Annons:

Lyxiga fester säger inget om arbetsmiljön

Nu granskar medierna myndigheternas alla personalaktiviteter. Risken är att andra, större utgifter kommer i skymundan – och att det blir svårare att diskutera medarbetarnas arbetsmiljö.

Flotta middagar på Grand Hotel i Stockholm är inte en rätt­visande bild av hur statens anställda har det. Det är det många som har påpekat efter Dagens Nyheters rapportering om Tillväxtverkets interna representation och den efterföljande uppmärksamheten kring myndigheters krog- och konferensnotor.

Givetvis ska myndigheter inte slösa stora summor på festande – och de allra flesta chefer i staten gör inte heller det. Samtidigt måste självklart även statligt anställda kunna samlas till möte, ta del av kompetensutveckling och äta tillsammans. Det vore olyckligt om den allmänna slutsatsen blev att offentliga arbetsgivare inte får ordna vanliga personalaktiviteter.

Civilminister Stefan Attefall uttryckte det väl i förra numret av Publikt: »Det får inte bli ett sådant kineseri att det blir omöjligt att ha god personalvård. Men det ska göras på ett måttfullt sätt.«

Det är viktigt att bekämpa föreställningarom ett utbrett lyxliv på myndigheterna. Inte minst för att de riskerar att leda till att verkliga problem viftas bort. För oavsett hur frikostigt det bjuds när en arbetsplats samlas till fest säger det inte mycket om personalpolitiken i stort. Det spelar ingen roll hur god konferensmaten är, om arbetsgivaren inte avsätter resurser till att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö i vardagen. Anka och hälleflundra kan inte ersätta fungerande ventilation och möjlighet till avlastning när stressen blir för stor.

Det gäller också att inte glömma att det finns offentliga utgifter som förtjänar en minst lika noggrann granskning som dessa kostnader – inte minst för att det handlar om betydligt större summor. I förra numret avslöjade Publikt att Arbetsförmedlingen köpt pr-tjänster för mångmiljonbelopp, bland annat för att skriva debattartiklar. I detta nummer rapporteras om hur fler myndigheter låtit pengarna rulla.

Många uppgifter kunde förmodligen ha lösts på ett billi­gare sätt om man i stället låtit anställd personal göra jobbet. I Publikt ställer Stefan Attefall frågan varför man inte ger de anställda den chansen – och svarar själv att det kanske saknas självförtroende.

Det kan vara en viktig del av förklaringen till att tjänster köps in även när det inte handlar om expertkompetens som myndig­heten faktiskt saknar. Men en bidragande orsak är också att många statliga arbetsgivare hakat på en trend där viktiga verksamheter outsourcas till externa aktörer, ibland utan att det ens görs en seriös jämförelse med vad andra lösningar skulle kosta.

Trenden är särskilt problematisk i offentliga verksamheter, eftersom de företag som anlitas inte omfattas av offentlighetsprincipen och andra regler som ska säkerställa att medborgarna har insyn i förvaltningen. En pr-byråanställd slår knappast larm om oegentligheter hos den myndighet som är kund.

Sådana hot mot de välgrundade principerna för vår förvaltning måste civilminister Stefan Attefall ta på största allvar. På lång sikt är risken annars att betydligt mer går förlorat än under en kväll på Grand Hotel. 

Alexander Armiento,

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.