Annons:

Kriminalvårdens kris

– Den senaste tidens fritagningar får inte leda till att vi flyttar fokus från behandlingsverksamheten, säger Gunnar Johansson, programinspektör på Norrtäljeanstalten.

Läs mer

Vi motarbetar inte facket

Eva Spira <br> 08-790 52 82
Fängelset är omgärdat av flera staket och en betongmur. Numera släpps ingen in utan att ha genomgått en säkerhetskontroll. Jag och fotografen går igenom en metalldetektor och våra mobiltelefoner låses in i ett skåp.

Sedan några dagar gäller inpasseringskontrollen även personalen. Förutom passage genom metalldetektorn, kollas ryggsäckar och väskor. Det är enbart tillåtet att bära in saker i plastpåsar.

–Visst känns det integritetskränkande att bli så här kontrollerad efter att ha jobbat 25 år på anstalten. Det har varit ett förtroende att jobba inom kriminalvården, säger Gunnar Johansson, ST-medlem och ledamot av klubbstyrelsen.

Men i dagsläget tycker han att det är svårt att invända mot kontrollåtgärderna.

Och säkerheten är viktig. Att det finns narkotika och mobiltelefoner inne på anstalten skapar ingen god behandlingsmiljö.

Vad gäller de omtalade rymningarna från Norrtäljeanstalten, så handlade det egentligen inte om rymningar, utan om fritagningar, förklarar Anders Ekström som är biträdande anstaltschef.

–Ingen har rymt härifrån på tio år. Här är svårt att ta sig inifrån och ut. Däremot har vi inget bra skydd mot fritagningar utifrån. Vi är en klass II anstalt, vilket betyder att vi inte har högsta säkerhetsnivå. Och det är något som Kriminalvårdsstyrelsen har bestämt.

Men platsbristen inom kriminalvården innebär att Norrtäljeanstalten hela tiden är fullbelagd, förklarar Gunnar Johansson. Så fort det uppstår en lucka fylls den upp, oavsett hur farlig den intagne anses vara.

–Polisen griper fler och fler, men kriminalvården har inte fått mer resurser. Nu kan vi inte bli färre som jobbar här. Vi klarar inte mer än säkerhetsarbetet och de dagliga rutinerna. Ju mindre personal desto mer pressad blir arbetsmiljön, säger Gunnar Johansson.

Han berättar att många av de äldre kriminalvårdarna är långtidssjukskrivna.

–Men jag tycker att arbetsmiljön har blivit bättre sedan vi började med våra nationella program.

Programmen handlar om sådant som problemlösning, om att ändra sina tankemönster och se konsekvenserna av sitt handlande. Ett program är till speciellt för dem som behöver lära sig att hantera sin ilska och ett annat ska lära sexualbrottslingar att klara relationer.

–Det finns de som säger att det daltas inom kriminalvården. Men jag kan säga att det är oerhört jobbigt att till exempel prata om sina sexuella perversioner och inse hur illa man gjort en annan människa. Det händer att intagna står här ute på trappan och gråter.

Programverksamheten innehåller också arbete och studier. &quoteOsysselsättning skapar mycket bekymmer&quote, enligt Gunnar Johansson.

Han utgår från att kriminalvården får extra pengar för den ökade satsningen på säkerhet. Bara inpasseringskontrollen kräver fyra nya tjänster.

–Jag hoppas vi inte går ifrån den humana kriminalvård vi har i dag. Nu behöver vi lugn och ro så att vi kan fortsätta att jobba med behandling. Det är den enda framkomliga vägen.

Norrtäljeanstalten
Fängelset har 208 platser och cirka 230 anställda.

Lönen för kriminalvårdarna är från 15500 kronor i månaden för en nyanställd vikarie, till runt 20000 kronor för de mest erfarna.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.