Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin känner inte igen kritiken om att de inspelade mötena skulle vara ett problem för personalen. Inspelningarna var något som efterfrågades av de anställda som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.
Bild: Sverker Johansson/pressbild
Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin känner inte igen kritiken om att de inspelade mötena skulle vara ett problem för personalen. Inspelningarna var något som efterfrågades av de anställda som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.

Kritik mot inspelade möten på ny myndighet

ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN2019-11-29

Etikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.

Som Publikt tidigare rapporterat om har hälften av personalen på den nystartade Etikprövningsmyndigheten lämnat sina jobb, de flesta av dem var handläggare.

Enligt anställda, som vill vara anonyma, är brister i ledarskapet inom myndigheten en stor anledning till personalomsättningen.

Nya källor som har hört av sig till Publikt pekar på att ledningen inte har tagit hand om det systematiska arbetsmiljöarbetet i flera avseenden. Vissa uppger att anställda som haft inplanerad ledighet har blivit tillsagda att på egen hand hitta någon som kan utföra deras arbetsuppgifter under ledigheten.

Arbetsgivaren medger att det har förekommit en diskussion om detta i ett tidigare skede av verksamhetens uppbyggnad.

– Det kom invändningar mot detta, men sedan dess har det inte förekommit. Däremot har det nog förekommit att handläggare själva gjort ett sådant byte men det är inget krav från arbetsgivarens sida, säger Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

När det gäller de påpekade bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisar han till att man har tagit hjälp av en extern HR-konsult under det inledande året.

– Det här är ett arbete som intensifierats nu under hösten och som är jätteviktigt, inte minst nu när vi har många nyanställda. För att kunna bedriva den verksamhet som vi bedriver så är det viktigt att alla mår bra, säger Johan Modin.

Vissa av Publikts källor anger också att man har fått besked om att man får bekosta sina egna terminalglasögon.

– Det är möjligt att det var någon i organisationen som fick ett sådant besked initialt, men det råder inga tvivel om att det är arbetsgivaren som ska bekosta den typen av utrustning och det har också förtydligats till all personal, säger Johan Modin.

Etikprövningsmyndigheten utför etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten har också som uppdrag att bedöma hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Myndigheten startade 1 januari 2019 och har personal i sex regioner, och eftersom verksamheten bedrivs på olika håll i landet använder man sig av videolänk för en del av personalmötena.

Anställda uppger för Publikt att flera i personalen har reagerat på att dessa möten spelas in av arbetsgivaren, trots att vissa påpekat att man inte är bekväm med det.

Den diskussionen känner Johan Modin inte igen alls. Inspelningarna var något som efterfrågades av personal som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.

– Vår upplevelse är att samtliga tycker att det här har varit bra och det har också varit nödvändigt för verksamheten. Nu spelar vi inte längre in några sammanträden och vi har en ny struktur från januari 2020 med månadsmöten för personalen via videolänk samt ortsspecifika möten i mindre format i stället för enbart veckomöten med all personal, säger Johan Modin.

Att vissa har känt sig obekväma med att bli inspelade har resulterat i att vissa har blivit mindre delaktiga i möten, något som ska ha lyfts som motargument till löneökning av arbetsgivaren under lönerevision, uppger källor till Publikt.

– Synpunkter vid lönerevision har rört aktiv delaktighet i verksamheten i stort, inte specifikt vid Skypemötena. Det finns andra forum att vara aktiv i, men vi har som sagt inte fått signaler om att det här har varit ett problem, säger Johan Modin.

Johan Modin arbetade tidigare vid tingsrätten i Uppsala och var även ordförande för regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Han utsågs sedan till särskild utredare med uppdrag att inrätta Etikprövningsmyndigheten av utbildningsdepartementet.

I slutet av 2018 anställde regeringen honom som direktör för Etikprövningsmyndigheten, och 1 januari i år ersatte den nya myndigheten de sex regionala etikprövningsnämnderna. Johan Modin rekryterade då sin administrative chef från etikprövningsnämnden i Uppsala som förvaltningschef.

Det upplevdes som tveksamt bland vissa i personalen, och dessutom fanns det en mer lämplig kandidat för jobbet, anser Publikts källor.

– Det stämmer att vi har jobbat nära tidigare och det här är en del i en omorganisation där den personal som fanns i nämnderna följde med in i den nya verksamheten, säger Johan Modin.

Han säger att verksamhetsövergången från etikprövningsnämnderna till den nya myndigheten är förhandlad centralt med facket. När det gäller övriga kandidater till tjänsten som förvaltningschef gjordes bedömningen att det inte fanns någon bättre kvalificerad, enligt Johan Modin.

Du blev som utredare av myndigheten direktör och valde sedan en nära medarbetare som förvaltningschef. Kan du se att det reser frågetecken?

– Det finns ju snarare omedelbara fördelar med det, och det var en organisation och en utredning som vi jobbade noga med att förankra ute i organisationen. Sedan har vi ju andra personer och annan kompetens och inte bara personer som var delaktiga i utredningen.

Med tanke på den kritik som kommit från personalen. Vad hade du kunnat göra annorlunda?

– Kanske borde jag ha varit tydligare med vart vi är på väg och varför vi gör det som vi gör. En gissning i det här är att geografin spelar roll. Vi måste fortsätta bli tydligare, och kanske vara mer uppsökande. Men vi vill också få in mer signaler.

Hur ser du på personalens kritik?

– Jag utgår ifrån att man uttrycker sådant man tycker och känner. Vi vill att de som arbetar här ska trivas. Ingen ska känna att man är i en arbetsmiljö som man inte trivs och mår bra i. Det måste vi ändra, säger Johan Modin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA