Annons:
Flera anonyma källor beskriver arbetsmiljöbrister inom Etikprövningsmyndigheten och framför kritik mot ledarskapet. "Jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut", säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.Bild:Sverker Johansson/pressbild
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Personalen flyr Etikprövningsmyndigheten

Omkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

I januari tog Etikprövningsmyndigheten över verksamheten från de dåvarande sex etikprövningsnämnderna, som var placerade runt om i landets regioner.

Mindre än ett år efter att myndigheten startade har omkring hälften av de 20 anställda antingen slutat, sagt upp sig, tagit tjänstledigt till förmån för andra jobb eller gått i pension. Av dem är tio handläggare, enligt uppgifter som Publikt har tagit del av.

Anställda som Publikt har pratat med, men som vill vara anonyma, beskriver att personalflykten orsakats av arbetsmiljöproblem. En av dem använder orden ”horribel arbetsmiljö”. De kritiserar också ledarskapet och pekar på brister i kommunikationen mellan ledning och personal.

Flera som arbetar inom myndigheten är ST-medlemmar, och strax efter myndighetens uppstart valdes en sektionsstyrelse. Men eftersom ingen i styrelsen jobbar kvar är den numera nedlagd, enligt STs ombudsman Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro.

– Eftersom de inte har något lokalt fack har jag varit inkopplad i den mån jag kan nu på slutet, säger hon till Publikt.

Hon säger att ett nytt ärendehanteringssystem har lett till en hög stressnivå för personalen, samt bekräftar att medlemmarna har uttryckt att kommunikationen med ledningen har varit bristfällig.

– Just nu har vi en dialog med arbetsgivaren som vi ska följa upp efter jul där man har gjort upp en plan. Förhoppningsvis leder det till något bättre, säger Eva Ragnarsson Lantz Lindbro.

Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin konstaterar att det nya ärendehanteringssystemet som infördes vid uppstarten helt enkelt inte fungerade. Därför har myndigheten nu gått ifrån det systemet och ska upphandla ett nytt.

Kritiken mot hans ledarskap tonar han ned.

– Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra. En av de stora utmaningarna är att det är en geografiskt utdragen organisation där personalansvaret finns i Uppsala, medan personalen sitter på olika platser i landet, säger Johan Modin till Publikt.

En anledning till personalomsättningen är förmodligen att vissa har haft svårare än andra när det gäller att gå ifrån den tidigare organisation som gällde i etikprövningsnämnderna till att samlas under en ny gemensam, enligt Johan Modin.

– Det var sex nämnder och det har visat sig att det finns minst sex olika sätt att sköta verksamheten på. Men man ser olika på saker, och jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut, säger han.

Myndighetens uppdrag är att utföra etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten bedömer också hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Vissa anställda som Publikt har talat med beskriver att arbetsbelastningen under året har ökat i takt med att personal lämnat myndigheten, och att flera anställda blivit sjukskrivna. Vissa vittnar om ett arbetsklimat med lågt i tak.

Johan Modin bekräftar att det har varit ett antal sjukskrivningar, men säger att han inte kan uttala sig om huruvida dessa har med arbetsmiljön i sig att göra.

– Jag skulle i vår verksamhet absolut beskriva det som att det är högt i tak i alla avseenden. Vi tar till oss och vill ha diskussion på alla plan som finns, säger han.

Underskott på personal har också påverkat myndighetens handläggningstider, som enligt Johan Modin för tillfället är längre än normalt. Han betonar att han är medveten om att personalomsättningen får konsekvenser för verksamheten.

– Det här var personer som kan verksamheten och som vi måste jobba hårt för att ersätta. Men med de rekryteringar vi har gjort har jag gott hopp om att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning.

STs centrala ombudsman Eva Ragnarsson Lantz Lindbro konstaterar att det faktum att personalen är utspridd i landet och att kommunikationen mellan ledning och medarbetare oftast sker via digitala möten är ”försvårande”.

– Men den dialogen som jag har haft med arbetsgivaren visar att det finns en vilja att göra det här bra. Sedan hade man önskat att dialogen hade varit bättre långt tidigare och inte nu fem över tolv när jag kommer in, säger hon.

I slutet av 2019 och under januari 2020 kommer tre nyanställda att börja på myndigheten, uppger man.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.