Annons:
LEDARSKAP
Fördjupning
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

"Man måste våga vara sig själv"

Att vara bollplank, inspiratör, sprida arbetsglädje och entusiasm. Det är några sidor av chefsrollen som museichefen Christina Hallman tycker är viktiga.
–Men det handlar också om att kunna samordna, planera och leda verksamheten och att vara en resurs för medarbetarna, förklarar hon.

Christina Hallman har mångårig erfarenhet av att vara chef i staten. Sedan två år huserar hon bland skelett, björnar, växter och mineraler på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Inom museets väggar finns också biografen Cosmonova och utställningar om rymden och om människan – för att bara nämna några.

Där finns 220 fast anställda och ett varierande antal gästforskare och doktorander.

–När jag kom hit fanns redan en uppsättning värderingar som alla ska arbeta emot. De är guld värda för mig, säger hon.

Värderingarna handlar om att verksamheten ska ha hög kvalitet, att organisationen ska vara tydlig och öppen och att det ska finnas en vi- och gemenskapskänsla bland de anställda.

–Nu är min dörr alltid öppen förutom när vi har sammanträden, förklarar Christina Hallman.

Hon anser att chefen ska vara ett etiskt ryggstöd och ett föredöme när det gäller hur man beter sig mot varandra.

–Fast ingen kan vara ett helgon, lägger hon till.

En chef ska också vara konsekvent och kunna fatta beslut. Christina Hallman tror att hon själv uppfattas som ganska beslutsfähig.

–Men naturligtvis kan jag fatta fel beslut. Då måste jag kunna komma tillbaka och säga att vi gör på ett annat sätt.

Och visst kan även chefen känna tvekan och ångest inför ett beslut.

–Då ska man kunna säga att det här bekymrar mig, eller det här förstår inte jag. Många chefer har en skräck för att göra bort sig. Men jag anser att man måste våga vara sig själv och kunna medge att man gör fel.

Christina Hallman säger att hon inte har särskilt mycket skrivbordsjobb. Hennes uppgift är mer svårgripbar än mellanchefernas och handlar mycket om att &quoteanvända huvudet&quote.

–Det är mellancheferna som gör jobbet. Jag måste visa dem mycket förtroende och låta dem få göra på sitt sätt.

Direkt under henne finns fyra avdelningschefer. Hon träffar dem ungefär var tionde dag då de har &quotekvartssamtal&quote.

Alla avdelningschefer har delegation med egen beslutsrätt och ansvar för den egna budgeten. Något annat är inte möjligt, menar Christina Hallman.

–Att ha ansvar och inte befogenheter fungerar inte.

Hon säger sig vara imponerad över hur mycket det jobbas på museet.

–Men avigsidan är att man riskerar att jobba så hårt att man inte hinner med livet. Jag försöker få gehör för att man inte ska jobba övertid, säger Christina Hallman, som själv sällan jobbar över.

Christina Hallman har aldrig planerat att bli chef, förklarar hon. Hon har varit fackligt aktiv inom ST och alltid haft en önskan att få vara med och &quotegöra något bra&quote. Därtill gillar hon att bestämma och att vara med där det händer saker.

–Jag tror att det ligger i ens uppfostran att vilja vara med och styra och ställa.

Christina Hallman säger att hon gillar att jobba i staten och har aldrig funderat på att byta till privat verksamhet.

–För mig handlar det om samhällsnytta, att jobba för medborgarna och på bästa sätt förvalta skattebetalarnas pengar.

Under åren som chef har hon bytt jobb flera gånger. Hon säger att det beror på att hon gillar omväxling och att &quotehoppa på isflak&quote som hon uttrycker det.

–Jag har lärt mig att förhållandena och grundstrukturerna på arbetsplatserna är sig tämligen lika. Jag tycker att jag har fått nya intryck när jag har bytt jobb. Det har gjort att jag har kunnat förädla mina kunskaper. Med det säger jag inte att jag gör rätt, men jag tror det blir ett snäpp bättre varje gång.

Men hon har inga planer på att byta jobb fler gånger. Hon trivs där hon är och har inte heller så många år kvar till pensionen.

Christina Hallman har varit en av mentorerna i Statens kvalitets- och kompetensråds mentorprogram (se även nästa uppslag). Förutom att delge sina erfarenheter till adepterna har det handlat mycket om att lyssna, förklarar hon.

–Ibland är jag bara tyst i trekvart. Sedan kan jag få höra &quotevad bra saker du sa idag&quote.

Christina Hallman tror inte att det går att bli en bra chef utan att ha en viss talang för det. Hon menar att rekryteringsarbetet när man söker nya chefer är mycket viktigt.

–Det finns också en stor begåvningsreserv bland kvinnor och invandrare, säger hon.

För chefer som inte fungerar eller som vill byta jobb måste det finnas alternativa karriärvägar, anser Christina Hallman.

–Det får inte vara så dramatiskt att det är en livskatastrof att inte längre vara chef. Själv har jag tänkt att jag alltid kan jobba på bibliotek eftersom jag också är bibliotekarie.

Har hon haft problem i jobbet har hon alltid försökt hitta någon att prata med. Antingen på jobbet eller hemma vid köksbordet. Har det inte fungerat har hon anlitat en konsult på företagets bekostnad.

Hon anser att de anställda har en oeftergivlig rätt att ställa krav på sin chef. När hon får samma fråga som i enkäten nedan &quoteVilka krav anser du att man kan ställa på en chef&quote, räknar hon snabbt upp:

–Lyhördhet, beslutsfähighet, empati, arbetsförmåga, förmåga att skapa strukturer, konsekvens… Som chef ska man ha klart för sig att de kraven ställs och försöka leva upp till dem – även om de inte alltid kan uppfyllas.

På frågan vad hon tycker är det svåraste med chefsjobbet svarar hon:

–Att inte räcka till överallt. Det är lätt att bli kvar i det här rummet och ha mottagning som hos doktorn.

Hon räknar upp ytterligare några saker hon tycker är svåra, som att medla i personkonflikter och ge verksamheten ett bra innehåll. Sedan skiner hon upp och säger:

–Just nu tycker jag att allt är så vansinnigt roligt att jag knappast kan komma på något som är svårt med jobbet!

Christina Hallman
Ålder: 62 år

Yrke: Chef för Naturhistoriska riksmuseet

Familj: Maken Kåge och tre vuxna barn

Inkomst: 58000 kronor i månaden

Bor: I Saltsjöbaden söder om Stockholm

Tidigare chefsjobb: Administrativ chef vid Svenska Riksteatern, kulturchef i Umeå kommun, kulturchef i Stockholms kommun, generaldirektör vid Riksutställningar.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.