Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Oacceptabla angrepp

I kristider försöker politiker världen över rädda ekonomin genom att hålla tillbaka lönerna i offentlig sektor. Men att angripa den fria förhandlingsrätten är helt fel väg att gå.

Det hjälpte inte att tiotusentals människor demonstrerade utanför Wisconsins delstatskongress. Den republikanska majoriteten antog för ett par veckor sedan ändå en lag som kraftigt begränsar möjligheterna för delstatens offentliganställda att kollektivt förhandla om sina villkor. Attacken på löntagarnas rättigheter sker med delstatens krassliga ekonomi som förevändning. Men bakom beslutet anas också ambitionen att försvaga facket.

»Genom sitt agerande ställer sig guvernör Walker med flera på samma sida som många odemokratiska stater som förtrycker fackligt aktiva«, konstaterar ST tillsammans med andra svenska fackförbund i ett skarpt formulerat brev till USAs ambassadör.

Tyvärr använder politiker även på vår hemmaplan den ekonomiska krisen som svepskäl för att angripa den fria förhandlingsrätten. Bland mottagarna av kritiska brev med facket som avsändare finns också EU-kommissionens ord­förande José Manuel Barroso.

Europafacket har reagerat på att EU-tjänstemän lägger sig i krisdrabbade länders arbetsmarknad och tvingar fram lönesänkningar för offentliganställda, utan hänsyn till kollektivavtalen.

Europafacket har också kritiserat den omdiskuterade europakten, som bygger på ett utspel från Tyskland och Frankrike, för att angripa fackets förhandlingsrätt. Trots att protesterna resulterat i formuleringar om ett »bibehållet oberoende för arbetsmarknadens parter i den kollektiva förhandlingsprocessen«, så kvarstår målet att begränsa löneökningarna i den offentliga sektorn.

Även om Sverige ställer sig utanför denna överenskommelse kommer den att påverka arbetsmarknaden i våra europeiska grannländer.

Det finns också andra processer inom EU som verkar i samma oroväckande riktning. Just nu diskuteras ett lagstiftningspaket från EU-kommissionen som kan ge unionen möjlighet att gripa in när löneökningarna i ett land anses vara för höga. Även i detta sammanhang talas det om att de offentliganställdas löner ska hållas tillbaka.

Statligt och kommunalt anställda måste få en rättvis och marknadsmässig lön för det jobb de utför. Idén om att använda deras villkor som styrmedel i ekonomin är ett oacceptabelt intrång i den fria förhandlingsrätten.

Den leder dessutom till andra problem. EU-länderna behöver en modern offent­lig förvaltning som hämtar intryck från andra branscher. Det fordrar att man har möjlighet att rekrytera de bästa medarbetarna, med kompetens och vilja att utveckla verksamheten. Att tala om sämre villkor för de anställda är att skjuta sig själv i foten.

En framgångsrik strategi mot ekonomiska kriser måste bygga på respekt för alla löntagares rättigheter och ett förtroende för arbetsmarknadens parter. Inte på att anställda i den offentliga sektorn ska betala den ekonomiska krisen genom att deras grundläggande rättigheter begränsas och uppnådda framgångar tas tillbaka.

I USA, i Europa och i Sverige prote­sterar fackföreningsrörelsen nu mot attackerna på förhandlingsrätten. Protesterna måste fortsätta tills politikerna släpper sina omoderna idéer om att ingripa i lönebildningen.

Alexander Armiento

Chefredaktör

 

 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.