Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
På jobbet
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Reflektion gör dig stoltare

Om du är stolt över ditt och dina kollegers arbete blir du mer motiverad och trivs bättre på jobbet. Genom att träna på att visa uppskattning, både individuellt och i grupp, kan ni få stoltheten att växa.

Stolthet är en outnyttjad resurs inom arbetslivet, säger Caroline Stenbacka Nordström, ekonomie doktor och gestaltterapeut med inriktning mot organisationsutveckling.

Forskning visar att anställdas stolthet över sitt arbete spelar roll för hur de uppfattas, deras arbetsinsats och hur de trivs på arbetsplatsen.

– Känner du dig inte stolt över dig själv och det du gör försvinner motivationen, och det kan även påverka din hälsa, säger Elin Alsiok, vd på Stolthetsbyrån, som skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Caroline Stenbacka Nordström.

När de utbildar i sin metod "stolt bemötande" handlar det om att få med­arbetare att bli medvetna om sitt eget värde och sitt kunnande och att bekräfta sina kollegers värde och kunnande.

– Stolta medarbetare utstrålar tro­värdighet och ärlighet. De är mer inspirerade och kreativa på jobbet och har ett tydligt kundfokus. På det viset kommer stolthet också till nytta för organisationen, säger Elin Alsiok.

Det är genom att förmå alla på en arbetsplats att vilja och våga uttrycka stolthet över de värden de skapar för sig själva och andra som organisatorisk stolthet möjliggörs, förklarar Caroline Stenbacka Nordström.

Ett sätt att "hitta" sin stolthet är att reflektera över sitt eget arbete och vad man är nöjd med. Caroline Stenbacka Nordström tipsar om att då och då avsätta tid för individuell stolthetsreflektion.

– Skriv ned vad stolthet är för dig och när du känner dig stolt på jobbet. Har du bidragit med något särskilt? Ett tips är att fundera över vad ditt arbete betyder för helheten. Du är värd att vara stolt och sträcka på dig när du gör din del, säger hon.

Det är viktigt att fokusera på det som är bra och bygga vidare på det, i stället för att fokusera på hur det borde vara, menar Caroline Stenbacka Nordström.

Ibland är det lättare att uttrycka sin uppskattning över andra än över sig själv. Genom att öva tillsammans med en kollega som man har förtroende för kan man bygga upp varandras stolthet.

– Berätta för kollegan vilka förmågor du är stolt över hos henne eller honom och be sedan kollegan göra detsamma om dig. Sedan återberättar ni dessa omdömen för varandra och lyssnar aktivt.

Återkoppling är viktigt för att kunna känna stolthet. Caroline Stenbacka Nordström tycker att man i en arbetsgrupp tillsammans ska fundera över hur man ser och bekräftar varandra i vardagen och vilka olika sätt man kan använda för att ge återkoppling och visa uppskattning.

– Ett sådant förhållningssätt stärker sammanhållningen i arbetsgruppen, säger hon.

Hon och Elin Alsiok tipsar om en rutin som arbetsgrupper kan använda – att "stänga i stolthet". Det kan vara att inte avsluta ett möte eller ett uppdrag förrän gruppen tillsammans känner att den har gjort det som är målet, eller har utlovats.

– Att stänga i stolthet gör det möjligt att kunna öppna i stolthet nästa gång, säger Elin Alsiok.

Caroline Stenbacka Nordström menar att det också förbättrar relationen till chefen om man ser chefen som en människa med eget värde och kunnande. På samma vis bör chefen se verksamheten genom de värden som varje medarbetare skapar.

Ibland kan medarbetares stolthet över sin arbetsplats bli naggad i kanten av saker som de personligen inte har något ansvar för. Det kan handla om att organisationen har utsatts för hård kritik eller att det är stressigt och att alla "går på knäna".

– I sådana lägen är det lätt att känna sig hjälplös som medarbetare, säger Caroline Stenbacka Nordström. Men det gäller att skapa en egen bubbla och kunna tänka "jag är stolt över mitt jobb och det vi gör i min arbetsgrupp. Jag är inte min organisation."

Kanske instämmer man i den kritik som framförs och börjar fundera på att söka nytt jobb. Om man ändå vill vara kvar kan ett sätt att hantera situationen vara att göra individuella stolthetsreflektioner som stärker en själv i yrkesrollen.

Att gruppens stolthet har betydelse får stöd av en studie av yrkesstolthet och organisations­identitet från Mälardalens högskola. Den visar att känslan av yrkes­stolthet i första hand tycks gälla det värdefulla jobb som arbetsgruppen gör och det stöd som kollegerna innebär, och mind­re om den individuella prestationen. En känsla av att "tillsammans är vi starka och vi åstadkommer något väldigt bra", som Jonas Welander, som är en av arbetslivsforskarna bakom studien, formulerar det.

– Den visar också att stolthet över det jobb man utför inte behöver hänga samman med att man känner stolthet över organisationen, säger han.

Brist på stöd uppifrån, en frånvarande chef eller en chef som inte visar stolthet över medarbetarnas insatser är ett hot
mot medarbetares yrkesstolthet, menar Jonas Welander.

– Yrkesstolthet tycks vara tätt förknippad med organisationens ansvar för medarbetarna. Som att ledningen säkerställer att det finns en balans mellan krav och resurser, så att medarbetarna har möjlighet att göra ett arbete med kvalitet, säger han.

Vägen till yrkesstolthet
  • Uppvärdera det arbete ni gör och er betydelse. Känn, uttala, dela och utveckla stolthet – både som individer och som grupp.
  • Uppskatta allt som görs. Bygg vidare på medveten­heten om allas betydelse och träna er på att visa självuppskattning och gemensam uppskattning. Fira era framsteg.
  • Uttryck hur ni bidrar och skapar värde. Träna på att uttrycka stolthet när ni möter andra, internt och externt.
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.