Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVAnn Dahlin1 kommentarerTyck till!

Forskare: Mobbning sopas under mattan

Drygt var tionde anställd upplever sig vara mobbad eller utsatt på arbetsplatsen, enligt ett pågående forskningsprojekt vid Karlstads universitet.

Enligt en forskargrupp under ledning av professor Margaretha Strandmark vid Karlstads universitet är det vanligt att arbetsgivare inte erkänner att mobbning förekommer på deras arbets­platser.

– Strategin är att undvika problemet, man sopar det under mattan, berättade hon på ett seminarium anordnat av Afa försäkring.

Hon har intervjuat chefer inom kommuner och landsting, efter att en­käter med omkring 1 500 anställda visat att 2,3 procent var utsatta för allvarlig mobbning och att 8,5 procent befann sig i riskzonen för mobbning. Nästan var femte uppgav att de utsattes för negativa handlingar såsom utskällningar eller förlöjliganden minst en gång i veckan. Trots den stora omfattningen föreföll cheferna omedvetna om problemen.

Den norske mobbningsforskaren Helge Hoel anser att Sverige har gått från att vara ett föregångsland i arbetet mot mobbning till att hamna på efterkälken. Det största problemet är att mobbning behandlas som en konflikt, som alla parter har ansvar för och som ska lösas i samförstånd.

– Men man kan inte prata bort mobbning. Samförstånd kan vara fantastiskt bra i vissa sammanhang, men inte när det gäller mobbningsfall. Då måste man fokusera på de drabbade individerna och inte på kollektivet.

De mobbade måste ha rätt att klaga och få sin sak undersökt av en oberoende granskare, anser Helge Hoel. Det är också vad arbetsmarknadens parter på EU-nivå haft en överenskommelse om sedan 2007: arbetsgivare är enligt avtalet skyldiga att ta reda på vad som faktiskt hänt när någon anmäler mobbning.

Något uppföljande avtal för svenska myndighetsanställda finns dock inte. Enligt Elisabet Sundén Ingeström på Arbetsgivarverket har de fackliga organisationerna inte efterfrågat ett sådant avtal.

Inlagt av Harry mån, 05/20/2013 - 16:56
Det stämmer att mobbningen sopas under mattan. Under många års arbete vid ett svenskt universitet upplevde jag ofta mobbning och såg också många andra drabbas hårt. I kafferummet satt ett tjej-gäng, som vi kallade "feministmaffian", där några manliga anställda också kunde ingå. Eftersom de vistades i kafferummet en stor del av arbetsdagen, var de svåra att undvika. Däremellan kom de ibland till mitt arbetsrum och muckade gräl. Varje försök att tala med chefen slutade med att "jag har inbillat mig alltihop" och att "jag är en sån som får för sig saker" och att "det är ingen som har sagt nåt". Kränkningarna bestod t ex av ryktesspridning om påstådd homosexualitet, ständiga krav på att jag bör ta på mig mycket mer arbetsuppgifter, "annars får jag inte vistas där", påståenden om att "mitt jobb passar inte där och måste bort", "jag får inte prata med NN eftersom MM har förbjudit det". Jag städade och diskade ständigt efter andra, på order, trots att det inte ingick i mina arbetsuppgifter. Till sist sade jag upp mig, och ställdes inför påståenden, att "jag hade stulit deras pengar och saker, gått igenom andras skrivbord och förstört hela stämningen på arbetsplatsen". Jag bytte arbetsplats, men träffar några av personerna då och då, och får höra samma saker om och om.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetStoppa Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, tills vidare. Det kräver företrädare för TCO, LO och Saco i en gemensam debattartikel. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.