Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Oacceptabla angrepp

I kristider försöker politiker världen över rädda ekonomin genom att hålla tillbaka lönerna i offentlig sektor. Men att angripa den fria förhandlingsrätten är helt fel väg att gå.

Det hjälpte inte att tiotusentals människor demonstrerade utanför Wisconsins delstatskongress. Den republikanska majoriteten antog för ett par veckor sedan ändå en lag som kraftigt begränsar möjligheterna för delstatens offentliganställda att kollektivt förhandla om sina villkor. Attacken på löntagarnas rättigheter sker med delstatens krassliga ekonomi som förevändning. Men bakom beslutet anas också ambitionen att försvaga facket.

»Genom sitt agerande ställer sig guvernör Walker med flera på samma sida som många odemokratiska stater som förtrycker fackligt aktiva«, konstaterar ST tillsammans med andra svenska fackförbund i ett skarpt formulerat brev till USAs ambassadör.

Tyvärr använder politiker även på vår hemmaplan den ekonomiska krisen som svepskäl för att angripa den fria förhandlingsrätten. Bland mottagarna av kritiska brev med facket som avsändare finns också EU-kommissionens ord­förande José Manuel Barroso.

Europafacket har reagerat på att EU-tjänstemän lägger sig i krisdrabbade länders arbetsmarknad och tvingar fram lönesänkningar för offentliganställda, utan hänsyn till kollektivavtalen.

Europafacket har också kritiserat den omdiskuterade europakten, som bygger på ett utspel från Tyskland och Frankrike, för att angripa fackets förhandlingsrätt. Trots att protesterna resulterat i formuleringar om ett »bibehållet oberoende för arbetsmarknadens parter i den kollektiva förhandlingsprocessen«, så kvarstår målet att begränsa löneökningarna i den offentliga sektorn.

Även om Sverige ställer sig utanför denna överenskommelse kommer den att påverka arbetsmarknaden i våra europeiska grannländer.

Det finns också andra processer inom EU som verkar i samma oroväckande riktning. Just nu diskuteras ett lagstiftningspaket från EU-kommissionen som kan ge unionen möjlighet att gripa in när löneökningarna i ett land anses vara för höga. Även i detta sammanhang talas det om att de offentliganställdas löner ska hållas tillbaka.

Statligt och kommunalt anställda måste få en rättvis och marknadsmässig lön för det jobb de utför. Idén om att använda deras villkor som styrmedel i ekonomin är ett oacceptabelt intrång i den fria förhandlingsrätten.

Den leder dessutom till andra problem. EU-länderna behöver en modern offent­lig förvaltning som hämtar intryck från andra branscher. Det fordrar att man har möjlighet att rekrytera de bästa medarbetarna, med kompetens och vilja att utveckla verksamheten. Att tala om sämre villkor för de anställda är att skjuta sig själv i foten.

En framgångsrik strategi mot ekonomiska kriser måste bygga på respekt för alla löntagares rättigheter och ett förtroende för arbetsmarknadens parter. Inte på att anställda i den offentliga sektorn ska betala den ekonomiska krisen genom att deras grundläggande rättigheter begränsas och uppnådda framgångar tas tillbaka.

I USA, i Europa och i Sverige prote­sterar fackföreningsrörelsen nu mot attackerna på förhandlingsrätten. Protesterna måste fortsätta tills politikerna släpper sina omoderna idéer om att ingripa i lönebildningen.

Alexander Armiento

Chefredaktör

 

 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.