Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
På jobbet
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Reflektion gör dig stoltare

Om du är stolt över ditt och dina kollegers arbete blir du mer motiverad och trivs bättre på jobbet. Genom att träna på att visa uppskattning, både individuellt och i grupp, kan ni få stoltheten att växa.

Stolthet är en outnyttjad resurs inom arbetslivet, säger Caroline Stenbacka Nordström, ekonomie doktor och gestaltterapeut med inriktning mot organisationsutveckling.

Forskning visar att anställdas stolthet över sitt arbete spelar roll för hur de uppfattas, deras arbetsinsats och hur de trivs på arbetsplatsen.

– Känner du dig inte stolt över dig själv och det du gör försvinner motivationen, och det kan även påverka din hälsa, säger Elin Alsiok, vd på Stolthetsbyrån, som skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Caroline Stenbacka Nordström.

När de utbildar i sin metod "stolt bemötande" handlar det om att få med­arbetare att bli medvetna om sitt eget värde och sitt kunnande och att bekräfta sina kollegers värde och kunnande.

– Stolta medarbetare utstrålar tro­värdighet och ärlighet. De är mer inspirerade och kreativa på jobbet och har ett tydligt kundfokus. På det viset kommer stolthet också till nytta för organisationen, säger Elin Alsiok.

Det är genom att förmå alla på en arbetsplats att vilja och våga uttrycka stolthet över de värden de skapar för sig själva och andra som organisatorisk stolthet möjliggörs, förklarar Caroline Stenbacka Nordström.

Ett sätt att "hitta" sin stolthet är att reflektera över sitt eget arbete och vad man är nöjd med. Caroline Stenbacka Nordström tipsar om att då och då avsätta tid för individuell stolthetsreflektion.

– Skriv ned vad stolthet är för dig och när du känner dig stolt på jobbet. Har du bidragit med något särskilt? Ett tips är att fundera över vad ditt arbete betyder för helheten. Du är värd att vara stolt och sträcka på dig när du gör din del, säger hon.

Det är viktigt att fokusera på det som är bra och bygga vidare på det, i stället för att fokusera på hur det borde vara, menar Caroline Stenbacka Nordström.

Ibland är det lättare att uttrycka sin uppskattning över andra än över sig själv. Genom att öva tillsammans med en kollega som man har förtroende för kan man bygga upp varandras stolthet.

– Berätta för kollegan vilka förmågor du är stolt över hos henne eller honom och be sedan kollegan göra detsamma om dig. Sedan återberättar ni dessa omdömen för varandra och lyssnar aktivt.

Återkoppling är viktigt för att kunna känna stolthet. Caroline Stenbacka Nordström tycker att man i en arbetsgrupp tillsammans ska fundera över hur man ser och bekräftar varandra i vardagen och vilka olika sätt man kan använda för att ge återkoppling och visa uppskattning.

– Ett sådant förhållningssätt stärker sammanhållningen i arbetsgruppen, säger hon.

Hon och Elin Alsiok tipsar om en rutin som arbetsgrupper kan använda – att "stänga i stolthet". Det kan vara att inte avsluta ett möte eller ett uppdrag förrän gruppen tillsammans känner att den har gjort det som är målet, eller har utlovats.

– Att stänga i stolthet gör det möjligt att kunna öppna i stolthet nästa gång, säger Elin Alsiok.

Caroline Stenbacka Nordström menar att det också förbättrar relationen till chefen om man ser chefen som en människa med eget värde och kunnande. På samma vis bör chefen se verksamheten genom de värden som varje medarbetare skapar.

Ibland kan medarbetares stolthet över sin arbetsplats bli naggad i kanten av saker som de personligen inte har något ansvar för. Det kan handla om att organisationen har utsatts för hård kritik eller att det är stressigt och att alla "går på knäna".

– I sådana lägen är det lätt att känna sig hjälplös som medarbetare, säger Caroline Stenbacka Nordström. Men det gäller att skapa en egen bubbla och kunna tänka "jag är stolt över mitt jobb och det vi gör i min arbetsgrupp. Jag är inte min organisation."

Kanske instämmer man i den kritik som framförs och börjar fundera på att söka nytt jobb. Om man ändå vill vara kvar kan ett sätt att hantera situationen vara att göra individuella stolthetsreflektioner som stärker en själv i yrkesrollen.

Att gruppens stolthet har betydelse får stöd av en studie av yrkesstolthet och organisations­identitet från Mälardalens högskola. Den visar att känslan av yrkes­stolthet i första hand tycks gälla det värdefulla jobb som arbetsgruppen gör och det stöd som kollegerna innebär, och mind­re om den individuella prestationen. En känsla av att "tillsammans är vi starka och vi åstadkommer något väldigt bra", som Jonas Welander, som är en av arbetslivsforskarna bakom studien, formulerar det.

– Den visar också att stolthet över det jobb man utför inte behöver hänga samman med att man känner stolthet över organisationen, säger han.

Brist på stöd uppifrån, en frånvarande chef eller en chef som inte visar stolthet över medarbetarnas insatser är ett hot
mot medarbetares yrkesstolthet, menar Jonas Welander.

– Yrkesstolthet tycks vara tätt förknippad med organisationens ansvar för medarbetarna. Som att ledningen säkerställer att det finns en balans mellan krav och resurser, så att medarbetarna har möjlighet att göra ett arbete med kvalitet, säger han.

Vägen till yrkesstolthet
  • Uppvärdera det arbete ni gör och er betydelse. Känn, uttala, dela och utveckla stolthet – både som individer och som grupp.
  • Uppskatta allt som görs. Bygg vidare på medveten­heten om allas betydelse och träna er på att visa självuppskattning och gemensam uppskattning. Fira era framsteg.
  • Uttryck hur ni bidrar och skapar värde. Träna på att uttrycka stolthet när ni möter andra, internt och externt.
Bli den första att tycka till!
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en genomförd myndighetsanalys, som också visar på en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av Covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, uppger Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av virusutbrottet har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetST och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Avtalet löper över tre månader och är ett resultat av den situation som råder på grund av coronaviruset.
ForskningNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant blev påkommen med metadon på jobbet. Nu åtalas han för ringa narkotikabrott och kan förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetStoppa Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, tills vidare. Det kräver företrädare för TCO, LO och Saco i en gemensam debattartikel. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.