Annons:

Håll distans till näringslivets politiska krav

Översynen av Arbetsförmedlingen får inte utgå ifrån villfarelsen att allt blir bättre bara privata intressen får ta över verksamheten. Det är också viktigt att medarbetarna kommer till tals.

Det var många som undslapp sig ett »äntligen« när rege­ringen presenterade sin sedan länge aviserade översyn av Arbets­förmedlingen. Mycket har hunnit förändras sedan Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation senast utreddes.
Myndighetens anseende har också blivit en smula kantstött.
Det har blivit allt svårare för de anställda att fullgöra sin kärnuppgift – att hjälpa och stödja människor i sökandet efter arbete. Detaljstyrningen har ökat och en mängd nya komplexa uppdrag har tillkommit, exempelvis insatser för långtidssjuka och för nyanlända invandrare. Samtidigt har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Utmaningarna har gjort det närmast omöjligt att leva upp till de arbetssökandes, arbetsgivarnas och omvärldens förväntningar. Kritiken mot den arbetsmarknadspolitik som Arbetsförmedlingen administrerar har påverkat även förtroendet för myndigheten.

Därför är det i grunden positivt att det nu görs en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Uppdraget inkluderar att granska myndighetens samarbete med andra aktörer, hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna används och hur Arbetsförmedlingen är organiserad och styrs.
Det är viktigt att utredningen tar sikte på att stärka Arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa arbets­givarna att hitta rätt medarbetare och de arbetslösa att få arbete.För att myndigheten ska vinna förtroende krävs att både den som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och den som tack vare sin utbildning och sina nätverk tycks stå stark upplever att de får kvalificerat stöd anpassat till de egna behoven.
Myndighetens anställda måste få tillräckligt svängrum för att kunna ge det stödet. Det är nödvändigt att de i utredningens arbete får bidra både med sin kunskap om dagens utmaningar och med inspiration till framtidens lösningar.

För att så långt möjligt skapa den stabilitet som krävs för att Arbetsförmedlingens medarbetare ska kunna göra ett bra jobb fordras bred politisk enighet om myndighetens grundläggande uppdrag. Därför borde det ha blivit en parlamentarisk utredning. Nu gick uppdraget i stället till en enmansutredare.
Denna enmansutredare, Agneta Dreber, har en gedigen meritlista. På den finns uppdrag som vd för en arbetsgivar­organisation och som styrelseledamot i tankesmedjan ­Timbro, känd för sitt försvar för marknadslösningar på de flesta ­områden. Förhoppningsvis kan utredningen ändå objektivt och sakligt bedöma »möjligheten och lämpligheten att konkurrens­utsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens
verksamhet«, som det står i direktivet.
Svenskt Näringsliv formulerade i ett pressmeddelande klart och tydligt sina önskemål när utredningen tillsattes: att andra aktörer ska få konkurrera på lika villkor med Arbetsförmedlingen. Men de senaste årens erfarenhet av att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad, som inneburit försämrad insyn och rättsäkerhet för medborgarna och stor osäkerhet för de anställda, talar för att sådana idéer bör prövas mycket kritiskt.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.