Annons:
Bild:Istockphoto
Cykling
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Ingen hejd på hoj-hajpen

Cykeltrenden växlar upp. Cyklingen har blivit ämne för utställningar, filmer och radioreportage. Nu kommer också flera böcker i ämnet. Men samtidigt minskar vardags­cyklingen. Publikt frågar tre aktuella cyklande författare hur det hänger ihop.

Med tanke på att cykeln har ett par hundra år på nacken är den för­vånansvärt i ropet. Det anordnas cykel­lopp i såväl lycra som tweed, det lanseras hjälmar med airbagfunktion och i många svenska kommuner byggs nya cykelbanor. Och nu i vår kommer inte mindre än två böcker om cykelkultur.

I En cyklo pedi skriver Johan Tell om italienska cykelfabriker, hur han bemästrar ett Tour de France-berg och mekar ihop sin egen fixed gear-cykel i garaget. Och Lina E. Johansson och Maja Lagercrantz fokuserar i Cykla! på cyklandets potential för folk­hälsan, miljön och möjligheterna till en solidarisk stadsplanering. Underrubriken är »två hjul som förändrar världen« och det är också deras slutsats: cykling gör skillnad – på alla plan.

– Tidigare forskades det mest om bilens inverkan på samhällsekonomin, men nu tar man även cykeln på allvar. I Holland, där man förstått det här, satsar man mycket på cykling. Där sparar man 3 procent av bruttonationalprodukten varje år på att människor cyklar i stället för att köra bil, eftersom de håller sig friskare, säger Maja Lagercrantz.

De senaste tio åren har många medier rapporterat om den starka cykel­trenden. Men så, i fjol, damp en rapport ner från myndigheten Trafik­analys som skakade om Cykelsverige. Enligt den gjordes nästan 40 procent färre cykel­turer per person i Sverige 2014 än i mitten av 1990-talet. Vad var det som hade hänt? Vem hade egentligen rätt? Alla, samtidigt, säger Lina E. Johansson. De motstridiga uppgifterna kan till stor del för­klaras med att det som förändrats är vilka som cyklar. Barn, unga och de som är bosatta på landsbygd och i mindre orter cyklar faktiskt allt mindre.

– Om en typisk cyklist 1995 var en 15-åring som cyklade till skolan på en mindre ort, så är det i dag en medel­ålders välutbildad person som cyklar från en närförort in till Stockholms city för att det går snabbare än att köra bil, och för att det är ett smidigt sätt att få motion på väg till jobbet. Det är en grupp som syns mycket och som har inflytande i offentlig­heten. Därför syns också cyklingen mer i dag, säger Lina E. Johansson.

Att den här gruppen identifierar sig själva som cyklister har också inneburit att cykeln som pryl har fått hög­re status. Det talas om cykling som »den nya golfen«, säger Maja Lagercrantz. Frågan om cykeln som mål i sig, och alltså inte »bara« ett medel för förflyttning, är också något Johan Tell reflekterar kring i En cyklo pedi.

– När jag var i London på en cykelmässa slogs jag av att där cyklar nästan bara folk som vill markera något. Att de är för en annan typ av innerstad, att de är hippa, att de är miljö­vänner eller något annat. I städer som Köpenhamn eller Lund, där väldigt många cyklar, är det en helt annan sak. Cykeln är inte en hobby eller livsstilsmarkör, det är bara ett enkelt sätt att ta sig fram, säger han.

Själv har författaren sju cyklar för olika ändamål, däribland en för dess rent estetiska värde.

– Jag är inte så bra på att föreställa mig saker. Om jag ska förstå exempelvis fixiekulturen måste jag bygga en sådan cykel (fixed gear är en cykel utan broms och växlar, reds anm). Jag måste pilla på saker och känna hur de fungerar för att kunna beskriva dem, säger Johan Tell.

Maja Lagercrantz och Lina E. Johans­son kopplar cykeltrenden till många stora frågor och behov i vår tid. Cykeln är billig, miljövänlig och går lätt att laga själv. Den som cyklar styr själv över sin situation.

Men trots de cykelvänliga vindarna återstår flera uppförsbackar. Bilen är alltjämt norm. Bara 1 procent av statliga satsningar på infrastruktur går till cykling. Dessutom, påpekar Johan Tell, spelar könsrollerna in. En riktig karl kör fortfarande bil.

– Det är aldrig hjälten som cyklar i film och i böcker. Det är Farbror Melker-karaktärer, snåla eller löj­liga män i största allmänhet. Det ned­sättande uttrycket memil – medel­ålders män i lyc­ra – är helt i linje med föreställningen att man är en löjligare människa om man cyklar. Den som åker skidor eller springer i sådana kläder möts inte av några kommentarer. Det bottnar i en stark föreställning om att män ska köra bil.

Ämnen: Kultur
3 gånger cykelkultur
  • Bicycle Film Festival: Festival som startades 2001 i New York med syfte att hylla cykelkulturen genom musik, konst och film. Festivalen arrangeras på olika håll i världen, och har hållits i Sverige ett par gånger.
  • Bike in tweed: Trivsellopp som årligen körs i Stockholm av Cykelhistoriska föreningen. Mycket tweed och många vaxade mustascher.
  • Velodromcykling: Sveriges enda velodrom (en oval lutande bana för cykling) finns i Falun. Öppet för prova på-pass med jämna mellanrum.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.