Annons:
A-kassan
Fördjupning
AVCarl von Schéele1 kommentarerTyck till!

Krångliga regler i a-kassan

A-kassan är omgärdad av komplicerade regler. Eftersom ersättningstaket inte höjts har försäkringen också urholkats. Men de flesta medlemmar är däremot nöjda med den service de får.

Den som förlorar jobbet borde få en blankett där man kryssar i rutan »arbets­lös« och skriver under på heder och samvete. Så enkelt borde det vara att få ersättning, föreslog en fackförbundsordförande för över tjugo år sedan. Han hade tröttnat på regelkrånglet i arbetslöshetsförsäkringen och ville göra den lika enkel som sjukförsäkringen. Men ingen makthavare har lyssnat på det rådet.

– Reglerna är jättesvåra. Sedan 2007 har det skett extremt många förändringar i försäkringen. För våra handläggare är den krånglig att tillämpa, för medlemmarna är det svårt att i förväg förstå eller räkna ut hur stor ersättningen blir vid arbetslöshet, och för arbetsgivarna att fylla i alla uppgifter korrekt, säger Rolf Darner, kassaföreståndare i STs a-kassa.

Under de senaste 20 åren har försäkringen utretts flera gånger, men någon större reform har inte genomförts. Nu pågår ytterligare en utredning, den stora socialförsäkringsutredningen, som också har i uppdrag att utreda en obligatorisk a-kassa.

En halv miljon arbetstagare lämnade a-kassorna när den nytillträdda borgerliga regeringen kraftigt höjde avgiften. De flesta har inte kommit tillbaka. STs a-kassa drabbades hårt när var fjärde medlem gick ur.

Men förtroendet för de svenska a-kassorna är stort. En undersökning visar att det är större än för Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och medlemmarna är nöjda med servicen – ett nöjd kund-index ligger på i snitt 70 av 100, och något högre för STs a-kassa.

– Vi har duktiga medarbetare, som är duktiga att informera den som blir arbetslös, och medlemmarna känner att den ersättning som betalas ut är korrekt utifrån gällande regler, säger Rolf Darner. 

Ämnen: A-kassa
Typograferna var först ut

 

 • 1885. Typografförbundets a-kassa blir Sveriges första. 

 • 1935. Sverige får en statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. 

 • 1956. Ersättning till deltidsarbetslösa införs, men i mycket begränsad omfattning. 

 • 1969. SEA, föregångaren till STs a-kassa, bildas. 

 • 1974. Lagen om arbetslöshetsförsäkring ersätter arbetslöshetsförordningen från 1934. 

 • 2002. Senaste höjningen av taket i a-kassan (680 kr/dag). 

 • 2003. ST bildar egen a-kassa. 

 • 2007. Avgifterna höjs kraftigt i a-kassorna, som tappar 500 000 medlemmar.

   

   

   

Låg arbetslöshet i STs a-kassa

Arbetslösheten bland medlemmarna i STs a-kassa är ungefär en fjärdedel av nivån bland befolkningen i övrigt.

 • Arbetslöshet 2010: 8,4%
 • Arbetslöshet i STs a-kassa 2010: 2,1%
 • Arbetslöshet 2011: 7,5%
 • Arbetslöshet i STs a-kassa 2011: 1,9%
Allt lägre i tak

Löftet är att ersättningen vid arbetslöshet ska vara 80 procent av den tidigare lönen. Men taket i a-kassan – 680 kronor per dag – är så lågt att den endast täcker löner upp till 18 700 kronor i månaden. Alla andra får mindre än 80 procent i ersättning. Taket har inte höjts sedan den 1 juli 2002. Sedan dess har lönerna ökat med 33 procent.

Andelen försäkrade som får 80 procent av lönen var 11 procent 2011. I STs a-kassa var det bara 7 procent av de heltids­arbetande som nådde upp till 80 procent. 

320 kronor

320 kronor om dagen. Så mycket kan den som inte är medlem i någon a-kassa få i inkomstersättning. Trots att politikerna diskuterar att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan man säga att vi redan har det. Vid sidan av den frivilliga a-kassan finns en grundförsäkring, som gäller alla som har fyllt 20 år, inte är medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstersättning.  

Inkomstförsäkring

För löntagare med tjänstemannayrken är den genomsnittliga ersättningen från a-kassan 50 procent av tidigare lön. Därför erbjuder ST och en majoritet av TCO-förbunden sina medlemmar en inkomstförsäkring. 

2 viktiga villkor
 • Arbetsvillkoret.

För att få ersättning måste man ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under den senaste 12-månadersperioden. Eller minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader, där arbetstiden inte får understiga 50 timmar någon av månaderna.

 • Medlemsvillkoret.

För att få ersättning från den frivilliga försäkringen måste man ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader.

  

Inlagt av Jimmy mån, 03/16/2015 - 06:24
Jag har AEA. Dom är skitjobbiga att ha med att göra. Ger mig ingen a-kassa. Skall försöka med kompletterande information. Annars skiter jag att var medlem där mer. Jag har jobbat heltid i flera år och varit medlem i AEA hela tiden.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.