Annons:
A-kassan
Fördjupning
AVCarl von Schéele1 kommentarerTyck till!

Krångliga regler i a-kassan

A-kassan är omgärdad av komplicerade regler. Eftersom ersättningstaket inte höjts har försäkringen också urholkats. Men de flesta medlemmar är däremot nöjda med den service de får.

Den som förlorar jobbet borde få en blankett där man kryssar i rutan »arbets­lös« och skriver under på heder och samvete. Så enkelt borde det vara att få ersättning, föreslog en fackförbundsordförande för över tjugo år sedan. Han hade tröttnat på regelkrånglet i arbetslöshetsförsäkringen och ville göra den lika enkel som sjukförsäkringen. Men ingen makthavare har lyssnat på det rådet.

– Reglerna är jättesvåra. Sedan 2007 har det skett extremt många förändringar i försäkringen. För våra handläggare är den krånglig att tillämpa, för medlemmarna är det svårt att i förväg förstå eller räkna ut hur stor ersättningen blir vid arbetslöshet, och för arbetsgivarna att fylla i alla uppgifter korrekt, säger Rolf Darner, kassaföreståndare i STs a-kassa.

Under de senaste 20 åren har försäkringen utretts flera gånger, men någon större reform har inte genomförts. Nu pågår ytterligare en utredning, den stora socialförsäkringsutredningen, som också har i uppdrag att utreda en obligatorisk a-kassa.

En halv miljon arbetstagare lämnade a-kassorna när den nytillträdda borgerliga regeringen kraftigt höjde avgiften. De flesta har inte kommit tillbaka. STs a-kassa drabbades hårt när var fjärde medlem gick ur.

Men förtroendet för de svenska a-kassorna är stort. En undersökning visar att det är större än för Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och medlemmarna är nöjda med servicen – ett nöjd kund-index ligger på i snitt 70 av 100, och något högre för STs a-kassa.

– Vi har duktiga medarbetare, som är duktiga att informera den som blir arbetslös, och medlemmarna känner att den ersättning som betalas ut är korrekt utifrån gällande regler, säger Rolf Darner. 

Ämnen: A-kassa
Typograferna var först ut

 

 • 1885. Typografförbundets a-kassa blir Sveriges första. 

 • 1935. Sverige får en statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. 

 • 1956. Ersättning till deltidsarbetslösa införs, men i mycket begränsad omfattning. 

 • 1969. SEA, föregångaren till STs a-kassa, bildas. 

 • 1974. Lagen om arbetslöshetsförsäkring ersätter arbetslöshetsförordningen från 1934. 

 • 2002. Senaste höjningen av taket i a-kassan (680 kr/dag). 

 • 2003. ST bildar egen a-kassa. 

 • 2007. Avgifterna höjs kraftigt i a-kassorna, som tappar 500 000 medlemmar.

   

   

   

Låg arbetslöshet i STs a-kassa

Arbetslösheten bland medlemmarna i STs a-kassa är ungefär en fjärdedel av nivån bland befolkningen i övrigt.

 • Arbetslöshet 2010: 8,4%
 • Arbetslöshet i STs a-kassa 2010: 2,1%
 • Arbetslöshet 2011: 7,5%
 • Arbetslöshet i STs a-kassa 2011: 1,9%
Allt lägre i tak

Löftet är att ersättningen vid arbetslöshet ska vara 80 procent av den tidigare lönen. Men taket i a-kassan – 680 kronor per dag – är så lågt att den endast täcker löner upp till 18 700 kronor i månaden. Alla andra får mindre än 80 procent i ersättning. Taket har inte höjts sedan den 1 juli 2002. Sedan dess har lönerna ökat med 33 procent.

Andelen försäkrade som får 80 procent av lönen var 11 procent 2011. I STs a-kassa var det bara 7 procent av de heltids­arbetande som nådde upp till 80 procent. 

320 kronor

320 kronor om dagen. Så mycket kan den som inte är medlem i någon a-kassa få i inkomstersättning. Trots att politikerna diskuterar att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan man säga att vi redan har det. Vid sidan av den frivilliga a-kassan finns en grundförsäkring, som gäller alla som har fyllt 20 år, inte är medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstersättning.  

Inkomstförsäkring

För löntagare med tjänstemannayrken är den genomsnittliga ersättningen från a-kassan 50 procent av tidigare lön. Därför erbjuder ST och en majoritet av TCO-förbunden sina medlemmar en inkomstförsäkring. 

2 viktiga villkor
 • Arbetsvillkoret.

För att få ersättning måste man ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under den senaste 12-månadersperioden. Eller minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader, där arbetstiden inte får understiga 50 timmar någon av månaderna.

 • Medlemsvillkoret.

För att få ersättning från den frivilliga försäkringen måste man ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader.

  

Inlagt av Jimmy mån, 03/16/2015 - 06:24
Jag har AEA. Dom är skitjobbiga att ha med att göra. Ger mig ingen a-kassa. Skall försöka med kompletterande information. Annars skiter jag att var medlem där mer. Jag har jobbat heltid i flera år och varit medlem i AEA hela tiden.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.