Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ministern svarar inte på vår kritik i sak

Tre moderater besvarar Åsa Regnérs replik på deras kritik mot planerna på en ny jämställdhetsmyndighet.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, har en intressant debattstil, när hon i Publikt nr 4-2017 svarar på de invändningar mot den nya jämställdhetsmyndigheten som vi framförde i vår debattartikel i Publikt. I stället för att kommentera den konkreta kritiken kommer hon med svepande anklagelser mot Moderaterna och påstår att den som är emot den nya myndigheten är emot jämställdhet. Hennes antiintellektuella debattstil är närmast förolämpande mot Publikts läsare. Vi tror att välutbildade statstjänstemän förväntar sig att en minister argumenterar sakligt om frågor som berör ett antal av STs medlemmar.

Vi pekade i vår artikel på risken att jämställdhetsarbetet inom andra myndigheter nedprioriteras, om en särskild myndighet inrättas. Vi pekade också på det tveksamma i att en myndighet ska delta i genomförandet av jämställdhetspolitiken och samtidigt utvärdera samma politik. Om detta har ministern inget att säga.

Det mest problematiska med förslaget är dock att det riskerar att rasera väl fungerande arbete som bedrivs inom andra myndigheter och som ska flyttas till den nya jämställdhetsmyndigheten. Vi lyfte särskilt fram arbetet inom Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, där närheten till Uppsala universitet har varit en viktig framgångsfaktor. Nu ska verksamheten ryckas upp med rötterna och skickas till Göteborg.

Vi vill också framhålla den verk­samhet som Länsstyrelsen i Stockholms län har byggt upp för att bekämpa prostitution och människohandel, inklusive ett team som ger operativt metodstöd genom råd och vägledning i enskilda ärenden. Även denna verksamhet ska flyttas tvärs över riket.

Vad gäller det uppdrag som Länsstyrelsen i Östergötlands län har att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, skriver ministern att det blir kvar hos länsstyrelsen till 2020. Jo, men det tvingades ministern till på grund av en politisk kompromiss i riksdagen. Ministern ville flytta även denna spjutspetsverksamhet till Göte­borg.

Dessa verksamheter har byggts upp under en följd av år, visar goda resultat och arbetar med både kunskapsuppbyggnad och operativ verksamhet. De är också kopplade till eller integrerade i andra verksamheter på sina nuvarande verksamhetsorter. Erfarenheten från andra omlokaliseringar av myndigheter visar att det är stor risk att många av myndighetens anställda inte kommer att flytta med, särskilt inte om ursprungslokaliseringen är i eller nära Stockholm.

Dessutom ska verksamheter med ett betydande inslag av operativt arbete med enskilda fall inordnas i en myndighet vars huvudsakliga fokus kommer att vara på analysarbete och policyutveckling. Därmed är risken att myndighetens kultur och inriktning kommer att präglas av teori och inte av praktik.

Några sakliga argument för att äventyra de aktuella verksamheternas framtid – och därmed riskera att enskilda offer för relationsvåld eller människohandel drabbas – är svåra att se. Att det ska finnas så många tjänster som möjligt på den nya myndigheten är inte ett sakligt skäl.

 

Andreas Norlén, riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i konstitutionsutskottet.


Marta Obminska, riksdagsledamot för Moderaterna, ledamot av konstitutionsutskottet.


Gunnar Hedberg, Moderaterna, tidigare kommunstyrelsens ordförande i uppsala kommun.

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.