Annons:
Bild:Istockphoto
Cykling
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Ingen hejd på hoj-hajpen

Cykeltrenden växlar upp. Cyklingen har blivit ämne för utställningar, filmer och radioreportage. Nu kommer också flera böcker i ämnet. Men samtidigt minskar vardags­cyklingen. Publikt frågar tre aktuella cyklande författare hur det hänger ihop.

Med tanke på att cykeln har ett par hundra år på nacken är den för­vånansvärt i ropet. Det anordnas cykel­lopp i såväl lycra som tweed, det lanseras hjälmar med airbagfunktion och i många svenska kommuner byggs nya cykelbanor. Och nu i vår kommer inte mindre än två böcker om cykelkultur.

I En cyklo pedi skriver Johan Tell om italienska cykelfabriker, hur han bemästrar ett Tour de France-berg och mekar ihop sin egen fixed gear-cykel i garaget. Och Lina E. Johansson och Maja Lagercrantz fokuserar i Cykla! på cyklandets potential för folk­hälsan, miljön och möjligheterna till en solidarisk stadsplanering. Underrubriken är »två hjul som förändrar världen« och det är också deras slutsats: cykling gör skillnad – på alla plan.

– Tidigare forskades det mest om bilens inverkan på samhällsekonomin, men nu tar man även cykeln på allvar. I Holland, där man förstått det här, satsar man mycket på cykling. Där sparar man 3 procent av bruttonationalprodukten varje år på att människor cyklar i stället för att köra bil, eftersom de håller sig friskare, säger Maja Lagercrantz.

De senaste tio åren har många medier rapporterat om den starka cykel­trenden. Men så, i fjol, damp en rapport ner från myndigheten Trafik­analys som skakade om Cykelsverige. Enligt den gjordes nästan 40 procent färre cykel­turer per person i Sverige 2014 än i mitten av 1990-talet. Vad var det som hade hänt? Vem hade egentligen rätt? Alla, samtidigt, säger Lina E. Johansson. De motstridiga uppgifterna kan till stor del för­klaras med att det som förändrats är vilka som cyklar. Barn, unga och de som är bosatta på landsbygd och i mindre orter cyklar faktiskt allt mindre.

– Om en typisk cyklist 1995 var en 15-åring som cyklade till skolan på en mindre ort, så är det i dag en medel­ålders välutbildad person som cyklar från en närförort in till Stockholms city för att det går snabbare än att köra bil, och för att det är ett smidigt sätt att få motion på väg till jobbet. Det är en grupp som syns mycket och som har inflytande i offentlig­heten. Därför syns också cyklingen mer i dag, säger Lina E. Johansson.

Att den här gruppen identifierar sig själva som cyklister har också inneburit att cykeln som pryl har fått hög­re status. Det talas om cykling som »den nya golfen«, säger Maja Lagercrantz. Frågan om cykeln som mål i sig, och alltså inte »bara« ett medel för förflyttning, är också något Johan Tell reflekterar kring i En cyklo pedi.

– När jag var i London på en cykelmässa slogs jag av att där cyklar nästan bara folk som vill markera något. Att de är för en annan typ av innerstad, att de är hippa, att de är miljö­vänner eller något annat. I städer som Köpenhamn eller Lund, där väldigt många cyklar, är det en helt annan sak. Cykeln är inte en hobby eller livsstilsmarkör, det är bara ett enkelt sätt att ta sig fram, säger han.

Själv har författaren sju cyklar för olika ändamål, däribland en för dess rent estetiska värde.

– Jag är inte så bra på att föreställa mig saker. Om jag ska förstå exempelvis fixiekulturen måste jag bygga en sådan cykel (fixed gear är en cykel utan broms och växlar, reds anm). Jag måste pilla på saker och känna hur de fungerar för att kunna beskriva dem, säger Johan Tell.

Maja Lagercrantz och Lina E. Johans­son kopplar cykeltrenden till många stora frågor och behov i vår tid. Cykeln är billig, miljövänlig och går lätt att laga själv. Den som cyklar styr själv över sin situation.

Men trots de cykelvänliga vindarna återstår flera uppförsbackar. Bilen är alltjämt norm. Bara 1 procent av statliga satsningar på infrastruktur går till cykling. Dessutom, påpekar Johan Tell, spelar könsrollerna in. En riktig karl kör fortfarande bil.

– Det är aldrig hjälten som cyklar i film och i böcker. Det är Farbror Melker-karaktärer, snåla eller löj­liga män i största allmänhet. Det ned­sättande uttrycket memil – medel­ålders män i lyc­ra – är helt i linje med föreställningen att man är en löjligare människa om man cyklar. Den som åker skidor eller springer i sådana kläder möts inte av några kommentarer. Det bottnar i en stark föreställning om att män ska köra bil.

Ämnen: Kultur
3 gånger cykelkultur
  • Bicycle Film Festival: Festival som startades 2001 i New York med syfte att hylla cykelkulturen genom musik, konst och film. Festivalen arrangeras på olika håll i världen, och har hållits i Sverige ett par gånger.
  • Bike in tweed: Trivsellopp som årligen körs i Stockholm av Cykelhistoriska föreningen. Mycket tweed och många vaxade mustascher.
  • Velodromcykling: Sveriges enda velodrom (en oval lutande bana för cykling) finns i Falun. Öppet för prova på-pass med jämna mellanrum.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.