Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Kritiken måste tas på allvar

Så har då äntligen Råbys chef Lars Wetter gett sig in i pågående debatt i Statstjänstemannen. I hans inlägg i nr 6/2002 förklarar han hur svårt det är att vara chef och skyller sina problem och tillkortakommanden på ”att det sitter i väggarna”, hans uppgift är att se till helheten.

Till Lars Wetter vill jag säga att det är ett ynkligt försvar att skylla på något så subtilt ”att det sitter i väggarna”. Jag har tagit del av ABSIS ABs slutredovisning av genomförd organisationsanalys på Råby och deras förslag till åtgärder.

Nu undrar jag om SiS och Lars Wetter läst denna analys? Det framgår nämligen klart och tydligt vilka problem som finns och hur dessa skulle kunna lösas. Mellan raderna kan man också utläsa att institutionschefen bär både skuld och ansvar för att det ser ut som det gör på Råby, då han är ytterst ansvarig.

Ett stort problem på Råby är att personer som saknar kompetens sitter på poster som de inte kan hantera. Vem har då gett dem dessa tjänster?

Den mycket höga personalomsättningen är också ett stort problem, men vad beror detta på? Att det dessutom börjar bli mycket tunnsått med utbildad personal borde göra Lars Wetter smått nervös och betänksam. Men icke. Jag tror att det Wetter beskriver ”sitter i väggarna” är de kritiska röster som hörts genom åren av personal som brinner för sitt arbete med att jobba med dessa ungdomar, men som kritiserat Råbys ledning för att inte sträva framåt utan bakåt. Att inte ta till sig kritik och ny kunskap är en stor brist hos en chef.

Självklart kan det upplevas som hotfullt när personer med utbildning kan ifrågasätta vården. Att de utifrån sin utbildning och kompetens kräver att man åtminstone följer lagstiftningen både vad gäller arbetsrätt och inte minst vad gäller LVU. Att följa gällande lagstiftning när det gäller tjänstetillsättningar i statlig regi är inte särskilt svårt, skicklighet och förtjänst heter det, inte personligt tyckande. Att följa lagen om vård av unga är inte heller så svårt, ändå ligger det ärenden hos Justitieombudsmannen (JO).

Jag tycker att institutionschefen borde kunna och veta bättre, han är ju som bekant socionom. Så det han skriver i sitt inlägg ”Att det är viktigt att försvara ungdomars intressen” klingar falskt i mina öron.

I Statstjänstemannen nr 5/2002 har den fackligt aktive i Seko-SiS, Reidar Eriksson, också gett sig in i debatten. Sorgligt, men knappast förvånande, så tar Reidar arbetsgivaren i försvar och bedyrar att det nu finns ett nytt förhållande mellan facken och Råby. Han tycker att det känns underligt och inaktuellt att ta upp problem som har ett år på nacken. Han ser på framtiden med stor tillförsikt.

Jag kan bara gratulera Reidar om han tror att det fungerar så. Undrar om han är ute efter att ta över som institutionschef efter Lars Wetter?

Vi behöver ett fack som inte går och ”lägger sig” med arbetsgivarna utan ett fack som står på medlemmens sida hela vägen. Jag tycker att Reidar borde läsa på vad som hänt med hans förbundskamrater och visa solidaritet med dem, han har ju betalt för att företräda förbundets medlemmar, inte att svika dem ännu mer!

När det gäller generaldirektören för SiS, Sture Korpi, så har ju också han varit med på ett hörn i denna debatt. Han går ut och säger att man inte alls motarbetar facket inom SiS och att inga problem sopas under mattan.

Han beskriver att en mycket stor del av institutionscheferna är medlemmar i facket. Mellan raderna läser jag: ”Kom inte hit och rota och kritisera från fackligt håll, då kanske vi går ur!”  Jag hoppas trots detta att man från STs sida inte ger vika utan fortsätter debatten och jag hoppas att fler Seko-anslutna söker sig till ST som ju faktiskt vågar debattera om missförhållandena inom SiS.

Upp till kamp!


Fotnot: Vid debattinlägg vill tidningen normalt att debattören/debattörernas riktiga namn sätts ut. I den pågående debatten om SiS och ungdomsvården har vi gjort undantag på begäran av några debattörer. Dessa är dock inte anonyma för redaktionen.

Jan-Åke Porseryd
Chefredaktör

Tidigare debattinlägg
Tidigare debattinlägg om Statens institutionsstyrelse (SiS) har varit införda i Statstjänstemannen nr 16/01, 2/02, 3/02, 4/02, 5/02 och 6/02.
Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningens om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser i sitt beslut att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.