Annons:
Det är bra att det blivit lättare att klaga på myndigheterna, anser nya chefs-JO Cecilia Nordenfelt. Baksidan är att JO knappast hinner med egna granskningsinitiativ. Bild:Sören Fröberg
JUSTITIEOMBUDSMANNEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Nya chefs-JO vill ha fler tillsynsorgan

Hanteringen av en allt stridare ström av klagomål från allmänheten hindrar Justitieombudsmannen från att ta itu med andra viktiga arbetsuppgifter. Därför behövs andra, reguljära tillsynsinstanser för bland annat Försäkringskassan och Kriminalvården. Det anser Cecilia Nordenfelt, ny chef vid ämbetet sedan årsskiftet.

År efter år har JO slagit flera nya rekord i antalet anmälda klagomål på myndigheterna. De senaste fem åren har klagomålen blivit 30 procent fler. Under verksamhetsåret 2009/10 tog JO emot 7 310 nya klagomål.

Vad beror det på? Gör myndigheterna fler fel?
– Nej, jag tror inte att myndigheterna missköter sig i större utsträckning nu. Kritikfrekvensen, andelen anmälningar som slutar med kritik mot myndigheten, ligger stadigt på 12–13 procent. Jag tror att ökningen beror på att människor är mer benägna att anmäla. Dels för att respekten för myndigheterna minskar, dels för att det har blivit lättare att anmäla. Man kan göra det direkt från vår hemsida, via e-post.

Många JO-ärenden handlar om långa handläggningstider, ofta på grund av att myndigheten är överbelastad. Kan resursbrist göra att en myndighet slipper »prickning«?
– Det är inte en tillräcklig ursäkt, men det kan vara en förklaring. Det gäller för myndigheten att prioritera. Det är en av orsakerna till att vi oftast inte kritiserar den enskilde, utan myndigheten.

Larm om Försäkringskassan

Cecilia Nordenfelt är en av fyra justitieombudsmän, och hennes granskningsområde omfattar bland annat Försäkringskassan och Kriminalvården. För två år sedan väckte hon stor uppmärksamhet när hon slog larm om att Försäkringskassan inte klarade sitt uppdrag. Man »åsidosatte förvaltningslagens krav« genom de långa handläggningstiderna.

Nu har du följt upp den granskningen. Har det blivit bättre?
– Jag är försiktigt positiv. Det ser ut som om man går åt rätt håll, och det finns områden där det blivit mycket bättre. Å andra sidan får vi fortsatt många klagomål.

Du vill se särskilda tillsynsorgan för Försäkringskassan och Kriminalvården. Varför?
– Vi är riksdagens kontrollorgan, som ska kontrollera att myndigheterna håller en hög standard. Om vi får in många anmälningar om att Försäkringskassan inte svarar i telefon, så vet vi ju det efter ett tag. Men vi har inget mandat att tala om för Försäkringskassan vad de ska göra, exempelvis skaffa en ny telefonväxel. Mängden av ärenden om mindre viktiga saker lägger hinder i vägen för annat arbete vi borde göra.

Riksdagens konstitutionsutskott har i ett betänkande gett stöd till JOs förslag om särskilda tillsynsorgan. Avsaknaden av sådana organ innebär att JO inte kan sköta sin uppgift som tänkt, och det är »mycket olyckligt«, skriver utskottet.

Mindre tid till inspektioner

Det ökande antalet klagomål från allmänheten har lett till att JO får allt mindre tid till inspektioner och andra egna granskningsinitiativ. Förra året minskade antalet inspektioner med en tredjedel jämfört med 2009. Ett stort bekymmer, tycker Cecilia Nordenfelt.

– Inspektionerna är mycket viktiga, eftersom vi får inblick i hur verkligheten ser ut och ökar vår systemförståelse. Vi tittar på kanske 200 eller 300 akter och kan upptäcka systemfel som vi annars kanske bara hade uppfattat av ren tur, via en anmälan.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.