Annons:
Fackligt
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Motionerar om att TCO ska markera oberoende

Journalistförbundet vill i en motion till TCOs kongress att det partipolitiska oberoendet ska bli tydligare. I en intervju vänder sig förbundets ordförande mot centralorganisationens särbehandling av Sverigedemokraterna.

TCO har fastställt, senast 2015, ett särskilt policydokument som behandlar organisationens förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Nu uppmärksammar Arbetsvärlden att Journalistförbundet lämnat en motion till TCOs kongress som kräver att det partipolitiska oberoendet ska markeras tydligare.

”Så länge som man har en policy mot ett specifikt parti så kan man inte påstå att man är partipolitiskt obunden. Vi tycker aldrig att TCO ska vara partipolitiska över huvud taget. Men policyn mot Sverigedemokraterna är problematisk”, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert till tidningen.

TCOs policy om hur organisationen ska förhålla sig till Sverigedemokraterna betonar att partiet skiljer sig från övriga riksdagspartier genom att deras politik och förslag ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare: ”Deras politik speglar därmed en människosyn som står i direkt motsats till TCOs grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt. Vi vet också från historien, både längre tillbaka i tiden och mer näraliggande, att konsekvenserna av en politik som pekar ut en grupp som ett hot mot samhället har varit ödesdigra.”

Det principiella förhållningssättet till Sverigedemokraterna ska enligt policyn gälla för alla som företräder TCO, anställda och förtroendevalda, och ska tillämpas på alla nivåer, kommunalt, landstingskommunalt/regionalt, nationellt och internationellt.

Journalistförbundet ifrågasätter att en sådan policy är förenlig med stadgarnas krav att TCO ska vara partipolitiskt oberoende. Redan när policyn antogs första gången 2010 valde förbundet att avstå från att delta i beslutet.