Annons:

Lyssna på medarbetare som slår larm

Myndigheternas skydd mot korruption är otillräckligt, varnar Riksrevisionen. En viktig åtgärd måste vara att värna om anställdas rätt och möjlighet att påtala oegentligheter och brister.

Enligt åklagaren har de åtalade i muthärvan inom Kriminalvården tagit emot mångmiljonbelopp för att rigga upphandlingar av byggprojekt.

En annan åklagare berättar att fler anställda vid Migrationsverket kan bli indragna i utredningen kring en anställd och en före detta anställd som misstänks ha sålt uppehållstillstånd till asylsökande.

När upphandlingar inte går rätt till används inte skattepengarna på bästa sätt. Och om det går att muta sig till ett beslut öppnas dörrar för den som betalar pengar under bordet. Det är allvarliga konsekvenser av allvarliga brott.

Men den allra största skadan av sådan korruption kan drabba tilliten i samhället – och i förlängningen arbetssituationen för alla som jobbar i offentliga verksamheter. Det behövs inte många fall av maktmissbruk för att skapa en bild av att människor i dessa roller inte drar sig för att berika sig själva. Det riskerar att undergräva viljan att betala skatt och kan underblåsa misstro och aggressioner i möten med offentliganställda.

Därför ligger det i allas intresse att minimera risken för korruption i förvaltningen. I en färsk rapport konstaterar Riksrevisionen att myndigheternas skydd är otillräckligt. Det behövs mer än allmänna riktlinjer mot mutor. Myndigheterna måste identifiera risker för korruption och arbeta med riktade åtgärder. Det behövs också ett aktivt ledarskap och en levande diskussion om etiska frågor, skriver Riksrevisionen. Rapporten rekommenderar regeringen att ställa tydliga krav på att myndigheterna arbetar aktivt med frågan och att följa upp att det sker.

Det är kloka förslag – men den allra viktigaste och mest angelägna åtgärden är att säkerställa att medarbetare som slår larm tas på allvar. Som Publikt kan berätta i detta nummer fanns intern kritik från flera chefer inom Kriminalvården mot myndighetens upphandlingar och rutiner, men i förundersökningen säger cheferna att de inte fick gehör för sina synpunkter och frågor.

De egna medarbetarna är de som har störst chans att upptäcka oegentligheter i verksamheten. En klok ledning utnyttjar den resursen på bästa sätt.

En väg är att skapa system där det är möjligt att slå larm anonymt. Bara en fjärdedel av de myndigheter Riksrevisionen granskat har i dag någon form av sådant »visselsystem«.

Men det mest grundläggande är att skapa ett klimat där med­arbetare känner sig trygga med att varna för risker och berätta om misstankar och där organisationen lyssnar till vad de har att säga.

En arbetsplats där medarbetarna inte upplever att det är högt i tak och att kritik är välkommen har stora problem. »Det är väldigt få, ens i ledningsstrukturen, som vågar säga vad man verkligen tycker«, säger en av cheferna i Kriminalvården i polisutredningen. Med sådana stämningar är det svårt att upptäcka såväl mutbrott som andra missförhållanden.

Ett öppet klimat på våra arbetsplatser har många vinster – för både anställda, arbetsgivaren och samhället i stort. 

 

Alexander Armiento,

chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.