Annons:
Eva Nordmark, S, lämnar ordförandeposten på TCO för att bli det statsråd som kan komma att få lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten. "Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken", säger hon till Publikt.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
Intervju
Fördjupning
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Från facket till regeringen

Eva Nordmark har lämnat ordförandeposten på TCO för jobbet som arbetsmarknadsminister. Därmed tar hon över ansvaret för Arbetsförmedlingens omstöpning och kan bli det statsråd som får lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten.

Det har gått ungefär en månad sedan TCOs numera före detta ordförande Eva Nordmark, S, tog över som arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S, som gått vidare till jobbet som EU-kommissionär.

Den första tiden har hon ägnat åt att försöka skapa sig en bild av läget inom Arbetsförmedlingen, bland annat genom att besöka lokalkontor.

– Att skapa stabilitet och långsiktighet för att de anställda ska få möjlighet att göra ett bra jobb kommer att vara prioriterat för mig som minister, säger Eva Nordmark till Publikt.

Hon ser den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom förra året som "en alldeles för drastisk neddragning" för Arbetsförmedlingens del, och menar att regeringens nya budget innebär en "kursändring".

I den höjs förvaltningsanslaget med 350 miljoner kronor 2021 och ytterligare 150 miljoner kronor 2022. De pengarna ska myndigheten använda till att hålla tempot i den pågående omstöpningen, enligt Eva Nordmark.

– Ökade medel under 2021 och 2022 möjliggör fler anställda under de åren än vad som annars skulle vara möjligt, säger hon.

Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen får vänta till 2021 på ett ökat förvaltningsanslag?

– Vår bedömning är att anslaget 2020 är tillräckligt för att ge myndigheten möjlighet att upprätthålla takten i reformeringen, prioritera långsiktighet och i nuläget undvika ytterligare neddragningar.

Direkt efter budgetbeskedet kommenterade STs ordförande Britta Lejon att tillskottet var välkommet, men på tok för litet, och att det inte räddar något av de 132 lokalkontor som myndigheten ska lägga ned. 

Eva Nordmark vill inte ge sig in på att kommentera Arbetsförmedlingens beslut om kontorsnedläggningar, som generaldirektör Mikael Sjöberg tog kort efter att januariavtalet mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet hade presenterats.

– Men det jag verkligen vill betona, vilket också statsministern framförde i regeringsförklaringen, är att det ska finnas service i hela landet. Oavsett på vilken ort du bor så ska du få stöd om du har behov av det.

Tills Arbetsförmedlingen återkommer med sin syn på hur det fortsatta förändringsarbetet ska gå till, vilket ska ske senast 1 november, tänker Eva Nordmark fortsätta sina arbetsdagar med att träffa ledning, styrelse och personal för att följa utvecklingen och ha koll på läget, säger hon.

– Det här är en stor och viktig fråga som jag har fått på mitt bord, och jag är väldigt ödmjuk inför den.

Att Eva Nordmark anländer till posten som arbetsmarknadsminister från en åttaårig sejour som ordförande för TCO en centralorganisation som förenar 13 fackförbund, gör att hon kommer in med kunskap om hur arbetslivet fungerar, menar hon.

Men i det politiska läge som råder, där regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar med Liberalerna och Centerpartiet för att kunna styra landet, är det också bra att ha byggt broar tidigare, konstaterar Eva Nordmark.

– Att kunna kompromissa och hitta gemensamma lösningar är någonting som jag tar med mig in som ny arbetsmarknadsminister i det läge vi har.

När Eva Nordmark presenterades som statsråd av statsminister Stefan Löfven nämnde hon förutom Arbetsförmedlingen även omställning på arbetsmarknaden som en fråga hon omedelbart vill ta tag i. Digitalisering och grön omställning gör att vissa jobb tillkommer, samtidigt som andra försvinner, framhåller hon. Eftersom jobben i sig också förändras har arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken viktiga roller att spela, enligt Eva Nordmark.

– Utifrån mitt perspektiv handlar det om vilken effektivitet vi har i de insatser som sker. Det handlar till exempel om att titta på arbetsmarknadsutbildningarna, att se vilka som är de mest strategiskt viktiga och värna dem.

Hennes avsikt är också att fokusera på arbetsmiljöfrågor.

– Det som Ylva Johansson har påbörjat när det gäller dödsolyckorna är ett arbete som jag kommer att fortsätta. Det jag ser är också att vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet. Där ser jag fram emot att diskutera med parterna om vad mer vi behöver göra framöver.

Ett annat område som Eva Nordmark får ansvaret för är arbetsrätten. I maj nästa år ska regeringens utredare lämna ett betänkande med förslag på hur lagen om anställningsskydd, las, ska förändras. Enligt januariavtalet ska dock parternas gemensamma förslag gå före. Förutsatt att parterna kommer överens om något.

Från att ha varit företrädare för en av parterna kan Eva Nordmark nu i stället bli den som föreslår lagstiftning om parterna inte kan komma överens.

– Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken, men jag vet också att fack och arbetsgivare ihop kan hitta lösningar när det verkligen gäller, säger hon.

Eva Nordmark påpekar att olika syn på arbetsrätten inte är något nytt inom politiken.

– Men nu är vi i gång med att se över den och ta fram förslag på förändringar i enlighet med januariavtalet, och som ska säkerställa att vi upprätthåller en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter.

Du har varit ordförande för TCO i åtta år. Vad behöver din efterträdare kunna?

– Vi har så många duktiga fackliga ­ledare och engagerade människor i tjänste­mannarörelsen, så jag känner mig väldigt trygg med att de kommer utse någon bra och klok efterträdare.

Några namn vill hon dock inte spekulera om.

– Nej, det är ingen tidigare ordförande som har med det att göra, säger Eva Nordmark. 

Med facklig bakgrund

Eva Nordmark är 48 år och har varit ordförande för TCO sedan 2011. Innan dess var hon i sju år förbundsordförande för SKTF, numera fackförbundet Vision. I mitten av 1990-talet var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna under fyra år.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetDet är rekordmånga nyinskrivna arbetslösa samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till. Det konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.