Annons:
ohälsa
Fördjupning
AVCharlotte Frick Säfström0 kommentarerTyck till!

Nio tips som hjälper dig att må bättre

1. Hur mår du?
Många människor är stressade och mår dåligt, men vet inte riktigt varför. Börja med att ställa dig följande tre frågor:
Om du inte mår bra, är det något i din livsstil du kan förändra? Vad äter du? Hur mycket rör du dig? Vilka sjukdomar har du?

Titta på de människor du umgås och arbetar med. Vad ger de dig som person?

Är ditt arbete meningsfullt? Uppskattas du för det du gör?
Försök sedan att ändra det som inte känns bra.

2. Vad ger dig energi?
Försök att göra minst tre saker varje dag som du mår bra av. Pröva också att göra saker på nytt sätt: Ät något annat till frukost och ta en annan väg till jobbet.

3. Vad äter du?
Kolla om kosten verkligen ger dig det du behöver.  Många människor har näringsbrist fast de inte vet om det. Det kan leda till sjukdomar och öka risken för att man ”går in i väggen”.  Ät alltså mat av bra kvalitet och ta gärna kosttillskott.

4. Jämför dig inte med andra
En av de saker som gör att vi känner stress är att vi jämför oss med andra – både på jobbet och på fritiden. Tävla hellre med dig själv. Det är lätt att få känslan av att alla andra hinner med allt. Det gör de inte!

5. Unna dig att njuta
Många försöker leva upp till krav som de tror att andra ställer på dem. De har svårt att göra saker de mår bra av eller tycker är roligt. Försök att vända på det och se vad d u vill och mår bra av.
Det kan vara så enkelt som att njuta av musik, en god bok eller att ägna en stund åt meditation eller qigong.

6. Sovra bland alla måsten
Var lite lat på ett konstruktivt sätt. Innan du gör något, ställ följande tre frågor:

 • Måste det göras?
 • Måste det i så fall göras av mig?
 • Måste det i så fall göras just nu?

7. Våga vara nedkopplad
E-posten plingar i datorn och telefonen ringer ständigt. Det stressar oss. Vill man att hjärnan ska hinna återhämta sig gäller det att då och då vara ”nedkopplad” i vaket tillstånd. Att ha mobilen avstängd på fritiden och bara kolla e-posten ibland kan vara steg på vägen.

8. Skapa regler
Gör upp spelreglerna för hur man ska bete sig mot varandra på jobbet.  När man kommit överens om spelreglerna kan man diskutera vad som händer när någon bryter mot dem. Så skapas ett öppnare klimat på jobbet. Spelreglerna kan gälla:

 • Öppenhet
 • Ärlighet
 • Respekt
 • Tillit
 • Stöd
 • Att undvika ironi
 • Att inte baktala varandra
 • Att stå för det man säger
 • Att våga tycka annorlunda.

9. Var förlåtande
Var förlåtande mot dig själv och mot andra. Ingen är mer än människa och det gör inte så mycket om man inte når upp till alla sina föresatser. Det är viktigt att tillåta sig att misslyckas ibland! 

Ämnen: Arbetsmiljö
Källor:
Beteendevetare Ulla Sturesson, stressforskaren Lennart Levi, Martin och Susanna Ehdin samt coachen Börje Wentrup, stressdoktorn Tomas Danielsson.
Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.