Annons:
Eva Nordmark, S, lämnar ordförandeposten på TCO för att bli det statsråd som kan komma att få lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten. "Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken", säger hon till Publikt.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
Intervju
Fördjupning
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Från facket till regeringen

Eva Nordmark har lämnat ordförandeposten på TCO för jobbet som arbetsmarknadsminister. Därmed tar hon över ansvaret för Arbetsförmedlingens omstöpning och kan bli det statsråd som får lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten.

Det har gått ungefär en månad sedan TCOs numera före detta ordförande Eva Nordmark, S, tog över som arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S, som gått vidare till jobbet som EU-kommissionär.

Den första tiden har hon ägnat åt att försöka skapa sig en bild av läget inom Arbetsförmedlingen, bland annat genom att besöka lokalkontor.

– Att skapa stabilitet och långsiktighet för att de anställda ska få möjlighet att göra ett bra jobb kommer att vara prioriterat för mig som minister, säger Eva Nordmark till Publikt.

Hon ser den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom förra året som "en alldeles för drastisk neddragning" för Arbetsförmedlingens del, och menar att regeringens nya budget innebär en "kursändring".

I den höjs förvaltningsanslaget med 350 miljoner kronor 2021 och ytterligare 150 miljoner kronor 2022. De pengarna ska myndigheten använda till att hålla tempot i den pågående omstöpningen, enligt Eva Nordmark.

– Ökade medel under 2021 och 2022 möjliggör fler anställda under de åren än vad som annars skulle vara möjligt, säger hon.

Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen får vänta till 2021 på ett ökat förvaltningsanslag?

– Vår bedömning är att anslaget 2020 är tillräckligt för att ge myndigheten möjlighet att upprätthålla takten i reformeringen, prioritera långsiktighet och i nuläget undvika ytterligare neddragningar.

Direkt efter budgetbeskedet kommenterade STs ordförande Britta Lejon att tillskottet var välkommet, men på tok för litet, och att det inte räddar något av de 132 lokalkontor som myndigheten ska lägga ned. 

Eva Nordmark vill inte ge sig in på att kommentera Arbetsförmedlingens beslut om kontorsnedläggningar, som generaldirektör Mikael Sjöberg tog kort efter att januariavtalet mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet hade presenterats.

– Men det jag verkligen vill betona, vilket också statsministern framförde i regeringsförklaringen, är att det ska finnas service i hela landet. Oavsett på vilken ort du bor så ska du få stöd om du har behov av det.

Tills Arbetsförmedlingen återkommer med sin syn på hur det fortsatta förändringsarbetet ska gå till, vilket ska ske senast 1 november, tänker Eva Nordmark fortsätta sina arbetsdagar med att träffa ledning, styrelse och personal för att följa utvecklingen och ha koll på läget, säger hon.

– Det här är en stor och viktig fråga som jag har fått på mitt bord, och jag är väldigt ödmjuk inför den.

Att Eva Nordmark anländer till posten som arbetsmarknadsminister från en åttaårig sejour som ordförande för TCO en centralorganisation som förenar 13 fackförbund, gör att hon kommer in med kunskap om hur arbetslivet fungerar, menar hon.

Men i det politiska läge som råder, där regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar med Liberalerna och Centerpartiet för att kunna styra landet, är det också bra att ha byggt broar tidigare, konstaterar Eva Nordmark.

– Att kunna kompromissa och hitta gemensamma lösningar är någonting som jag tar med mig in som ny arbetsmarknadsminister i det läge vi har.

När Eva Nordmark presenterades som statsråd av statsminister Stefan Löfven nämnde hon förutom Arbetsförmedlingen även omställning på arbetsmarknaden som en fråga hon omedelbart vill ta tag i. Digitalisering och grön omställning gör att vissa jobb tillkommer, samtidigt som andra försvinner, framhåller hon. Eftersom jobben i sig också förändras har arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken viktiga roller att spela, enligt Eva Nordmark.

– Utifrån mitt perspektiv handlar det om vilken effektivitet vi har i de insatser som sker. Det handlar till exempel om att titta på arbetsmarknadsutbildningarna, att se vilka som är de mest strategiskt viktiga och värna dem.

Hennes avsikt är också att fokusera på arbetsmiljöfrågor.

– Det som Ylva Johansson har påbörjat när det gäller dödsolyckorna är ett arbete som jag kommer att fortsätta. Det jag ser är också att vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet. Där ser jag fram emot att diskutera med parterna om vad mer vi behöver göra framöver.

Ett annat område som Eva Nordmark får ansvaret för är arbetsrätten. I maj nästa år ska regeringens utredare lämna ett betänkande med förslag på hur lagen om anställningsskydd, las, ska förändras. Enligt januariavtalet ska dock parternas gemensamma förslag gå före. Förutsatt att parterna kommer överens om något.

Från att ha varit företrädare för en av parterna kan Eva Nordmark nu i stället bli den som föreslår lagstiftning om parterna inte kan komma överens.

– Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken, men jag vet också att fack och arbetsgivare ihop kan hitta lösningar när det verkligen gäller, säger hon.

Eva Nordmark påpekar att olika syn på arbetsrätten inte är något nytt inom politiken.

– Men nu är vi i gång med att se över den och ta fram förslag på förändringar i enlighet med januariavtalet, och som ska säkerställa att vi upprätthåller en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter.

Du har varit ordförande för TCO i åtta år. Vad behöver din efterträdare kunna?

– Vi har så många duktiga fackliga ­ledare och engagerade människor i tjänste­mannarörelsen, så jag känner mig väldigt trygg med att de kommer utse någon bra och klok efterträdare.

Några namn vill hon dock inte spekulera om.

– Nej, det är ingen tidigare ordförande som har med det att göra, säger Eva Nordmark. 

Med facklig bakgrund

Eva Nordmark är 48 år och har varit ordförande för TCO sedan 2011. Innan dess var hon i sju år förbundsordförande för SKTF, numera fackförbundet Vision. I mitten av 1990-talet var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna under fyra år.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.