Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Avundsjuka
På jobbet
AVJenna Andersson0 kommentarerTyck till!

Så hanterar du avundsjukan

Om du hela tiden jämför dina prestationer med en kollegas och blir avundsjuk kan det gå ut över ditt eget arbete. Men det går att vända avundsjukan till motivation.

Har din kollega fått löne­förhöjning? Nya arbetsuppgifter eller ett nytt, spännande uppdrag? Ibland är det svårt att hantera att en kollega uppnår något som vi själva gärna vill ha. Då är det lätt att bli missunnsam och avundsjuk.

– Avund bottnar i jämförelse och en känsla av att vara underlägsen andra människor. Om man jämför sig och märker att man drar det kortaste strået kan det skapa känslor som man inte riktigt rår på, säger Lillemor Adriansson, docent i psykologi vid Högskolan i Borås som forskar om avundsjuka.

Vanligtvis är vi avundsjuka på människor vars kompetens ligger nära vår egen, förklarar hon.

– Ofta blir vi inte avundsjuka på en högt uppsatt chef med en helt annan kompetens, utan snarare på en kollega vars kompetens är uppnåelig.

För att kunna vända avundsjukan till motivation bör vi först och främst erkänna den för oss själva, menar Lena Mangell, legitimerad psykolog och karriärcoach.

– Man behöver förstå och acceptera att man är avundsjuk, säger hon.

Lillemor Adriansson är inne på samma spår och framhåller att insikten är viktig för att inte känslorna ska få styra. Hennes råd är att försöka komma fram till vad det är som triggar avundsjukan.

– Om man bara går på sina känslor och trycker undan alla logiska resonemang så kommer känslan att vara kvar. Man be­höver insikt i vad känslan beror på för att kunna vända den till motivation, säger hon.

När man har blivit medveten om vad avundsjukan bygger på är det alltså lättare att göra något åt den. Ett bra sätt att komma vidare är att undersöka och analysera vad som krävs för att nå det man eftersträvar.

– Vad är det som gör att min kollega befinner sig i den situation som hon eller han gör? Vad är det som skiljer oss åt? Om det gäller ett specifikt uppdrag kan man skriva ned en lista på vad som är viktigt för det uppdraget och sedan jämföra den kompetens som kollegan besitter med den kompetens man själv besitter, säger Lillemor Adriansson.

Det är viktigt att anstränga sig för att få hela bilden. Kollegan kan ha gjort något man inte känner till. Försök ta reda på om det är så, utan att låta negativ eller missunnsam. Kanske visar det sig att det handlar om en speciell prestation, en prioritering eller en uppoffring.

Det kan också hända att man tror att man själv har uppfyllt alla kriterier, men inte vet vad som egentligen efterfrågas. Om kommunikationen på arbetsplatsen brister är det lättare att tolka omständigheterna som orättvisa, framhåller Lena Mangell.

– Avundsjuka är vanligare i miljöer med en otydlig organisation, där det är brist på tydliga mål och regler. Det kanske inte finns kriterier för hur man uppnår en hög­re lön, eller får vissa befattningar, vilket skapar oförståelse kring varför någon får något som man själv kanske anser sig vara behörig till, säger hon.

Om det är otydligt vad som faktiskt gäller exempelvis för att kunna få ett visst uppdrag är det bra att prata med sin chef för att bringa klarhet. Det kan också vara ett tillfälle att berätta om sina mål och ambitioner.

– Be om feedback från din chef för att stämma av vad som förväntas. Var också tydlig och berätta vad du vill åstadkomma, säger Lena Mangell.

Genom att göra tydligt vad som krävs är det lättare att se om avundsjukan är befogad eller om man i första hand behöver jobba på sina egna känslor.

För att mota bort negativa tankar kan man också öva sig på att vara glad för andras skull.

– Det är bra att träna på att fira andras framgångar. Säg "grattis, vad roligt för dig!". Då kan man vända sin negativa känsla till en positiv. Är man avundsjuk får man ofta tunnelseende och ser bara negativa saker, och då är det viktigt att vända på det. Avundsjuka kan bli en motivationsfaktor om man inte låter den negativa känslan ta över, säger Lena Mangell.

Om man lyckas förvandla sin avund till beundran kan den bli en drivkraft, framhåller Lillemor Adriansson.

– Då kan den kanaliseras till en tävlingslust att exempelvis prestera bättre på jobbet eller skaffa sig vidareutbildning. För att vända sin avund till något positivt behöver man lägga bristen hos sig själv och fråga sig vad man själv kan göra för att förändra, säger hon.

Det kan naturligtvis också hända att en upplevelse av att vara förfördelad har saklig grund. Om man trots efterforskningar inte får några bra svar, och anser att det är fråga om orättvis behandling eller diskriminering, då kan det vara klokt att be om stöd – exempelvis från facket.

Fem tips för att bota avundsjukan
  1. Acceptera att du är avundsjuk.
  2. Var rationell. Koppla bort dina känslor och försök i stället att vara logisk.
  3. Undersök om du har en korrekt bild. Ta reda på exakt vad som krävs för att nå dina mål.
  4. Prata med din chef. Berätta om dina ambitioner. Fråga vilka möjligheter som finns.
  5. Säg grattis! Träna på att uppskatta andras framgång för att kunna bli inspirerad.

 

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.