Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Oacceptabla angrepp

I kristider försöker politiker världen över rädda ekonomin genom att hålla tillbaka lönerna i offentlig sektor. Men att angripa den fria förhandlingsrätten är helt fel väg att gå.

Det hjälpte inte att tiotusentals människor demonstrerade utanför Wisconsins delstatskongress. Den republikanska majoriteten antog för ett par veckor sedan ändå en lag som kraftigt begränsar möjligheterna för delstatens offentliganställda att kollektivt förhandla om sina villkor. Attacken på löntagarnas rättigheter sker med delstatens krassliga ekonomi som förevändning. Men bakom beslutet anas också ambitionen att försvaga facket.

»Genom sitt agerande ställer sig guvernör Walker med flera på samma sida som många odemokratiska stater som förtrycker fackligt aktiva«, konstaterar ST tillsammans med andra svenska fackförbund i ett skarpt formulerat brev till USAs ambassadör.

Tyvärr använder politiker även på vår hemmaplan den ekonomiska krisen som svepskäl för att angripa den fria förhandlingsrätten. Bland mottagarna av kritiska brev med facket som avsändare finns också EU-kommissionens ord­förande José Manuel Barroso.

Europafacket har reagerat på att EU-tjänstemän lägger sig i krisdrabbade länders arbetsmarknad och tvingar fram lönesänkningar för offentliganställda, utan hänsyn till kollektivavtalen.

Europafacket har också kritiserat den omdiskuterade europakten, som bygger på ett utspel från Tyskland och Frankrike, för att angripa fackets förhandlingsrätt. Trots att protesterna resulterat i formuleringar om ett »bibehållet oberoende för arbetsmarknadens parter i den kollektiva förhandlingsprocessen«, så kvarstår målet att begränsa löneökningarna i den offentliga sektorn.

Även om Sverige ställer sig utanför denna överenskommelse kommer den att påverka arbetsmarknaden i våra europeiska grannländer.

Det finns också andra processer inom EU som verkar i samma oroväckande riktning. Just nu diskuteras ett lagstiftningspaket från EU-kommissionen som kan ge unionen möjlighet att gripa in när löneökningarna i ett land anses vara för höga. Även i detta sammanhang talas det om att de offentliganställdas löner ska hållas tillbaka.

Statligt och kommunalt anställda måste få en rättvis och marknadsmässig lön för det jobb de utför. Idén om att använda deras villkor som styrmedel i ekonomin är ett oacceptabelt intrång i den fria förhandlingsrätten.

Den leder dessutom till andra problem. EU-länderna behöver en modern offent­lig förvaltning som hämtar intryck från andra branscher. Det fordrar att man har möjlighet att rekrytera de bästa medarbetarna, med kompetens och vilja att utveckla verksamheten. Att tala om sämre villkor för de anställda är att skjuta sig själv i foten.

En framgångsrik strategi mot ekonomiska kriser måste bygga på respekt för alla löntagares rättigheter och ett förtroende för arbetsmarknadens parter. Inte på att anställda i den offentliga sektorn ska betala den ekonomiska krisen genom att deras grundläggande rättigheter begränsas och uppnådda framgångar tas tillbaka.

I USA, i Europa och i Sverige prote­sterar fackföreningsrörelsen nu mot attackerna på förhandlingsrätten. Protesterna måste fortsätta tills politikerna släpper sina omoderna idéer om att ingripa i lönebildningen.

Alexander Armiento

Chefredaktör

 

 

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.