Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Åldersbarriärer
På jobbet
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Så skapas en arbetsplats för alla åldrar

Äldre och yngre medarbetare kan lära sig mycket av varandra. Med ett gott klimat på arbetsplatsen och rätt åtgärder blir det fler som vill och kan jobba kvar längre.

"Det bästa ur hållbarhets- och sundhetsperspektiv är ett arbetsliv där äldre och yngre jobbar ihop och lär av varandra. Alla organisationer bör satsa på en bra åldersspridning", säger John Mellkvist som arbetar som konsult och är ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft.

Han kallar fördomar och negativa attityder mot äldre i arbetslivet för "ålderism" och menar att det grundar sig på okunskap och rädsla för vad som händer när man blir äldre.

Att ålderism och åldersdiskriminering diskuteras på arbetsplatserna är viktigt, framhåller John Mellkvist. Han menar att vi behöver ifrågasätta egna och andras eventuella fördomar om att äldre är teknikfientliga, ointresserade av kompetensutveckling och ovilliga att förändra arbetssätt och organisation.

– Det kan lösa många knutar och det är av stort värde att inte bara de drabbade för sin talan. Yngre medarbetare bör ställa sig frågan hur de själva vill bli bemötta som äldre på jobbet.

Både som arbetsgivare och som medarbetare bör man också vara medveten om att det kan växa fram en vi och dem-anda på arbetsplatser – exempelvis att yngre håller ihop och bara tror på sina idéer och kunskaper.

– Äldre kan känna sig förbisedda när deras erfarenhet inte efterfrågas. De kan även oroa sig för att bli utmanövrerade och då "hålla hårt i bordet", säger John Mellkvist.

I stället bör man försöka skapa en vinna-vinna-situation, menar han. För även om detaljkunskap i vissa fall kan bli föråldrad, så gäller inte det andra kvaliteter. Äldre medarbetare bör fundera på hur de kan stärka andra på arbetsplatsen med sin erfarenhet – och chefer på hur de kan underlätta det. Yngre medarbetare kan å sin sida bidra till att förlänga de äldres yrkesliv genom ett löpande kompetensutbyte.

Men, understryker John Mellkvist, även äldre måste syna sig själva och se kritiskt på sin kompetens. Det viktigaste är inte det man gjort och kan, utan det man vill göra i sin framtida yrkesroll. Hans råd är att visa engagemang, nyfikenhet och vilja att lära nytt – till exempel genom att i medarbetarsamtalet med chefen berätta vilken kompetensutveckling man behöver för att kunna göra sitt jobb bättre eller kunna ta på sig nya arbetsuppgifter.

För att stimulera äldre medarbetare till att stanna kvar måste arbetsgivarna se dem som individer, framhåller Kerstin Nilsson, professor vid Högskolan i Kristianstad och docent på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, som forskat om äldres roll i arbetslivet.

– Det är angeläget att äldres kompetens lyfts fram. Samtidigt måste chefer inse att varje individs förmåga och behov är olika. En del vill vidareutbilda sig, andra vill ta ett steg tillbaka och fördjupa sig inom ett speciellt område.

För att kunna dra nytta av de äldres kompetens gäller det att skapa en hållbar arbetsplats och arbetssituation för alla medarbetare. Kerstin Nilsson har tagit fram en modell som kan användas av såväl medarbetare som chefer i det arbetet. Modellen ringar in områden som är av betydelse för att medarbetare ska kunna och vilja arbeta längre.

Ett område som den tar upp är arbetsmiljö och hälsa. Kerstin Nilssons råd är att tänka över vilka möjligheter det finns till återhämtning på arbetsplatsen – om arbetstakten och arbetsvillkoren är okej för alla medarbetare.

– En del äldre känner att hälsan försämras om de stannar på jobbet och vill se till att de hinner ha friska år som pensionär. Andra vill arbeta kvar för att arbetsmiljön är fysiskt och psykiskt stimulerande, säger hon.

Ett annat område är de privatekonomiska förutsättningarna – som Kerstin Nilsson formulerar det: Behöver du lönen eller klarar du dig ändå ekonomiskt? Förutsättningarna kan se olika ut för människor i olika situationer, men finns möjligheten att gå ned i arbetstid med eller utan pension kan det vara en faktor som underlättar fortsatt arbete.

För många är det också betydelsefullt att arbetslivet ger möjlighet till social samvaro med kolleger. Det är viktigt att äldre medarbetare inte känner sig åsidosatta eller diskriminerade på grund av sin ålder, och att de upplever att det finns ett ledarskap som värderar deras erfarenhet och kunskap.

Modellen tar också upp betydelsen av att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och stimulerande. Viljan att fortsätta jobba påverkas av möjligheten att få pröva nya arbetsuppgifter och få kompetensutveckling.

– En del identifierar sig helt med sitt yrke och vill jobba kvar så länge de kan, andra vill använda sin kompetens i en ny roll, kanske som volontär, säger Kerstin Nilsson.

För att svetsa samman en grupp där alla har olika åldrar och lägga grunden för kunskapsöverföring mellan generationerna förespråkar Kerstin Nilsson att man använder sig av fallmetodik. Chefer och medarbetare tar fram ett fall – en situation på jobbet – och deltagarna får gemensamt lösa den.

– Då kan äldre bidra med sin erfarenhet och yngre med den senaste teoretiska kunskapen från skolan. Deltagarna tycker att det är väldigt givande och att de växer ihop som arbetsgrupp, säger Kerstin Nilsson. 

Råd till dig som är senior på arbetsplatsen
  • Ta upp ditt behov av kompetensutveckling med din chef.
  • Förklara tydligt vilka kunskaper och erfarenheter du har, och hur de kan komma till nytta.
  • Påtala om du ser tendenser till åldersdiskriminering. Du kan få hjälp av fackliga företrädare.

 

Så kan ni skapa en arbetsplats för alla
  • Säkerställ att alla är tydliga med att kompetensen och inte åldern är det viktiga.
  • Betrakta äldre medarbetare som individer, inte som en homogen grupp.
  • Skapa möjligheter att arbeta tillsammans och ta del av varandras kunskaper.
Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.