätt för arbetsgivaren att få ordinarie arbete utfört.

Det gäller att vårda de arbetsmarknads­politiska verktygen, så att de kan användas på ett effektivt sätt. Med en alltför slarvig hantering riskerar i grunden goda åtgärder att få dåligt rykte.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.