Annons:
Högskolan
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

KI-anställda välkomnar kritik mot myndigheten

Sten Heckschers rapport om Karolinska institutets hantering av forskaren Paolo Macchiarini är välgörande. Det anser fackliga företrädare på KI. ”Utredningen skräder ju inte orden, och det är mycket uppskattat”, säger STs Magnus Anå.

När KIs externe granskare Sten Heckscher på torsdagen besökte lärosätet för att berätta för personal och studenter om sina slutsatser var hans kritik hård och omfattande. Den gällde givetvis främst affären Macchiarini, men också KIs förvaltningskultur i vid bemärkelse. Han möttes av applåder och tack.

Även Fackförbundet STs fackliga företrädare välkomnar kritiken. De ser ett samband mellan de granskade händelserna och invanda värderingar och beteenden på KI.

– Det finns en tysthetskultur över hela KI, säger STs sektionsordförande Anne Edgren. Och det är väldigt starka hierarkier.

Hierarkin och tystnaden leder till att brister och fel inte påtalas, menar hon. Men de som lyfter problemet med tystnadskulturen möts av oförstående chefer.

– Det tycker jag är väldigt förvånande.

Även Sten Heckscher berörde frågan vid sin presentation på KI, i svaret på en fråga om behovet av anonyma whistleblowers:

– Man måste odla frimodighet på arbetsplatsen. Det handlar mycket om hur cheferna agerar. Det behövs någon slags mobilisering, och prefekterna är en nyckelgrupp, sade han.

ST delar också rapportens kritik mot hur lärosätet hanterar administrativa områden som diarieföring och dokumentation.

– Min känsla är dock att de administrativa processerna sköts enligt gängse regler och riktlinjer i de allra flesta fall. Men det finns en viss KI-kultur som innebär att man vet att lagen kräver att man ska göra på ett visst sätt, ”men vi gör så här ändå”, säger Anne Edgren.

Administrativa kunskaper efterfrågas inte heller vid chefsrekryteringar, anser ST-sektionens vice ordförande Magnus Anå.

– När vi till exempel ska anställa en ny prefekt handlar kravspecifikationen bara om att personen ska vara en framstående forskare. Vi anser att man också ska ha med krav på administrativ kompetens.

Anne Edgren påpekar att administrativa stödprocesser inte ingår bland de prioriterade områdena när KI gör riskanalyser.

– Men om KI ska komma igenom den här krisen måste man titta på alla delar. Det finns ett stort glapp mellan administratörer och forskare.

De medlemmar hon pratat med de senaste dagarna är ledsna, besvikna och förvånade över vad som uppdagats kring KI och Macchiarini, säger hon. Men samtidigt gror en optimism.

– De säger att det var bra att det här kom ut, och att vi nu kan börja bygga något nytt. Vi har mycket jobb framför oss, och i det har alla ett ansvar.

Hon är nöjd med den vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright, som har startat en blogg och bjuder in facken till informella samtal i ”rektorssoffan”.

– Hon är inte rädd att lyfta på stenar, och vill höra vad vi ser ute i verksamheten.

Ämnen: Högskolan
Bakgrund

Före detta justitierådet Sten Heckscher har haft i uppdrag från KI att utreda frågor kring lärosätets anställning av kirurgen Paolo Macchiarini. Denne blev gästprofessor 2010 och stannade efter förlängningar till mars 2016, då han fick sparken. Han hade vid den tidpunkten opererat in konstgjorda luftstrupar på åtta patienter, varav sex senare avled.

I granskningen, som Sten Heckscher gjort tillsammans med professor emeritus Carl G Gahmberg och författaren och journalisten Ingrid Carlberg, sägs att ett flertal allvarliga fel har begåtts av KI. Bland annat tillsattes Macchiarini utan referenstagning och sakkunniggranskning, rektor ingrep på ett olämpligt sätt i rekryteringen, forskningen dokumenterades inte, diarieföringen brast och anmälningar mot Macchiarini om oredlighet i forskning utreddes inte ordentligt.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, S, har efter offentliggörandet av granskningen avsatt den tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg från hennes post som universitetskansler och sparkat de ledamöter i styrelsen som inte redan lämnat den – förutom ordföranden Lars Leijonborg, som avgick självmant.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.