Annons:
Flera anonyma källor beskriver arbetsmiljöbrister inom Etikprövningsmyndigheten och framför kritik mot ledarskapet. "Jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut", säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.Bild:Sverker Johansson/pressbild
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Personalen flyr Etikprövningsmyndigheten

Omkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

I januari tog Etikprövningsmyndigheten över verksamheten från de dåvarande sex etikprövningsnämnderna, som var placerade runt om i landets regioner.

Mindre än ett år efter att myndigheten startade har omkring hälften av de 20 anställda antingen slutat, sagt upp sig, tagit tjänstledigt till förmån för andra jobb eller gått i pension. Av dem är tio handläggare, enligt uppgifter som Publikt har tagit del av.

Anställda som Publikt har pratat med, men som vill vara anonyma, beskriver att personalflykten orsakats av arbetsmiljöproblem. En av dem använder orden ”horribel arbetsmiljö”. De kritiserar också ledarskapet och pekar på brister i kommunikationen mellan ledning och personal.

Flera som arbetar inom myndigheten är ST-medlemmar, och strax efter myndighetens uppstart valdes en sektionsstyrelse. Men eftersom ingen i styrelsen jobbar kvar är den numera nedlagd, enligt STs ombudsman Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro.

– Eftersom de inte har något lokalt fack har jag varit inkopplad i den mån jag kan nu på slutet, säger hon till Publikt.

Hon säger att ett nytt ärendehanteringssystem har lett till en hög stressnivå för personalen, samt bekräftar att medlemmarna har uttryckt att kommunikationen med ledningen har varit bristfällig.

– Just nu har vi en dialog med arbetsgivaren som vi ska följa upp efter jul där man har gjort upp en plan. Förhoppningsvis leder det till något bättre, säger Eva Ragnarsson Lantz Lindbro.

Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin konstaterar att det nya ärendehanteringssystemet som infördes vid uppstarten helt enkelt inte fungerade. Därför har myndigheten nu gått ifrån det systemet och ska upphandla ett nytt.

Kritiken mot hans ledarskap tonar han ned.

– Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra. En av de stora utmaningarna är att det är en geografiskt utdragen organisation där personalansvaret finns i Uppsala, medan personalen sitter på olika platser i landet, säger Johan Modin till Publikt.

En anledning till personalomsättningen är förmodligen att vissa har haft svårare än andra när det gäller att gå ifrån den tidigare organisation som gällde i etikprövningsnämnderna till att samlas under en ny gemensam, enligt Johan Modin.

– Det var sex nämnder och det har visat sig att det finns minst sex olika sätt att sköta verksamheten på. Men man ser olika på saker, och jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut, säger han.

Myndighetens uppdrag är att utföra etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten bedömer också hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Vissa anställda som Publikt har talat med beskriver att arbetsbelastningen under året har ökat i takt med att personal lämnat myndigheten, och att flera anställda blivit sjukskrivna. Vissa vittnar om ett arbetsklimat med lågt i tak.

Johan Modin bekräftar att det har varit ett antal sjukskrivningar, men säger att han inte kan uttala sig om huruvida dessa har med arbetsmiljön i sig att göra.

– Jag skulle i vår verksamhet absolut beskriva det som att det är högt i tak i alla avseenden. Vi tar till oss och vill ha diskussion på alla plan som finns, säger han.

Underskott på personal har också påverkat myndighetens handläggningstider, som enligt Johan Modin för tillfället är längre än normalt. Han betonar att han är medveten om att personalomsättningen får konsekvenser för verksamheten.

– Det här var personer som kan verksamheten och som vi måste jobba hårt för att ersätta. Men med de rekryteringar vi har gjort har jag gott hopp om att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning.

STs centrala ombudsman Eva Ragnarsson Lantz Lindbro konstaterar att det faktum att personalen är utspridd i landet och att kommunikationen mellan ledning och medarbetare oftast sker via digitala möten är ”försvårande”.

– Men den dialogen som jag har haft med arbetsgivaren visar att det finns en vilja att göra det här bra. Sedan hade man önskat att dialogen hade varit bättre långt tidigare och inte nu fem över tolv när jag kommer in, säger hon.

I slutet av 2019 och under januari 2020 kommer tre nyanställda att börja på myndigheten, uppger man.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.