Annons:
A-kassan
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Inte medkänsla bakom a-kassetvång

Den borgerliga regeringen vill införa obligatorisk a-kassa för att försvaga fackföreningsrörelsen, skriver Patrik Wikström.

Arbetslösheten för i år spås hamna på ungefär nio procent. För många kommer det att vara svårt att få något nytt jobb. I detta läge är arbetslöshetsförsäkringens kvalitet av avgörande betydelse för att under­lätta en snabb omställning från arbetslöshet till arbete.

Under den borgerliga regeringen har det blivit dyrare att vara med i a-kassan och ersättningsnivåerna har sjunkit för flertalet löntagare. Det har fått som följd att antalet medlemmar i facket har minskat kraftigt, med ett bortfall på uppemot en halv miljon.

I somras tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppgift att se över hur de allmänna försäkringarna vid arbetslöshet och sjukdomar långsiktigt kan förbättras. Alliansen vill bereda vägen för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är egentligen inte så märkligt, eftersom över 1,5 miljoner arbetstagare i dag står utan en försäkring. Men införandet av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är inte något som alliansrege­ringen gör av medkänsla med fackföreningsrörelsen – det är ytterligare ett sätt för den att försvaga densamma.

När a-kassan och medlemskapet i facket går under samma tak så är det lättare för facket att värva medlemmar. Att a-kassan länge varit det som gett fackföreningsrörelsen dess högst unika organisationsgrad står utom allt rimligt tvivel.

Är det fackliga mandatet begränsat behöver arbetsgivarorganisationerna inte lägga någon nämnvärd vikt vid förhandlingar med de fackliga organisationerna. En fackföreningsrörelse som har många medlemmar gynnar även dem som inte är medlemmar. Den har en sorts bromsfunktion som gör att den allmänna lönenivån inte sjunker för mycket samt håller ersättningsnivåerna på en anständig nivå i hela socialförsäkringssystemet. En stor och stark fackföreningsrörelse tar ett större ansvar för hela samhällsuppbyggnaden än mindre fackföreningar som ofta präglas av egna särintressen.

Det är löntagarna i branscher med hög arbets­löshet som får betala för den ekonomiska krisen med chockhöjda avgifter till arbetslöshetsförsäkringen. Alliansens förslag om att göra a-kassan obligatorisk innebär att alla löntagare måste vara med och betala in till försäkringen, men alla kommer inte att få del av den. De som inte uppfyller villkoren för att få arbetslöshetsersättning får bara vara med och betala. I dag går det att gå ur a-kassan om löntagaren bedömer att han eller hon inte behöver någon arbetslöshetsförsäkring eller att villkoren för att vara med inte uppfylls. Det kommer inte att vara möjligt i en a-kassa som är obligatorisk.

De som förespråkar en obligatorisk arbetslöshets­försäkring brukar göra jäm­förelsen med den obligatoriska sjukförsäkringen. Den argumentationen håller inte riktigt, eftersom arbetslöshetsförsäkringen har helt andra syften än sjukförsäkringen. Det är tänkt att den som blir arbetslös inte bara ska få ersättning för inkomstbortfall utan att a-kassan också ska fungera som en omställningsförsäkring för att göra det lättare för den som har blivit arbetslös att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. För att detta ska fungera på ett tillfredsställande sätt så är det viktigt att de som administrerar försäkringen har god kännedom om den bransch försäkringstagaren tillhör.

När det gäller den parlamentariska utredningen av trygghetssystemen sade statsminister Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen att regeringen återkommer om, när och hur en obligatorisk a-kassa kan införas. Det som är intressant i Reinfeldts uttalande är ordet »om« eftersom det i riktlinjerna till utredningen inte finns någonting sådant, utan där handlar det om hur. Så vad är det egentligen statsminister Fredrik Reinfeldt menar med »om« i regeringsförklaringen?

Patrik Wikström

Örebro

Inlagt av johan f ons, 11/24/2010 - 16:48
men facket ska väl ändå klara dra medlemmar till sig på grund av det facket i sig gör, inte för arbetslöshetsförsäkringen? det är ett bekvämt sätt att behålla medlemmar att bara hänvisa till a-kassan som argument att vara med. man har lurat folk tillräckligt många år med att få de tro att man inte kan vara med i a-kassan bara, utan måste också vara med i facket. när folk börjat upptäcka detta började de tappa medlemmar. antar det är det de är rädda för i framtiden också. dags de börjar fundera på hur de ska göra sig attraktiva i sig så folk vill vara med ändå
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
STATENS SEMESTERSKULDNyhetPersonalen på de största myndigheterna har i snitt fler än 12 sparade semesterdagar, visar Publikts granskning. På Trafikverket, som toppar listan, är siffran över 18 dagar per anställd. ”Om det drar i väg alltför mycket har man misslyckats”, säger STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.
StatsförvaltningNyhetÅtta statliga myndigheter har tillsammans kontrollerat ett 100-tal företag i byggbranschen. Myndigheterna kunde konstatera brister i arbetsmiljön, illegal arbetskraft och felaktiga personalliggare på flera arbetsplatser.
StatsförvaltningNyhet29 myndigheter har lagt över 5 miljoner kronor på att göra podcaster. Naturvårdsverkets podcast kostade 470 000 kronor för fyra avsnitt, skriver Dagens Nyheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingen har redan stängt 24 av de 132 lokalkontor som finns på nedläggningslistan. Om en månad bommas ytterligare 34 igen. ”Jag tycker inte att man har undersökt konsekvenserna av det här tillräckligt”, säger Andreas Sönnersten, STs arbetsplatsombud på kontoret i Laholm, som snart ska stänga.
RegeringenNyhetArdalan Shekarabi, S, blir ny socialförsäkringsminister efter Annika Strandhäll. Han lämnar därmed posten som civilminister, med ansvar för bland annat den statliga förvaltningen. Ny civilminister blir Lena Micko, S.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassans samarbete med en rad andra myndigheter har lett till att brott inom tandvårdsstödet har stoppats eller hindrats. Enligt en slutrapport har samarbetet lett till flera fällande domar.