Annons:

Håll distans till näringslivets politiska krav

Översynen av Arbetsförmedlingen får inte utgå ifrån villfarelsen att allt blir bättre bara privata intressen får ta över verksamheten. Det är också viktigt att medarbetarna kommer till tals.

Det var många som undslapp sig ett »äntligen« när rege­ringen presenterade sin sedan länge aviserade översyn av Arbets­förmedlingen. Mycket har hunnit förändras sedan Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation senast utreddes.
Myndighetens anseende har också blivit en smula kantstött.
Det har blivit allt svårare för de anställda att fullgöra sin kärnuppgift – att hjälpa och stödja människor i sökandet efter arbete. Detaljstyrningen har ökat och en mängd nya komplexa uppdrag har tillkommit, exempelvis insatser för långtidssjuka och för nyanlända invandrare. Samtidigt har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Utmaningarna har gjort det närmast omöjligt att leva upp till de arbetssökandes, arbetsgivarnas och omvärldens förväntningar. Kritiken mot den arbetsmarknadspolitik som Arbetsförmedlingen administrerar har påverkat även förtroendet för myndigheten.

Därför är det i grunden positivt att det nu görs en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Uppdraget inkluderar att granska myndighetens samarbete med andra aktörer, hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna används och hur Arbetsförmedlingen är organiserad och styrs.
Det är viktigt att utredningen tar sikte på att stärka Arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa arbets­givarna att hitta rätt medarbetare och de arbetslösa att få arbete.För att myndigheten ska vinna förtroende krävs att både den som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och den som tack vare sin utbildning och sina nätverk tycks stå stark upplever att de får kvalificerat stöd anpassat till de egna behoven.
Myndighetens anställda måste få tillräckligt svängrum för att kunna ge det stödet. Det är nödvändigt att de i utredningens arbete får bidra både med sin kunskap om dagens utmaningar och med inspiration till framtidens lösningar.

För att så långt möjligt skapa den stabilitet som krävs för att Arbetsförmedlingens medarbetare ska kunna göra ett bra jobb fordras bred politisk enighet om myndighetens grundläggande uppdrag. Därför borde det ha blivit en parlamentarisk utredning. Nu gick uppdraget i stället till en enmansutredare.
Denna enmansutredare, Agneta Dreber, har en gedigen meritlista. På den finns uppdrag som vd för en arbetsgivar­organisation och som styrelseledamot i tankesmedjan ­Timbro, känd för sitt försvar för marknadslösningar på de flesta ­områden. Förhoppningsvis kan utredningen ändå objektivt och sakligt bedöma »möjligheten och lämpligheten att konkurrens­utsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens
verksamhet«, som det står i direktivet.
Svenskt Näringsliv formulerade i ett pressmeddelande klart och tydligt sina önskemål när utredningen tillsattes: att andra aktörer ska få konkurrera på lika villkor med Arbetsförmedlingen. Men de senaste årens erfarenhet av att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad, som inneburit försämrad insyn och rättsäkerhet för medborgarna och stor osäkerhet för de anställda, talar för att sådana idéer bör prövas mycket kritiskt.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.