Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Åldersbarriärer
På jobbet
AVIngegerd Rönnberg0 kommentarerTyck till!

Så skapas en arbetsplats för alla åldrar

Äldre och yngre medarbetare kan lära sig mycket av varandra. Med ett gott klimat på arbetsplatsen och rätt åtgärder blir det fler som vill och kan jobba kvar längre.

"Det bästa ur hållbarhets- och sundhetsperspektiv är ett arbetsliv där äldre och yngre jobbar ihop och lär av varandra. Alla organisationer bör satsa på en bra åldersspridning", säger John Mellkvist som arbetar som konsult och är ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft.

Han kallar fördomar och negativa attityder mot äldre i arbetslivet för "ålderism" och menar att det grundar sig på okunskap och rädsla för vad som händer när man blir äldre.

Att ålderism och åldersdiskriminering diskuteras på arbetsplatserna är viktigt, framhåller John Mellkvist. Han menar att vi behöver ifrågasätta egna och andras eventuella fördomar om att äldre är teknikfientliga, ointresserade av kompetensutveckling och ovilliga att förändra arbetssätt och organisation.

– Det kan lösa många knutar och det är av stort värde att inte bara de drabbade för sin talan. Yngre medarbetare bör ställa sig frågan hur de själva vill bli bemötta som äldre på jobbet.

Både som arbetsgivare och som medarbetare bör man också vara medveten om att det kan växa fram en vi och dem-anda på arbetsplatser – exempelvis att yngre håller ihop och bara tror på sina idéer och kunskaper.

– Äldre kan känna sig förbisedda när deras erfarenhet inte efterfrågas. De kan även oroa sig för att bli utmanövrerade och då "hålla hårt i bordet", säger John Mellkvist.

I stället bör man försöka skapa en vinna-vinna-situation, menar han. För även om detaljkunskap i vissa fall kan bli föråldrad, så gäller inte det andra kvaliteter. Äldre medarbetare bör fundera på hur de kan stärka andra på arbetsplatsen med sin erfarenhet – och chefer på hur de kan underlätta det. Yngre medarbetare kan å sin sida bidra till att förlänga de äldres yrkesliv genom ett löpande kompetensutbyte.

Men, understryker John Mellkvist, även äldre måste syna sig själva och se kritiskt på sin kompetens. Det viktigaste är inte det man gjort och kan, utan det man vill göra i sin framtida yrkesroll. Hans råd är att visa engagemang, nyfikenhet och vilja att lära nytt – till exempel genom att i medarbetarsamtalet med chefen berätta vilken kompetensutveckling man behöver för att kunna göra sitt jobb bättre eller kunna ta på sig nya arbetsuppgifter.

För att stimulera äldre medarbetare till att stanna kvar måste arbetsgivarna se dem som individer, framhåller Kerstin Nilsson, professor vid Högskolan i Kristianstad och docent på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, som forskat om äldres roll i arbetslivet.

– Det är angeläget att äldres kompetens lyfts fram. Samtidigt måste chefer inse att varje individs förmåga och behov är olika. En del vill vidareutbilda sig, andra vill ta ett steg tillbaka och fördjupa sig inom ett speciellt område.

För att kunna dra nytta av de äldres kompetens gäller det att skapa en hållbar arbetsplats och arbetssituation för alla medarbetare. Kerstin Nilsson har tagit fram en modell som kan användas av såväl medarbetare som chefer i det arbetet. Modellen ringar in områden som är av betydelse för att medarbetare ska kunna och vilja arbeta längre.

Ett område som den tar upp är arbetsmiljö och hälsa. Kerstin Nilssons råd är att tänka över vilka möjligheter det finns till återhämtning på arbetsplatsen – om arbetstakten och arbetsvillkoren är okej för alla medarbetare.

– En del äldre känner att hälsan försämras om de stannar på jobbet och vill se till att de hinner ha friska år som pensionär. Andra vill arbeta kvar för att arbetsmiljön är fysiskt och psykiskt stimulerande, säger hon.

Ett annat område är de privatekonomiska förutsättningarna – som Kerstin Nilsson formulerar det: Behöver du lönen eller klarar du dig ändå ekonomiskt? Förutsättningarna kan se olika ut för människor i olika situationer, men finns möjligheten att gå ned i arbetstid med eller utan pension kan det vara en faktor som underlättar fortsatt arbete.

För många är det också betydelsefullt att arbetslivet ger möjlighet till social samvaro med kolleger. Det är viktigt att äldre medarbetare inte känner sig åsidosatta eller diskriminerade på grund av sin ålder, och att de upplever att det finns ett ledarskap som värderar deras erfarenhet och kunskap.

