Annons:
Fredrik Florenius, före detta ordförande för Unionens fackklubb på STs a-kassa, säger att problemen funnits länge: »Om man ska summera är det lågt i tak och jättedålig stämning.«Bild:Henrik Rosenqvist
STs a-kassa
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Missnöje med ledningen på STs a-kassa

Bara var fjärde anställd på STs a-kassa har förtroende för ledningen, och fler än hälften uppger att de har stressymptom. Det framgår av en medarbetarenkät.

Enligt en medarbetarenkät som redovisades i slutet av förra året finns stora arbetsmiljöproblem på STs a-kassa. Tre av fyra säger sig ha litet eller inget förtroende för ledningens sätt att leda verksamheten, och drygt 60 procent anser att det finns stora brister i sättet att visa personlig omtanke och stöd. Mer än hälften uppger att de upplever stressreaktioner, såsom värk, muskel­symptom, oro och koncentrations­svårigheter.

Intervjusvaren i en så kallad fördjupad skyddsrond ett år tidigare, hösten 2015, ligger i linje med svaren i enkäten. De senaste fem åren har 13 handläggare slutat på a-kassan, som har 21 anställda.

Publikt har varit i kontakt med både nuvarande och tidigare medarbetare, som vill vara anonyma men bekräftar bilden från enkäten. Fackklubbens ordförande Anna Keller vill dock inte uttala sig om resultatet. Men den tidigare klubbordföranden Fredrik Flore­nius, som i höstas slutade på STs a-kassa, säger att problemen har funnits under lång tid och påtalats för styrelsen vid flera tillfällen.

– Om man ska summera är det lågt i tak och jättedålig stämning. Man borde ha gjort något för länge sedan, men styrelsen har slagit ifrån sig när vi framfört kritik. Det är väldigt viktigt att styrelsen förstår att personalen inte mår bra.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan och ordförande i styrelsen för STs a-kassa, hävdar dock att hon inte fått några signaler från fackklubb eller skyddsombud om problem i arbetsmiljön, bara från enstaka anställda.

Hon anser att resultatet i enkäten är allvarligt och att det är viktigt att man nu gör ett bra jobb så att situationen förbättras.

– Det viktiga är vad man gör av svaren, och man har haft ganska mycket diskussioner och samtal på arbetsplatsen.

Siv Norlin säger att hon har fortsatt förtroende för a-kasseföreståndaren Rolf Darner och att hon får rapporter från honom om hur arbetsmiljöarbetet fortlöper. Däremot har hon inte direkt kontakt med handläggarna.

– Det är inte styrelsens uppgift att prata med personalen. Vi förväntar oss att fackklubben och arbetsmiljöombudet kommer till styrelsen om det inte fungerar.

Hon oroas inte av den höga personalomsättningen.

– Det är klart att när man ser siffran på det sättet känns den hög. Samtidigt får vi vid varje tillfälle en för­klaring till varför en person slutar, och de för­klaringar som getts har inte gett anledning att fundera.

A-kasseföreståndaren Rolf Darner säger till Publikt att »det finns saker att arbeta med«.

– Vi jobbar nu med resultatet tillsammans med fackklubben, skyddsombud och personal. Vi kommer att ta fram en tidsatt åtgärdsplan.

Vilka egna slutsatser drar du av det låga förtroendet för dig?

– Naturligtvis har jag dragit egna slutsatser, men det är för egen del än så länge.

STs a-kassa

STs a-kassa är en självständig organisation, med nära band till de tre förbunden ST, Försvarsförbundet och Tull-Kust. Medlemskap i STs a-kassa är skilt från medlemskap i ST.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.