Annons:
ohälsan
Fördjupning
AVCharlotte Frick Säfström0 kommentarerTyck till!

Så hittade hon tillbaka till jobbet

På Försäkringskassan i Vellinge ser man allvarligt på långtidssjukskrivningarna. Och gör något åt dem.

För Inger Svensson, handläggare på kassan, tog det lång tid att inse att hon var på väg utför.

Hon drabbades av enorm trötthet och saknade ork vid sidan av jobbet. Hon kämpade på men drabbades av en infektion som gick över i lunginflammation. Efter två månader hemma försökte hon jobba heltid, men det gick inte.  Då insåg hon att hon måste göra något för att hitta tillbaka till jobbet och till sig själv. När hon fick ett erbjudande om att gå kursen ”Våga växa vidare” förra våren nappade hon direkt. I samma veva bytte hon – på eget initiativ – arbetsuppgifter.

De elva kursdeltagarna (samtliga anställda på försäkringskassor i Skåne) träffades en dag i veckan under våren, hade ett sommaruppehåll och fortsatte sedan en bit in i september. Handledarna kom från Energipoolen och i programmet ingick exempelvis samtal, avslappning och basal kroppskännedom.

– Kursen gjorde mig medveten om att jag driver på mig själv hela tiden. Nu vet jag att det kommer bakslag och jag tar inte så illa vid mig av dem, säger Inger Svensson.

En av de konsekvenser som kursen gett henne är att hennes prestationskrav har minskat.
Sedan mitten av 2001 är hon sjukskriven på halvtid.

– Jag vet vad jag kan i dag. Fortfarande är det svårt att acceptera att jag bara kan jobba halvtid.

För Inger Svensson blev bytet av arbetsuppgifter en viktig del av processen. Och detta är något som flera i gruppen kommit fram till. Somliga vill vara kvar inom kassan, andra söker sig därifrån.

– Jag har lärt mig att jag måste göra många roliga grejor för att läka. Jag gillar att röra på mig, att pyssla i trädgården.  I dag kan jag hantera mitt liv men jag får planera det jag ska göra. Livet har blivit lite mer inrutat.

När Inger Svensson går ut genom dörren i sitt rum passerar hon ett hopprep som hänger på väggen. Ett likadant hopprep finns på alla tjänsterum.  I korridoren finns ett expanderbart och ganska stramt gummiband som kan användas för att träna hållning och knäböjningar. Tanken är att det ska uppmana till rörelse.

På något sätt symboliserar detta viljan att medarbetarna ska förbli friska. Men det har uppenbarligen inte alltid lyckats. De senaste fyra åren har sjuktalen i Sverige fördubblats. Det som skiljer just Vellinge från många arbetsplatser är att problemen tas på allvar och att chefen för kassan, Nils Elfverson, arbetar aktivt för att få sjukskrivna tillbaka i arbete.

– Orsakerna till de skenande långtidssjukskrivningarna är komplexa, säger Nils Elfverson. Det handlar om hela livssituationen, inte bara arbetet. Fokuset på arbetsmiljön har varit för starkt. Det finns inte en buse, det gäller att hitta balans i livet.

I slutet av 2002 såg Riksförsäkringsverket att den uppåtgående sjukskrivningstrenden är på väg att plana ut – samtidigt som antalet förtidspensioneringar ökar. Förra året kostade detta staten sammanlagt 100 miljarder kronor.

– Hela den offentliga sektorn har varit utsatt för hårda rationaliseringar de senaste åren. Det har lett till  ökad arbetsbörda, större personalomsättning – och många sjukskrivningar, säger Nils Elfverson.

På Försäkringskassan i Vellinge är tre av fem medarbetare som arbetar med sjukfall och rehabilitering nyanställda. De har jobbat där i ett år eller mindre. Och sedan Nils Elfverson började på kassan för tio år sedan är det bara två kvar i den grupp på tolv som arbetar med dessa frågor.

– De erfarna måste klara sina egna jobb och samtidigt handleda och fungera som mentorer för de nya, det ökar trycket, säger Nils Elfverson.

I Vellinge började konsekvenserna märkas på allvar årsskiftet 1998–99. En av dem som inte orkade med det allt högre tempot då var Inger Svensson, som arbetade heltid med rehabiliteringsfrågor.

– De flesta som drabbas av utmattningsdepression är i grunden mycket ambitiösa och vill mycket, konstaterar Nils Elfversson.

Tidiga symptom på utmattning är att personen jobbar mycket övertid, drabbas av trötthet och inte hittar det som ger ny energi.
– När barnen blev stora gick jag upp på heltid och lade ner hela min själ i jobbet. När arbetsbördan blev större satt jag kvar och jobbade flera kvällar i veckan,  men hur mycket jag än jag jobbade så fixade jag det inte, säger Inger Svensson, som trivdes bra.

– Vi som arbetsledare kanske påskyndar den här negativa spiralen när vi ger individuella lönetillägg till personer som är högpresterande, säger Nils Elfverson självkritiskt.
Under hela den här perioden har Inger Svensson känt ett starkt stöd från sin chef och sina medarbetare. De för en öppen dialog.

– Min roll är både att bromsa och stötta, säger Nils Elfverson. Det går inte att lägga ansvaret helt och hållet på individen eller chefen, vi måste hjälpas åt tillsammans. Mitt ansvar är att inte släppa tillbaka de långtidssjukskrivna för tidigt på heltid.

Det räcker inte med att de som är på väg in i en utmattningsdepression får gå på kurs – hur bra och självstärkande den än är. Det är ett bra steg på väg men det behövs mer därtill. Det hjälper individen, men inte arbetsplatsen som helhet.

Synen på arbetet och sättet att arbeta måste förändras, anser Nils Elfverson. I Vellinge blev första steget att försöka reducera trycket och ansvaret på den enskilda individen genom att stärka känslan av att teamet har ett gemensamt ansvar för arbetssituationen. Numera är det gruppen som har ansvar, inte den enskilde handläggaren.

– Och så måste vi mer betona det vi gör, än det vi borde göra… och så känna oss nöjda med det vi faktiskt gjort, fortsätter han.

Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.