Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ministern svarar inte på vår kritik i sak

Tre moderater besvarar Åsa Regnérs replik på deras kritik mot planerna på en ny jämställdhetsmyndighet.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, har en intressant debattstil, när hon i Publikt nr 4-2017 svarar på de invändningar mot den nya jämställdhetsmyndigheten som vi framförde i vår debattartikel i Publikt. I stället för att kommentera den konkreta kritiken kommer hon med svepande anklagelser mot Moderaterna och påstår att den som är emot den nya myndigheten är emot jämställdhet. Hennes antiintellektuella debattstil är närmast förolämpande mot Publikts läsare. Vi tror att välutbildade statstjänstemän förväntar sig att en minister argumenterar sakligt om frågor som berör ett antal av STs medlemmar.

Vi pekade i vår artikel på risken att jämställdhetsarbetet inom andra myndigheter nedprioriteras, om en särskild myndighet inrättas. Vi pekade också på det tveksamma i att en myndighet ska delta i genomförandet av jämställdhetspolitiken och samtidigt utvärdera samma politik. Om detta har ministern inget att säga.

Det mest problematiska med förslaget är dock att det riskerar att rasera väl fungerande arbete som bedrivs inom andra myndigheter och som ska flyttas till den nya jämställdhetsmyndigheten. Vi lyfte särskilt fram arbetet inom Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, där närheten till Uppsala universitet har varit en viktig framgångsfaktor. Nu ska verksamheten ryckas upp med rötterna och skickas till Göteborg.

Vi vill också framhålla den verk­samhet som Länsstyrelsen i Stockholms län har byggt upp för att bekämpa prostitution och människohandel, inklusive ett team som ger operativt metodstöd genom råd och vägledning i enskilda ärenden. Även denna verksamhet ska flyttas tvärs över riket.

Vad gäller det uppdrag som Länsstyrelsen i Östergötlands län har att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, skriver ministern att det blir kvar hos länsstyrelsen till 2020. Jo, men det tvingades ministern till på grund av en politisk kompromiss i riksdagen. Ministern ville flytta även denna spjutspetsverksamhet till Göte­borg.

Dessa verksamheter har byggts upp under en följd av år, visar goda resultat och arbetar med både kunskapsuppbyggnad och operativ verksamhet. De är också kopplade till eller integrerade i andra verksamheter på sina nuvarande verksamhetsorter. Erfarenheten från andra omlokaliseringar av myndigheter visar att det är stor risk att många av myndighetens anställda inte kommer att flytta med, särskilt inte om ursprungslokaliseringen är i eller nära Stockholm.

Dessutom ska verksamheter med ett betydande inslag av operativt arbete med enskilda fall inordnas i en myndighet vars huvudsakliga fokus kommer att vara på analysarbete och policyutveckling. Därmed är risken att myndighetens kultur och inriktning kommer att präglas av teori och inte av praktik.

Några sakliga argument för att äventyra de aktuella verksamheternas framtid – och därmed riskera att enskilda offer för relationsvåld eller människohandel drabbas – är svåra att se. Att det ska finnas så många tjänster som möjligt på den nya myndigheten är inte ett sakligt skäl.

 

Andreas Norlén, riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i konstitutionsutskottet.


Marta Obminska, riksdagsledamot för Moderaterna, ledamot av konstitutionsutskottet.


Gunnar Hedberg, Moderaterna, tidigare kommunstyrelsens ordförande i uppsala kommun.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.