Annons:
Flera anonyma källor beskriver arbetsmiljöbrister inom Etikprövningsmyndigheten och framför kritik mot ledarskapet. "Jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut", säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.Bild:Sverker Johansson/pressbild
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Personalen flyr Etikprövningsmyndigheten

Omkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

I januari tog Etikprövningsmyndigheten över verksamheten från de dåvarande sex etikprövningsnämnderna, som var placerade runt om i landets regioner.

Mindre än ett år efter att myndigheten startade har omkring hälften av de 20 anställda antingen slutat, sagt upp sig, tagit tjänstledigt till förmån för andra jobb eller gått i pension. Av dem är tio handläggare, enligt uppgifter som Publikt har tagit del av.

Anställda som Publikt har pratat med, men som vill vara anonyma, beskriver att personalflykten orsakats av arbetsmiljöproblem. En av dem använder orden ”horribel arbetsmiljö”. De kritiserar också ledarskapet och pekar på brister i kommunikationen mellan ledning och personal.

Flera som arbetar inom myndigheten är ST-medlemmar, och strax efter myndighetens uppstart valdes en sektionsstyrelse. Men eftersom ingen i styrelsen jobbar kvar är den numera nedlagd, enligt STs ombudsman Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro.

– Eftersom de inte har något lokalt fack har jag varit inkopplad i den mån jag kan nu på slutet, säger hon till Publikt.

Hon säger att ett nytt ärendehanteringssystem har lett till en hög stressnivå för personalen, samt bekräftar att medlemmarna har uttryckt att kommunikationen med ledningen har varit bristfällig.

– Just nu har vi en dialog med arbetsgivaren som vi ska följa upp efter jul där man har gjort upp en plan. Förhoppningsvis leder det till något bättre, säger Eva Ragnarsson Lantz Lindbro.

Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin konstaterar att det nya ärendehanteringssystemet som infördes vid uppstarten helt enkelt inte fungerade. Därför har myndigheten nu gått ifrån det systemet och ska upphandla ett nytt.

Kritiken mot hans ledarskap tonar han ned.

– Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra. En av de stora utmaningarna är att det är en geografiskt utdragen organisation där personalansvaret finns i Uppsala, medan personalen sitter på olika platser i landet, säger Johan Modin till Publikt.

En anledning till personalomsättningen är förmodligen att vissa har haft svårare än andra när det gäller att gå ifrån den tidigare organisation som gällde i etikprövningsnämnderna till att samlas under en ny gemensam, enligt Johan Modin.

– Det var sex nämnder och det har visat sig att det finns minst sex olika sätt att sköta verksamheten på. Men man ser olika på saker, och jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut, säger han.

Myndighetens uppdrag är att utföra etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten bedömer också hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Vissa anställda som Publikt har talat med beskriver att arbetsbelastningen under året har ökat i takt med att personal lämnat myndigheten, och att flera anställda blivit sjukskrivna. Vissa vittnar om ett arbetsklimat med lågt i tak.

Johan Modin bekräftar att det har varit ett antal sjukskrivningar, men säger att han inte kan uttala sig om huruvida dessa har med arbetsmiljön i sig att göra.

– Jag skulle i vår verksamhet absolut beskriva det som att det är högt i tak i alla avseenden. Vi tar till oss och vill ha diskussion på alla plan som finns, säger han.

Underskott på personal har också påverkat myndighetens handläggningstider, som enligt Johan Modin för tillfället är längre än normalt. Han betonar att han är medveten om att personalomsättningen får konsekvenser för verksamheten.

– Det här var personer som kan verksamheten och som vi måste jobba hårt för att ersätta. Men med de rekryteringar vi har gjort har jag gott hopp om att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning.

STs centrala ombudsman Eva Ragnarsson Lantz Lindbro konstaterar att det faktum att personalen är utspridd i landet och att kommunikationen mellan ledning och medarbetare oftast sker via digitala möten är ”försvårande”.

– Men den dialogen som jag har haft med arbetsgivaren visar att det finns en vilja att göra det här bra. Sedan hade man önskat att dialogen hade varit bättre långt tidigare och inte nu fem över tolv när jag kommer in, säger hon.

I slutet av 2019 och under januari 2020 kommer tre nyanställda att börja på myndigheten, uppger man.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.