Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Jämställdheten måste öka

Jämställdhetsfrågorna hör till de områden där arbetsgivare och arbetstagare är överens om att flytta fram positionerna. Det har också varit utgångspunkten för att etablera ett särskilt jämställdhetsområde i Utvecklingsrådets regi.  För en hel del återstår att göra.

En förstärkt lagstiftning och krav på att årligen diskutera och revidera åtgärdsplaner är viktiga åtgärder för att utveckla jämställdheten inom staten.  Ändå finns tecken på svårigheter att komma framåt.

Trots mångårigt arbete rapporteras fortsatta löneskillnader mellan könen som parterna försöker lösa i centrala och lokala överenskommelser. Sexuella trakasserier uppges också som relativt vanligt förekommande. Två av tio statligt anställda kvinnor uppger att de blir trakasserade på grund av sitt kön, vilket är vanligare än vad som uppges inom andra sektorer. Särskilt höga tal uppges  inom delar av den statliga verksamheten, som polisväsendet och försvaret (SCBs arbetsmiljöundersökningar).

Vad kan man då göra?
Utvecklingsrådet är parternas gemensamma organ för att förnya verksamheter och arbetsplatser inom den statliga sektorn. Här arbetar arbetsgivare och fackliga organisationer mot gemensamt formulerade mål och med stark lokal anknytning. Ett av rådets viktiga utvecklingsområden rör just jämställdheten.

Under senaste året har man prövat nya sätt att aktivera arbetet. Parterna kan nu summera de inledande erfarenheterna av en utbildningssatsning inom jämställdhetsområdet.  Drygt dussintalet myndigheter har genom utbildningen av  s k utvecklingsagenter skaffat sig en intern kvalificerad kompetens att driva fortsatt arbete. Utvecklingsrådet kommer under de närmaste åren att ge konsultstöd till ”agenterna” och det nätverk som etablerats. Dessutom kan de lokala parterna söka ekonomiska bidrag för de projekt som planerats under våren och nu börjar ta form.

En förutsättning är – som alltid i Utvecklingsrådets  satsningar – att de lokala projekten kan drivas  gemensamt med stöd från berörda parter på arbetstagar- och arbetsgivarsidan och att de berörda myndigheterna också lägger in egna resurser. Det handlar ju ytterst om att visa eget engagemang och att prioritera i den egna verksamheten. Enligt  överenskommelser som gjorts med myndigheterna kommer utvecklingsagenterna på sikt också  att kunna lånas ut till andra arbetsplatser än de egna. På så sätt kan effekterna av utbildningen och spridningen av erfarenheter bli än större.

I maj färdigställs en utvärdering av den genomförda utbildningen med hjälp av forskare från Uppsala. Kanske kan utvärderingsresultaten ge impulser till fortsatta satsningar och fler intresserade myndigheter. 

Utvecklingsrådet har tidigare i vår lanserat boken Staten var en man…? författad av historieprofessorn Ann-Sofie Ohlander från Örebro universitet. Den ger en historisk tillbakablick på hur kvinnorna kommit in i statsförvaltningen och hur de blivit bemötta av sina manliga kollegor.

Ytterligare en bok har kommit ut i dagarna. Den heter  Stopp! –  Om trakasserier på grund av kön och bygger på en konferens som anordnades förra året. Boken har skrivits av Roland Cox och är kompletterad med faktamaterial som ska fungera som kunskapskälla och inspiration i det fortsatta arbetet.

Vad är egentligen sexuella trakasserier?  Är det en privatsak mellan utövaren och den som är utsatt eller berör det arbetsplatskultur, organisation och ledarskap? Går det att förebygga?  Ämnet berör oss alla – chefer, fackliga funktionärer liksom övriga anställda. Beställ gärna boken (info@utvecklingsradet.se)  och räkna med att den orsakar såväl en del upprörda känslor som igenkännande skratt.

Under 2001 tillkommer ytterligare ett par utvecklingsområden, enligt rådets planer. Vi diskuterar nu att stimulera det statliga utvecklingsarbetet inom två mycket centrala områden. Det gäller dels stress och utbrändhet, dels de äldres arbetsmiljö.  Är du intresserad av att följa verksamheten, så finns mer information att hämta på www.utvecklingsradet.se.

Folke K Larsson

Utvecklingsrådet
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn är en ideell förening. Medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR (där ST ingår), Saco-S och Seko. Ordförande i styrelsen är Birgitta Isaksson Pérez, chef för Arbetsgivarverket. Gunnar Johanson, STs kanslichef, är vice ordförande.
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.