Annons:
Man kan behöva vänta upp till tjugo veckor för att få en vapenlicens, beroende på var man bor. Arbetssituationen för handläggarna inom Polisen har varit stressig under en längre tid, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.Bild:Mostphotos
POLISEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Pressad arbetsmiljö för vapenhandläggare

Väntetiden för att få ett vapentillstånd kan vara upp till fyra månader beroende på var i landet man bor. Polisens handläggare beskriver en stressig arbetsmiljö, som kan påverka rättssäkerheten i besluten, enligt myndighetens internrevision. ”Man kan väl säga att man får göra rätt för lönen”, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.

Handläggningstiderna för att få ett vapentillstånd, som krävs för att få äga vapen, varierar över landet. I region nord får medborgarna vänta i ungefär fyra veckor på sina beslut, enligt Yvonne Nordström, ST-medlem och handläggare på Polisen i Luleå.

Enligt en internrevisionsrapport från Polisen, som Publikt har tagit del av, kan man på andra håll i landet få vänta upp till tjugo veckor. I rapporten beskrivs också en pressad och stressig arbetssituation för personalen i landet som helhet.

”Det har genomgående framkommit i intervjuer att resursläget har varit kritiskt under lång tid. Därtill kommer en hög personalomsättning med personal som slutat på grund av arbetsklimatet”, skriver internrevisorerna.

Även om fyra veckor får anses som en godtagbar väntetid för ett vapentillstånd, är det en kämpig arbetssituation för handläggarna i hela region nord, enligt Yvonne Nordström.

– Jag kan bara svara för oss och i dagsläget är vi sex handläggare i Norrbotten. Två är ganska nya och två ska snart sluta, så det känns som att man bara springer snabbare och snabbare, säger Yvonne Nordström.

När två av Yvonne Nordströms kolleger nu slutar tar det tid att rekrytera ersättare och lära dem jobbet, konstaterar hon. Det betyder att det förmodligen blir ännu mer att göra under en period.

– Här hos oss upplever jag egentligen inte att det är så stor personalrörlighet. Det är mest de yngre som slutar, när de kan få högre lön någon annanstans, säger Yvonne Nordström.

Arbetsgivaren har gjort en förstudie för att komma fram till hur handläggningen av vapentillstånd kan bli mer effektiv. Ulrika Lundström, chef för rättsavdelningen inom Polisens nationella ledningsgrupp, säger till Publikt att nya arbetssätt och metoder håller på att införas.

Enligt henne är det stora problemet att det är svårt att rekrytera personal.

– Vi har haft mycket vakanser och har svårt att tillsätta tjänsterna. Det har gjort att det har blivit press på de som jobbar, och jag förstår jag att de upplever stress, säger Ulrika Lundström.

Det är enligt henne inte få sökande som är problemet, utan att myndighetens interna kö till att få nyanställda säkerhetsprövade och godkända av HR-avdelningen som drar ut på tiden.

– Det kan ta sex månader från att det att vi skickar in en förfrågan tills dess att vi har den nyanställde på plats.

En ny rutin för handläggningen av vapentillstånd, som innebär att handläggarna får jobba med ärenden från hela landet och inte bara i sin region, är på väg. Syftet är att jämna ut köerna och därmed minska stressen för personalen, enligt Ulrika Lundström.

– Inför 2019 fick vi extra medel för att anställa folk som ska hjälpa till att avarbeta lite balanser, så vi hoppas att det ska börja underlätta för medarbetarna nu allteftersom, säger hon.

I internrevisionens rapport varnas det också för att handläggningen av vapentillstånd riskerar att bli ”osaklig”. Ett exempel är att handläggarna måste besvara ett ökat antal telefonsamtal till följd av de långa handläggningstiderna, vilket kan leda till att de pressas att under stress ta beslut som äventyrar rättssäkerheten.

Ulrika Lundström menar att ett utvecklingsarbete kring it samt samverkan och nätverk inom myndigheten kommer att säkerställa att personalen kan göra enhetliga bedömningar av vapentillstånden.

– Det finns mer att göra, absolut, men jag tycker ändå att vi håller ihop det, säger hon

Vid det första intervjutillfället som Publikt kommit överens om med handläggaren Yvonne Nordström bokar hon av, helt enkelt eftersom det är för mycket att göra på jobbet.

Ibland är hon helt slut när hon kommer hem på kvällen, beskriver hon. Det har dessutom blivit värre på sistone.

– Det senaste året drömmer jag väldigt mycket om jobbet, jag kan vakna och komma på någonting som jag måste komma ihåg tills i morgon, säger Yvonne Nordström.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
SkatteverketNyhetSvartjobbens del av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren, uppger Skatteverket i en ny undersökning. Däremot förekommer svarta pengar i nya branscher jämfört med tidigare.
KRIMINALVÅRDENNyhetFamiljen till den man som avled i arresten i Karlstad 2018 får sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av Kriminalvården. De hade begärt det dubbla beloppet. I höstas dömdes två kriminalvårdare för tjänstefel i samband med dödsfallet.
PolisenNyhetHundratals mejl ämnade för Polismyndigheten har hamnat i inkorgen hos en privatperson, rapporterar SVT. I mejlen finns bland annat sekretessbelagda uppgifter från Åklagarmyndigheten.
POLISENNyhetEn civilanställd kvinna inom Polisen döms för ofredande efter att ha skickat bilder på sin före detta sambos könsorgan till mannens nya partner. Kvinnan döms också för dataintrång eftersom hon i sin yrkesroll har gjort otillåtna registerslagningar på sin tidigare sambo, som är polis.
SocialförsäkringarNyhetTCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.
UPPHANDLINGNyhetFör några år sedan kom krav på att myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp hur det har gått.
PolisenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Enligt myndigheten finns tydliga indikationer på att polisen har stora svårigheter att fullgöra sina uppgifter.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTETILLSÄTTNINGNyhetDe senaste fem åren har antalet personer som fått rätt när de överklagat en statlig tjänste­tillsättning minskat. 2019 fick fyra personer rätt. Lillian Rathje är en av dem.