Annons:
Man kan behöva vänta upp till tjugo veckor för att få en vapenlicens, beroende på var man bor. Arbetssituationen för handläggarna inom Polisen har varit stressig under en längre tid, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.Bild:Mostphotos
POLISEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Pressad arbetsmiljö för vapenhandläggare

Väntetiden för att få ett vapentillstånd kan vara upp till fyra månader beroende på var i landet man bor. Polisens handläggare beskriver en stressig arbetsmiljö, som kan påverka rättssäkerheten i besluten, enligt myndighetens internrevision. ”Man kan väl säga att man får göra rätt för lönen”, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.

Handläggningstiderna för att få ett vapentillstånd, som krävs för att få äga vapen, varierar över landet. I region nord får medborgarna vänta i ungefär fyra veckor på sina beslut, enligt Yvonne Nordström, ST-medlem och handläggare på Polisen i Luleå.

Enligt en internrevisionsrapport från Polisen, som Publikt har tagit del av, kan man på andra håll i landet få vänta upp till tjugo veckor. I rapporten beskrivs också en pressad och stressig arbetssituation för personalen i landet som helhet.

”Det har genomgående framkommit i intervjuer att resursläget har varit kritiskt under lång tid. Därtill kommer en hög personalomsättning med personal som slutat på grund av arbetsklimatet”, skriver internrevisorerna.

Även om fyra veckor får anses som en godtagbar väntetid för ett vapentillstånd, är det en kämpig arbetssituation för handläggarna i hela region nord, enligt Yvonne Nordström.

– Jag kan bara svara för oss och i dagsläget är vi sex handläggare i Norrbotten. Två är ganska nya och två ska snart sluta, så det känns som att man bara springer snabbare och snabbare, säger Yvonne Nordström.

När två av Yvonne Nordströms kolleger nu slutar tar det tid att rekrytera ersättare och lära dem jobbet, konstaterar hon. Det betyder att det förmodligen blir ännu mer att göra under en period.

– Här hos oss upplever jag egentligen inte att det är så stor personalrörlighet. Det är mest de yngre som slutar, när de kan få högre lön någon annanstans, säger Yvonne Nordström.

Arbetsgivaren har gjort en förstudie för att komma fram till hur handläggningen av vapentillstånd kan bli mer effektiv. Ulrika Lundström, chef för rättsavdelningen inom Polisens nationella ledningsgrupp, säger till Publikt att nya arbetssätt och metoder håller på att införas.

Enligt henne är det stora problemet att det är svårt att rekrytera personal.

– Vi har haft mycket vakanser och har svårt att tillsätta tjänsterna. Det har gjort att det har blivit press på de som jobbar, och jag förstår jag att de upplever stress, säger Ulrika Lundström.

Det är enligt henne inte få sökande som är problemet, utan att myndighetens interna kö till att få nyanställda säkerhetsprövade och godkända av HR-avdelningen som drar ut på tiden.

– Det kan ta sex månader från att det att vi skickar in en förfrågan tills dess att vi har den nyanställde på plats.

En ny rutin för handläggningen av vapentillstånd, som innebär att handläggarna får jobba med ärenden från hela landet och inte bara i sin region, är på väg. Syftet är att jämna ut köerna och därmed minska stressen för personalen, enligt Ulrika Lundström.

– Inför 2019 fick vi extra medel för att anställa folk som ska hjälpa till att avarbeta lite balanser, så vi hoppas att det ska börja underlätta för medarbetarna nu allteftersom, säger hon.

I internrevisionens rapport varnas det också för att handläggningen av vapentillstånd riskerar att bli ”osaklig”. Ett exempel är att handläggarna måste besvara ett ökat antal telefonsamtal till följd av de långa handläggningstiderna, vilket kan leda till att de pressas att under stress ta beslut som äventyrar rättssäkerheten.

Ulrika Lundström menar att ett utvecklingsarbete kring it samt samverkan och nätverk inom myndigheten kommer att säkerställa att personalen kan göra enhetliga bedömningar av vapentillstånden.

– Det finns mer att göra, absolut, men jag tycker ändå att vi håller ihop det, säger hon

Vid det första intervjutillfället som Publikt kommit överens om med handläggaren Yvonne Nordström bokar hon av, helt enkelt eftersom det är för mycket att göra på jobbet.

Ibland är hon helt slut när hon kommer hem på kvällen, beskriver hon. Det har dessutom blivit värre på sistone.

– Det senaste året drömmer jag väldigt mycket om jobbet, jag kan vakna och komma på någonting som jag måste komma ihåg tills i morgon, säger Yvonne Nordström.

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.