Annons:
SJÖFARTSVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Onykter chef slipper varning

Sjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.

Under en konferens som anordnades av Sjöfartsverket i höstas drack personal från myndigheten alkohol och badade bastu på kvällen.

En manlig anställd, som börjat dricka alkohol under arbetstid på resan till konferensen och sedan fortsatte under kvällen, blev enligt arbetsgivarens anmälan till myndighetens personalansvarsnämnd  ”kraftigt berusad”. Han fällde bland annat ett antal grovt sexistiska kommentarer och uppträdde närgånget mot kvinnliga anställda i bastun, enligt anmälan.

När mannen gick naken fram mot en kvinnlig kollega i det gemensamma bastuutrymmet gick ett antal kolleger emellan, och han blev tillsagd att gå och lägga sig. Mannen tilldelades senare en varning av en enhällig personalansvarsnämnd.

Arbetsgivaren valde att även anmäla den enda chefen som befann sig i bastun vid tillfället, och personalansvarsnämnden har nu också prövat denna anmälan.

Av anmälan framgår att arbetsgivaren anser att chefen har brustit i sitt omdöme. Man hänvisar till att det i myndighetens skriftliga policy slås fast att alkohol ska förtäras ”med omdöme” i arbetssammanhang. Det faktum att chefen själv var berusad borde rendera i en varning för tjänsteförseelse, skriver man i anmälan. Chefen uppger att han drack vin, ungefär en handfull öl samt starksprit under kvällen. Han ska även ha hämtat ut en extra back öl i receptionen som dock lämnades tillbaka senare.

Arbetsgivaren anser också att chefen inte ingrep tillräckligt kraftfullt i situationen, och inte heller säkerställde i tillräcklig utsträckning att den berusade mannen kunde ta hand om sig själv efter att denne gått till sitt rum.

I det utredande samtalet uppgav chefen att han erbjudit den berusade kollegan hjälp, och att han gått förbi dennes rum senare på kvällen och konstaterat att det var mörkt. Han uppgav också att han pratat med den kvinnliga kollega som utsatts. Han och några andra medarbetare uppmanade kvinnan att anmäla händelsen. Enligt personalansvarsnämndens utredning informerade han cheferna på morgonen, men ansåg att de "inte skulle dra igång något" just då med hänsyn till kvinnan, som enligt honom inte vill göra någon stor sak av det hela.

Personalansvarsnämnden pekar på att det som framkom under metoo-uppropet #lättaankar tyder på att sexuella trakasserier är ”utbrett” inom Sjöfartsverket och understryker att myndigheten har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Myndighetens personalansvarsnämnd bedömer dock chefens förseelse som ringa och tilldelar honom därför inte någon varning. Två av nämndens ledamöter, generaldirektör Katarina Norén och HR-direktör Kristina Öhman, var oeniga med nämndens fem övriga ledamöter.

De båda motiverar enligt beslutet sin avvikande mening med att chefer inom Sjöfartsverket förväntas leva upp till myndighetens värdegrund, och påpekar att den anmälde chefen inte levt upp till de "krav på omdöme" som ställs.

 

Inlagt av Oscar Kjellberg mån, 01/20/2020 - 16:10
Nu har Personalansvarsnämnden effektivt saboterat Sjöfartsverket policy om nolltolerans mot sexuella trakasserier. Så enkelt var det. Och skamligt.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.