Annons:
STs ordförande Britta Lejon presenterar förbundsstyrelsens förslag på nytt namn i en video på STs hemsida. Klippet finns på framtidensst.se.Bild:ST
ST
Nyhet
AVEmmeli NilssonLinus Hellerstedt2 kommentarer

Förslag på nytt namn engagerar

I två år har förbundsstyrelsen diskuterat vad ST ska heta i framtiden. Nu har styrelsen enats om ett förslag. En sak är säker: Sterka är ett namn som skapar reaktioner.

Fackförbundet Sterka. Så kommer ST att heta om förbundsstyrelsens förslag går igenom på extrakongressen i höst.

– Det knyter an till vår ideologi om att vi är starkare tillsammans. Det är också tydligt kopplat till förbundets huvuduppdrag, som är att stärka medlemmarnas arbetsmiljö och villkor. Dessutom beskriver det uppdraget våra medlemmar har i sina jobb: Att stärka den svenska demokratin, säger STs förbundsordförande Britta Lejon.

Många medlemmar har kommenterat namnförslaget på webben. Majoriteten av dem är kritiska. Flera reagerar på stavningen med e i stället för ä och tycker det ser felstavat ut.

Enligt Britta Lejon är Sterka en gammal svensk stavning. Hon säger att hon har mött blandade reaktioner, precis som förväntat, och hade själv svårt med stavningen i början.

– Har man umgåtts med namnet ett tag inser man varför vi inte kan stava med ä. Dels vore det svårt att få det regist­rerat. Men även om det hade gått hade det inte varit ett namn, utan ett verb. Genom att stava det på det här sättet blir det tydligare att det här är vi, säger Britta Lejon.

Det finns flera anledningar till att ST bör byta namn, enligt Britta Lejon. ST är otydligt och säger inte så mycket om organisationen. Det förekommer också att förbundsnamnet sammanblandas med SD, Sverigedemokraterna, förklarar hon.

– Även om förbundet har hetat ST sedan 2003 så har det aldrig riktigt satt sig. Vi får hela tiden svara på frågor om vilka vi är. Många tror att ST är en förkortning. Namnet har varit ett hinder i vårt arbete att värva nya medlemmar.

Förbundsstyrelsen har gått igenom
hundratals namnförslag. För att sovra har man tagit hjälp av Skriptor, en namnbyrå som varit involverad i namnbyten hos stora svenska företag som Klarna och Telia.

– De har hjälpt oss värdera namnet språkligt och juridiskt. Att vi går ut med det nu beror på att PRV har gett oss grönt ljus, säger Britta Lejon.

ST har också tagit in en annan byrå som ska hjälpa till med att skapa en ny grafisk profil.

2015 avsattes fem miljoner kronor för namnbytet, enligt Britta Lejon. De är inte förbrukade än, men i årets budget är ytterligare fem miljoner kronor avsatta att användas om kongressen säger ja till det nya namnet.

– Oavsett vad vi heter måste vi lägga pengar framöver på att tydliggöra förbundet. Och då gör vi hellre det med ett namn som har potential och inneboende kraft.

Experten: Viktigt att förklara stavningen

Ett annorlunda val, konstaterar både varumärkesstrategen Åsa Myrdal Bratt och socialantropologen Raoul Galli när de får höra om förslaget att döpa om ST till Sterka.

Åsa Myrdal Bratt är varumärkes­konsult och ansvarig för kurser i ämnet på Berghs. Hon reagerar på stavningen med e i stället för ä.

– När man ser namnet i en text känns det spontant som ett korrektur­fel. Det kan förstås ändras med tiden när namnet är mer känt och inarbetat. När man ser det i formen av en logotyp är det annorlunda, då är det mer självklart genomtänkt, säger Åsa Myrdal Bratt.

Hon tror att många inom statlig verksamhet tycker att det är extra viktigt att följa skrivregler. Därför kan förbundet behöva vara särskilt tydligt med varför man valt en stavning med e, menar hon.

Generellt är den främsta risken vid ett namnbyte att tappa den känne­dom och lojalitet som finns till det ursprungliga varumärket, enligt Åsa Myrdal Bratt. I en medlemsorganisation som ST kan risken minskas genom tydlig kommunikation.

– Det är extremt viktigt att medlemmarna känner att det är värdefullt med ett namnbyte, och att de ser att det finns en tydlig strategi som motiverar ett byte. Att bara byta namn och »sminka om sig« fungerar inte, säger Åsa Myrdal Bratt.

Socialantropologen Raoul Galli har forskat om varumärkestänkandet bland svenska tjänstemanna- och akademikerförbund. Han ser generella tendenser i fackens namnbyten.

– Tjänstemannafacken har fasat ut begreppet tjänsteman ur sina namn och gjort själva förkortningen till sitt namn, som ST, fast de inte längre heter Statstjänstemannaförbundet. Sedan blir förkortningen i sig obsolet och då ska man hitta på något nytt och fräscht, som Vision eller Unionen.

Fack börjar agera mer som företag, enligt Raoul Galli. Det blir tydligt när de tar in konsulter och namnbyråer för att få hjälp med sitt varumärke.

– Facken upplever att de konkurrerar på en helt annan marknad i dag än förr. Det är inte längre självklart för yngre att gå med i facket. Förbunden är därför mer noggranna med att titta på vad målgruppen vill ha, inte minst vad gäller identitet.

Tre ST-medlemmar om namnförslaget
  • Sara Svedin, handläggare på Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall:

–  Jag förstår tanken bakom, med att stärka arbetstagarnas möjligheter och visa att vi är starka. Men jag kan tänka mig att många tycker det är konstigt att välja att stava med e och inte ä. Jag tycker att man skulle kunna heta Stark eller Starka och skriva ST i början med versaler, så att medlemmarna känner igen sig.

  • Jenny Karlsson, samordnare på målavdelningen, Uddevalla tingsrätt:

–  Det är inget dåligt förslag. Men jag har inte stött på några komplikationer med namnet ST heller. Sterka tycker jag låter bra. Det är ett rätt kraftfullt namn. Jag tycker att vi finns för att stärka våra medlemmar, det är själva grejen. Att stava med e tycker jag inte är så konstigt. Det är väl bra att namnet blir gångbart internationellt.

  • Johani Karonen, medieproducent på Högskolan i Skövde:

–  Jag tycker det har schwung och kraft! Det låter inte som ett importerat ord, utan har en ursvensk kraft i sig. Till skillnad från exempelvis Vision och Unionen som jag tycker är rätt menlösa namn. Jag har ju finskt ursprung och Sterka låter som när man står och hejar på en idrottare. Man skulle kunna skrika »Heja Sterka!« Det låter som en finsk kvinnlig spjutkastare. Starkt.

Jag tycker namnet ska bli; STarka. Vi är starka tillsammans!
Ger signaler om att om vi är många blir vi starka.
Någon språkförbistring bör det heller inte bli.
Jfr. Unionen!
Man är starkare tillsammans är skälet till det föreslagna namnbytet enligt förbundets ledning. Men ord räcker inte om man kapitulerat för arbetsgivarens söndringsstrategi redan innan genom individuell lönesättning och individuella löneförhandlingar. Dessa företeelser har defintivt varit en god jordmån för den korruption som beskrivs i en annan artikel i denna tidning.
Ska vi få statsförvaltningen att bli en attraktiv arbetsplats så är det nog inte helt fel med lite solidaritet i stället för dagens korrumperande själviskhet som skapar en massa< missförhållanden.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.