Etikprövnings­myndigheten har hanterat utmaningarna

SÅ GICK DET: ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN2022-12-23

När Etikprövningsmyndigheten inrättades 2019 stormade det rejält. Nu är läget lugnare.

I november 2019 rapporterade Publikt om att Etikprövningsmyndigheten, som inrättats ett knappt år tidigare efter en sammanslagning av sex regionala nämnder, fick hård intern kritik för brister i arbetsmiljön och i sina tekniska system. Ett stort antal anställda slutade, andra var sjukskrivna. Myndighetens direktör Johan Modin tonade i en intervju ned kritiken mot ledarskapet, men utlovade ett nytt ärendehanteringssystem.

Nu

I april i år gjordes en arbetsmiljöundersökning bland de 21 anställda på Etikprövningsmyndigheten, som gör etiska prövningar av forskning på människor. Svaren är positiva när det gäller de anställdas förtroende för ledningen och deras upplevelse av erkännande, rättvisa och mening i arbetet. Däremot indikerar svaren att det finns problem med arbetsbelastning och stress.

Charlotte Holdar är arbetsplatsombud för ST, och den bild hon ger stämmer väl överens med undersökningens resultat. Arbetsbelastningen går inte att styra, konstaterar hon.

– Den stora utmaningen nu är den nya läkemedels­förordningen, med en EU-portal för ansökningar och med nya tidsfrister, som kan ge lite mer stress. Å andra sidan har arbetet underlättats av att vi har specialiserat oss mer. Och det finns pauser, när man känner att det är lugnare, säger hon.

Hon tycker att arbetsklimatet är gott och relationen till ledningen utmärkt.

– Vi har en jättebra dialog med arbetsgivaren, vi kan prata öppet om väldigt mycket. Nu jobbar vi för att få till ett samverkansavtal.

Charlotte Holdar var inte på plats vid turbulensen det första året, utan började 2020.

– Känslan då var att det var en ”uppstartsanda”, med många nya och engagerade anställda. Men jag hörde ju också att det hade varit tuffa tider.

Johan Modin, som varit direktör för Etik­prövningsmyndigheten sedan starten, påpekar att ett viktigt motiv för att skapa myndigheten var att få ett mer enhetligt arbetssätt inom de sex nämnderna. Det var inte alltid välkommet, säger han.

– Det blev en central styrning av handläggning och prövning, och en del fick ändra sitt sätt att arbeta.

Till det kom problemet med ett ärendehanteringssystem som visade sig inte fungera, vilket medförde ett omfattande manuellt arbete.

Nu finns ett nytt system på plats. Charlotte Holdar är nöjd med både processen och resultatet.

– Vi hade en arbetsgrupp som jobbade länge med att sätta upp kriterier för vad vi behövde, och nu har vi ett välfungerande och modernt system.

Strax efter att Charlotte Holdar börjat på Etik­prövningsmyndigheten blev hon och alla hennes kollegor hemskickade på grund av pandemin.

– Vi lärde oss att jobba digitalt, och fick snurr på både möten och digitala fikaträffar, säger hon.

För myndigheten innebar pandemin också mängder av ansökningar med koppling till covid-19. Dessa behandlades med förtur för att inte sinka pandemiforskningen, medan ärendebalanserna för annan forskning växte. Nu ser Johan Modin tillbaka på 2020 som en period som samlade arbetsgruppen.

– Vi lyckades hantera ärenden om smittspridning, vaccin och samhällsverkningar snabbt, vi gjorde en insats. Och i omställningen till det digitala fick handläggarna på olika håll bättre möjligheter att träffas, via skärmen. Vi skapade en sammanhållning, och det spinner vi vidare på.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA