Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Känsliga gränser

Snart kommer Ansvarskommitténs förslag om hur Sverige ska styras. Mycket av intresset har handlat om de nya regionernas gränser. Men det är viktigare att diskutera vad de ska göra.

Att rita om gränser väcker nästan alltid konflikter till liv. Det är ett välkänt och begripligt faktum. Ändå är det beklämmande att den viktiga diskussionen om hur vårt land ska styras i framtiden hela tiden tycks landa i en debatt om var det ska dras streck på Sverigekartan.

I dagarna håller den statliga Ansvarskommittén sina sista möten, och den 28 februari kommer slutbetänkandet. Ett viktigt inslag i mediernas bevakning av kommitténs arbete har varit att presentera olika kartor med förslag på regionala gränslinjer.

Trots att det inte ens är säkert att slutbetänkandet innehåller ett färdigt förslag till regional indelning har många höjt rösten i just denna fråga. Det är lätt att förstå varför. Åtskilliga lokala företrädare känner starkt för den traditionella indelningen – och vill nog också gärna värna hotade centralorter och befintliga organisationer.

I Halland, som ser sig hotat att likt Polen på 1700-talet delas upp av sina grannar, driver politiker och ledarskribenter kampanj för ett bevarat självständigt län. I norr har ett förslag om att göra hela Norrland till en region nyligen väckt debatt – i Blekinge lanserade länsantikvarien en idé om att dela upp länet mellan Skåne och Småland.

Tyvärr skymmer diskussionen om gränsdragningarna på kartan lätt den viktigare frågan om gränsdragningarna mellan olika aktörer i det offentliga Sverige. Ansvarskommitténs huvuduppgift är trots allt att bedöma om uppgiftsfördelningen mellan landets beslutsnivåer – stat, landsting och kommuner – behöver förändras.

Här ryms många brännande spörsmål. Landstingens vara eller inte vara har ju till exempel debatterats under många år.

Innan man börjar fundera över var kartans gränser ska dras måste man också vara klar över vilka verksamheter de ska avgränsa. Kommitténs ordförande, Mats Svegfors, vill inte att de nya storlänen bara ska avspeglas hos länsstyrelserna och inom sjukvården. Han är också kritisk till att statliga sektorsmyndigheter i dag delar upp landet på helt olika sätt. Banverket har fem regioner, Socialstyrelsen sex och Vägverket sju. I arbetet med EUs regionala strukturfondsprogram har Nutek delat in landet i åtta regioner.

Det kan finnas fördelar med att olika verksamheter får organisera sig som de själva finner lämpligt – men det går också att hävda att de skiftande gränserna är förvirrande för medborgarna och gör det svårt för lokala politiker att samverka med staten.

Kravet på starkare och tydligare regioner väcker också den grundläggande frågan om vad de regionala beslutande församlingarna ska få bestämma över. Här är det viktigt att kraven på lokalt inflytande inom olika områden balanseras mot principen om lika villkor för alla och en tydlig stat som kan föra en samordnad, effektiv politik för hela landet.

Diskussionen om hur Sverige ska styras är komplex och viktig och förtjänar ett brett deltagande. Myndighetschefer och fackliga företrädare bör ta ansvar för att peka på aspekter som kan påverka den egna verksamheten. Det är dags att lyfta blicken från kartan och engagera så många som möjligt i en diskussion om hur vi ska organisera vår gemensamma sektor i framtiden.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.