Annons:

Håll distans till näringslivets politiska krav

Översynen av Arbetsförmedlingen får inte utgå ifrån villfarelsen att allt blir bättre bara privata intressen får ta över verksamheten. Det är också viktigt att medarbetarna kommer till tals.

Det var många som undslapp sig ett »äntligen« när rege­ringen presenterade sin sedan länge aviserade översyn av Arbets­förmedlingen. Mycket har hunnit förändras sedan Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation senast utreddes.
Myndighetens anseende har också blivit en smula kantstött.
Det har blivit allt svårare för de anställda att fullgöra sin kärnuppgift – att hjälpa och stödja människor i sökandet efter arbete. Detaljstyrningen har ökat och en mängd nya komplexa uppdrag har tillkommit, exempelvis insatser för långtidssjuka och för nyanlända invandrare. Samtidigt har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Utmaningarna har gjort det närmast omöjligt att leva upp till de arbetssökandes, arbetsgivarnas och omvärldens förväntningar. Kritiken mot den arbetsmarknadspolitik som Arbetsförmedlingen administrerar har påverkat även förtroendet för myndigheten.

Därför är det i grunden positivt att det nu görs en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Uppdraget inkluderar att granska myndighetens samarbete med andra aktörer, hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna används och hur Arbetsförmedlingen är organiserad och styrs.
Det är viktigt att utredningen tar sikte på att stärka Arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa arbets­givarna att hitta rätt medarbetare och de arbetslösa att få arbete.För att myndigheten ska vinna förtroende krävs att både den som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och den som tack vare sin utbildning och sina nätverk tycks stå stark upplever att de får kvalificerat stöd anpassat till de egna behoven.
Myndighetens anställda måste få tillräckligt svängrum för att kunna ge det stödet. Det är nödvändigt att de i utredningens arbete får bidra både med sin kunskap om dagens utmaningar och med inspiration till framtidens lösningar.

För att så långt möjligt skapa den stabilitet som krävs för att Arbetsförmedlingens medarbetare ska kunna göra ett bra jobb fordras bred politisk enighet om myndighetens grundläggande uppdrag. Därför borde det ha blivit en parlamentarisk utredning. Nu gick uppdraget i stället till en enmansutredare.
Denna enmansutredare, Agneta Dreber, har en gedigen meritlista. På den finns uppdrag som vd för en arbetsgivar­organisation och som styrelseledamot i tankesmedjan ­Timbro, känd för sitt försvar för marknadslösningar på de flesta ­områden. Förhoppningsvis kan utredningen ändå objektivt och sakligt bedöma »möjligheten och lämpligheten att konkurrens­utsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens
verksamhet«, som det står i direktivet.
Svenskt Näringsliv formulerade i ett pressmeddelande klart och tydligt sina önskemål när utredningen tillsattes: att andra aktörer ska få konkurrera på lika villkor med Arbetsförmedlingen. Men de senaste årens erfarenhet av att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad, som inneburit försämrad insyn och rättsäkerhet för medborgarna och stor osäkerhet för de anställda, talar för att sådana idéer bör prövas mycket kritiskt.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.