Annons:
Intranät
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Fri debatt kan skaka om

På allt fler statliga arbetsplatser kan medarbetarna uttrycka sina åsikter på intranätet. Rätt använt kan det öka takhöjden på en arbetsplats, anser Christer Järild, kommunikatör på Försäkringskassan. Men hans egen generaldirektör Dan Eliasson reagerade starkt på den interna kritikstormen när Expressen avslöjat fiffel bland höga chefer: »Det var det jobbigaste jag varit med om i mitt yrkesliv«.

Det har blivit vanligt att statliga arbets­platser på sina intranät har öppna forum för medarbetarna. I en enkät som Pub­likt gjort svarar tre av fyra myndigheter och statliga bolag att de har en eller flera former av elektroniska mötesplatser. Och bland dem som saknar diskussionsforum uppger fler­talet att någon sorts forum är planerat eller ses som en möjlighet för fram­tiden.

Formerna för interaktivitet skiljer sig åt. En del har chefsbloggar, mikrobloggar eller nyhetssajter som går att kommentera, andra har forum som är öppna för inlägg om valfri fråga. Vissa arbetsplatser satsar på mötesplatser för projektgrupper eller regioner.

Flertalet arbetsgivare har någon form av policy för inläggen. »Håll en vänlig och respektfull ton, håll dig till ämnet, använd ett civiliserat språkbruk« är några av normerna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På Swedavia understryks att alla som kommenterar är personligt ansvariga för innehållet och att det inte är acceptabelt med inlägg som kränker individer eller grupper, är stötande eller bryter mot svensk lag.

Liknande förhållningsorder finns på flera arbetsplatser. Men andra väljer att inte sätta upp några regler alls. Livsmedelsverket svarar att man »valde att släppa det fritt och lita på medarbetarnas omdöme«. Arbetsmiljöverket har också avstått från policies och svarar i Publikts enkät att »reaktioner vill vi ha och vi har inga prob­lem med att synliggöra dem. De finns ju där i organisationen vare sig man visar dem eller ej. När vi ser att flera är negativa eller nyfikna så kan vi agera på det och komma med ett förtydligande eller sätta in åtgärder.«

Det händer dock att myndigheter tar bort inlägg. På Luftfartsverket lyftes ett kritiskt inlägg om myndig­hetens pågående effektiviseringsarbete bort, vilket STs sektionsordförande Per-Ola Kårbro reagerar emot.

– Det är viktigt för klimatet att man inte blir nedslagen i skorna. Man måste få vara kritisk mot förändringsarbete.

Skatteverket i Stockholm väckte häromåret uppmärksamhet genom att radera en kommentar där de nya, öppna kontorslokalerna kallades »hönsgården i Vreten«. Bland det fyrtiotal myndigheter som Publikt tillfrågat är det en handfull som censurerat enstaka inlägg. Riksbanken svarar att man tagit bort en kommentar som »gränsade till hets mot folkgrupp«. Naturvårdsverket har tagit bort inlägg vid enstaka tillfällen för att de »inte hållit en god ton« och att andra tagit illa vid sig.

När det uppstår en intensiv debatt i frågor som är känsliga för ledningen kan ett öppet intranät upplevas som hotfullt. Det säger Christer Järild, kommunikatör och redaktör på Försäkringskassan. Han är med i nätverket Rim, Redaktörer interna medier.

– I nätverket berättas om ledningar som plötsligt blir rädda, de tappar kontrollen.

Även på Försäkringskassan har det hänt att de högsta cheferna fått kalla fötter, berättar han.

– Den tidigare ledningen ville faktiskt stänga ned när det hettade till. Ledningen visste inte hur de skulle hantera det.

Han tror att det finns en ambivalens bland cheferna också i dag.

– Man vill ha en spikrak väg framåt, och sedan börjar folk ifrågasätta kundlöften och annat.

Försäkringskassans nuvarande gene­ral­direktör Dan Eliasson sattes på prov under några veckor i våras, då hundratals anställda – många kritiska – kommenterade Expressens avslöjanden om oegentligheter på hög chefsnivå i myndigheten.

Själv beskriver han den här perioden som »det jobbigaste jag varit med om i mitt yrkesliv«.

– Tonfallet var inte värdigt på sina håll.

Dan Eliasson är kluveni sin reaktion på kritikstormen. På frågan om han kan se något positivt med att så många uttrycker sin åsikt om ledningen svarar han först: »Jag vet inte om jag ser något positivt med ett hätskt tonfall«.

– Det positiva är väl att arbetskamrater får diskutera med varandra, säger han sedan. Att de inte behöver skapa forum utanför organisationen, som när poliser skriver anonymt på Facebook. Och det är ett friskhetstecken att det finns så mycket engagemang.

Dan Eliasson är ordförande i Arbets­givarverkets styrelse. Frågan om fri debatt på intranät har inte diskuterats formellt där, säger han, men man pratar sinsemellan om händelser på nätet.

– Man kan säga »oj, nu har det varit stort där, tänker du gå in och göra något åt det?« Och det är flera som brottas med frågan vad man gör när det inte blir värdighet i samtalet. De flesta tycker att det ändå är värt priset. Det gör ont ibland, men det är långsiktigt bättre än alternativen.

Grafik: Så fungerar intranätet på 31 arbetsplatser

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.