Annons:

Lyssna på medarbetare som slår larm

Myndigheternas skydd mot korruption är otillräckligt, varnar Riksrevisionen. En viktig åtgärd måste vara att värna om anställdas rätt och möjlighet att påtala oegentligheter och brister.

Enligt åklagaren har de åtalade i muthärvan inom Kriminalvården tagit emot mångmiljonbelopp för att rigga upphandlingar av byggprojekt.

En annan åklagare berättar att fler anställda vid Migrationsverket kan bli indragna i utredningen kring en anställd och en före detta anställd som misstänks ha sålt uppehållstillstånd till asylsökande.

När upphandlingar inte går rätt till används inte skattepengarna på bästa sätt. Och om det går att muta sig till ett beslut öppnas dörrar för den som betalar pengar under bordet. Det är allvarliga konsekvenser av allvarliga brott.

Men den allra största skadan av sådan korruption kan drabba tilliten i samhället – och i förlängningen arbetssituationen för alla som jobbar i offentliga verksamheter. Det behövs inte många fall av maktmissbruk för att skapa en bild av att människor i dessa roller inte drar sig för att berika sig själva. Det riskerar att undergräva viljan att betala skatt och kan underblåsa misstro och aggressioner i möten med offentliganställda.

Därför ligger det i allas intresse att minimera risken för korruption i förvaltningen. I en färsk rapport konstaterar Riksrevisionen att myndigheternas skydd är otillräckligt. Det behövs mer än allmänna riktlinjer mot mutor. Myndigheterna måste identifiera risker för korruption och arbeta med riktade åtgärder. Det behövs också ett aktivt ledarskap och en levande diskussion om etiska frågor, skriver Riksrevisionen. Rapporten rekommenderar regeringen att ställa tydliga krav på att myndigheterna arbetar aktivt med frågan och att följa upp att det sker.

Det är kloka förslag – men den allra viktigaste och mest angelägna åtgärden är att säkerställa att medarbetare som slår larm tas på allvar. Som Publikt kan berätta i detta nummer fanns intern kritik från flera chefer inom Kriminalvården mot myndighetens upphandlingar och rutiner, men i förundersökningen säger cheferna att de inte fick gehör för sina synpunkter och frågor.

De egna medarbetarna är de som har störst chans att upptäcka oegentligheter i verksamheten. En klok ledning utnyttjar den resursen på bästa sätt.

En väg är att skapa system där det är möjligt att slå larm anonymt. Bara en fjärdedel av de myndigheter Riksrevisionen granskat har i dag någon form av sådant »visselsystem«.

Men det mest grundläggande är att skapa ett klimat där med­arbetare känner sig trygga med att varna för risker och berätta om misstankar och där organisationen lyssnar till vad de har att säga.

En arbetsplats där medarbetarna inte upplever att det är högt i tak och att kritik är välkommen har stora problem. »Det är väldigt få, ens i ledningsstrukturen, som vågar säga vad man verkligen tycker«, säger en av cheferna i Kriminalvården i polisutredningen. Med sådana stämningar är det svårt att upptäcka såväl mutbrott som andra missförhållanden.

Ett öppet klimat på våra arbetsplatser har många vinster – för både anställda, arbetsgivaren och samhället i stort. 

 

Alexander Armiento,

chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.