Annons:
hot
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

– Jag kände mig rättslös

När arbetsförmedlaren Antonia stängde av en man från aktivitetsersättning startade en förföljelse som trappades upp till mordhot. Hon bröt till slut ihop av pressen. Stödet från polis, arbetsgivare och fack var helt otillräckligt, anser hon.

Läs mer

Och så här säger…

Antonia, som egentligen heter något annat, är på väg tillbaka till jobbet efter flera månaders sjukskrivning.

– Lusten att jobba har kommit tillbaka. Jag känner tillförsikt, säger hon.

Men det har varit en lång och smärtsam process, som började en dag i höstas då Antonia meddelade en arbetslös klient att det inte skulle bli mer pengar. Mannen började en kurs i aktivitetsgarantin, men blev utkastad för att han inte skötte sig. Därmed fanns ingen grund för att betala ut aktivitetsersättning.

En vecka senare började konstiga försändelser trilla ned i Antonias brevlåda. Någon hade använt sig av hennes namn, personnummer och hemadress och beställt varor: dyra biljetter, skönhetsmedel, kläder, motionscykel och en stor mängd pornografiskt material, till exempel böcker om våldtäkt och överfall. Antonia och hennes familj var först helt ställda.

– Varje dag kom fyra till fem nya försändelser. Det tog en vecka att förstå vad det handlade om, men då informerade jag min chef.
Antonia gick till polisen tillsammans med sin chef. Bemötandet var absurt och traumatiskt, säger hon.

– Redan i receptionen talade de om att mitt ärende inte skulle prioriteras och att de inte hade resurser. ”Ha inga förhoppningar”, sa de, ”det här läggs i en pappershög”.

På polisens egen inrådan(!) anlitade arbetsförmedlingen en advokat med uppgift att ”hålla ärendet varmt” hos polisens utredare. Men Ams jurister sa att det inte gick an att försöka påverka en annan myndighet, och uppdraget upphörde.

Flera månader senare, i januari, kallade polisen den misstänkte mannen till förhör. Mannen dök aldrig upp, men samma kväll fick Antonia ett första dödshot. ”Din stund är kommen” stod det i det anonyma mejlet, som var skickat från ett Internetcafé.
Hon anmälde det inträffade till polisen och arbetsgivaren.

Dittills hade Antonia arbetat på som vanligt, trots påfrestningen med den fortfarande dagliga hanteringen av falska postorderbeställningar. Men nu orkade hon inte längre, och sjukskrev sig på halvtid.

Polisen lade ned utredningen utan att ha hört den misstänkte mannen, som för övrigt hade ett långt kriminellt förflutet.

I mars kom ett nytt mejl. Det innehöll kränkande ord om Antonias kön och ursprung – och ett nytt mordhot.

– Jag gick till polisen med min biträdande chef och fick möta samma utredare som lade ned ärendet senast. Han verkade mest besvärad. Jag påpekade att mejlet var invandrarfientligt, bland annat hade jag kallats ”blattefitta”.

Polisen svarade att ”sådant är ju subjektivt”, men gjorde ändå en anmärkning.

Sedan dess har Antonia inte
arbetat alls. Hon känner sig djupt kränkt av polisens behandling.

– Jag kände mig helt rättslös, vanmäktig. Det är något grundläggande fel i systemet!
Kränkt känner hon sig även av länsarbetsdirektören Eva Plogéus och Ams jurister, som ifrågasatt kopplingen mellan förföljelsen och Antonias arbete.

– Det finns förstås inga bevis för ett samband, men jag kan sannolikhetslära och vet att om man inte har sanningen får man gå på sannolikhet, säger Antonia. Hur stor är sannolikheten för att detta skulle ha hänt mig som mor och maka och vilken är sannolikheten att det hör ihop med jobbet? Sådana uttalanden sänder fel signaler till personalen.
Hon är också besviken på stödet från arbetsgivare och fack.

– Jag erbjöds samtal med en terapeut, men det jag framför allt behövde var praktisk hjälp och råd: vad gör jag om förövaren kommer in på förmedlingen? Och när jag pratar med polisen?

Det fanns inte heller rutiner som drogs igång för att exempelvis låta Antonia byta arbetsuppgifter eller stänga e-posten när det första hotet kom. Och, påpekar hon, det borde ha funnits en erfaren stödperson från första början, någon som kunde säga åt henne att gå hem och som hon kunde vända sig till för att få perspektiv på händelserna.

Det fackliga stödet var inte tillräckligt kraftfullt och samordnat, anser hon. Flera personer var inblandade och deltog i möten i olika sammanhang, och Antonia kände inte att hon hade full koll på vad som hände.

– Jag krävde en samordning av de fackliga kontakterna med mig, och det tog fem månader innan det skedde.

En viktig fråga som ännu är olöst är om arbetsgivaren ska stå för det inkomstbortfall Antonia haft under sin sjukskrivning. Självklart, tycker facket, men länsarbetsdirektören är tveksam.

Sedan hon själv drabbats har Antonia hon fått höra om andra arbetsförmedlare som varit med om incidenter där exempelvis medlemmar i Hells Angels varit inblandade. Hon har också hört kollegor säga att de inte vågar göra som hon i en kritisk beslutssituation – hellre begår de tjänstefel.

– Min övertygelse är att vem som helst kan råka ut för något liknande det som hänt mig, säger Antonia. Därför behövs bättre rutiner för arbetssätt och metodik, både förebyggande och när hotsituationer uppstår.

Enligt Antonias uppfattning har risken för konflikter mellan arbetsförmedlare och klient ökat de senaste åren, då förmedlingens myndighetsroll tydliggjorts och skärpts samtidigt som a-kassereglerna ändrats. Inom aktivitetsgarantin finns dessutom människor som fått psykiska problem på grund av långvarig arbetslöshet under 90-talskrisen.

– Det har saknats planering och framförhållning för detta inom Ams, anser hon.
För egen del har hon börjat hämta sig. På ett rehabiliteringsmöte i juni ska man diskutera en nystart på jobbet. Och personlarmet, som hon tidigare alltid hade med sig när hon gick ut, ligger kvar i vinterkappan.

– Jag kanske kan arbeta som skyddsombud? funderar Antonia. Jag skulle inte ha något emot att använda mina erfarenheter till att hjälpa mina kollegor.

Ämnen: Arbetsmiljö
Skador av hot och våld ökar
Antalet formellt anmälda arbetsskador på grund av hot och våld tenderar att öka, skriver Ams i sin årliga arbetsmiljörapport.

År 2002 anmäldes 19 sådana skador, året innan gjordes 10 anmälningar.

Å andra sidan minskade antalet anmälda tillbud med inslag av hot eller våld kraftigt, från från 105 till 61. Möjligen kan viljan att anmäla tillbud ha minskat, sägs det i rapporten. Om man bortser från toppåret 2001 är dock tendensen ökande även här.

Fem hot via e-post har rapporterats under 2002 och två arbetsförmedlare har hotats med kniv eller sax. Vanligast bland de mindre allvarliga incidenterna var hotfulla eller kränkande uttalanden i telefon eller vid besök.

Bli den första att tycka till!
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.