Modellen tar också upp betydelsen av att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och stimulerande. Viljan att fortsätta jobba påverkas av möjligheten att få pröva nya arbetsuppgifter och få kompetensutveckling.

– En del identifierar sig helt med sitt yrke och vill jobba kvar så länge de kan, andra vill använda sin kompetens i en ny roll, kanske som volontär, säger Kerstin Nilsson.

För att svetsa samman en grupp där alla har olika åldrar och lägga grunden för kunskapsöverföring mellan generationerna förespråkar Kerstin Nilsson att man använder sig av fallmetodik. Chefer och medarbetare tar fram ett fall – en situation på jobbet – och deltagarna får gemensamt lösa den.

– Då kan äldre bidra med sin erfarenhet och yngre med den senaste teoretiska kunskapen från skolan. Deltagarna tycker att det är väldigt givande och att de växer ihop som arbetsgrupp, säger Kerstin Nilsson. 

Råd till dig som är senior på arbetsplatsen
  • Ta upp ditt behov av kompetensutveckling med din chef.
  • Förklara tydligt vilka kunskaper och erfarenheter du har, och hur de kan komma till nytta.
  • Påtala om du ser tendenser till åldersdiskriminering. Du kan få hjälp av fackliga företrädare.

 

Så kan ni skapa en arbetsplats för alla
  • Säkerställ att alla är tydliga med att kompetensen och inte åldern är det viktiga.
  • Betrakta äldre medarbetare som individer, inte som en homogen grupp.
  • Skapa möjligheter att arbeta tillsammans och ta del av varandras kunskaper.
Bli den första att tycka till!
KronofogdenNyhetMellan 25 000 och 30 000 ärenden i kö i väntan på att registreras. Upp mot 80 dagars handläggningstid. Medarbetarna på den enhet inom Kronofogden som jobbar med betalningsföreläggande har det tungt, konstaterar Malin Almkvist Klaesson, STs ordförande på myndigheten.
RiksgäldenNyhetDe senaste två åren har Riksgälden köpt ut medarbetare för minst sju miljoner kronor, uppger Dagens Industri. Relationerna mellan riksgäldsdirektör Hans Lindblad och personalen är ansträngda.
DomstolarnaNyhetAntalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.
Fördjupning: DistansarbeteFördjupningMöjligheten att jobba hem­ifrån kan underlätta var­dagen för många anställda – men när alla inte är på plats påverkas också kommunikation och arbetsgemenskap. Flera statliga arbetsgivare framhåller vikten av att kolleger träffas i vardagen.
KlimatetNyhetTusentals tyskar klimatstrejkar på betald arbetstid i dag, skriver Dagens Nyheter. 3 200 tyska företag från olika branscher står bakom initiativet Entrepreneurs für future, och många av dem stänger för att låta sina anställda delta i protesterna.
STATENS SERVICECENTERNyhetDatainspektionen har fått in flera anmälningar om att den lönehantering som sköts av Statens servicecenter läcker personuppgifter till obehöriga. Nu inleder myndigheten en granskning av de påstådda incidenterna.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen får som tidigare aviserats extra tillskott i statsbudgeten för nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att nedlagda lokalkontor återuppstår. ”Däremot har regeringen varit väldigt tydlig gentemot Arbetsförmedlingen om att det måste finnas möjligheter till god service i hela landet”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården är några av de myndigheter som får ökat anslag i regeringens budgetproposition. "För att kunna beta av och snabba på handläggningen behöver Migrationsverket ytterligare resurser", säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATENS SERVICECENTERNyhetStatens servicecenter, SSC, hör till statsbudgetens vinnare med ett tillskott på närmare 140 miljoner kronor. I det ingår resurser för fyra nya servicekontor, men generaldirektören Thomas Pålsson räknar med att det blir fler.
TCONyhetTCO anser att regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning i budgeten för 2020 är otillräcklig. TCO saknar bland annat besked om hur högskolor och universitet ska bidra till omställningen på arbetsmarknaden.
STATSFÖRVALTNINGNyhetKvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen får ett tillskott på förvaltningsanslaget för de kommande åren för att ”upprätthålla takten i reformeringen” och ”undvika ytterligare neddragningar” utöver de som redan aviserats, skriver regeringen i ett pressmeddelande dagen innan budgetpropositionen presenteras. ST anser att det är positivt att det kommer ett tillskott – men att summan är för låg.
SocialförsäkringarNyhetDen snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMetoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.
BiståndNyhetHöstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.
DomstolarnaNyhetAntalet kvinnliga domstolschefer har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren, uppger Ekot, som tagit del av Domstolsverkets egen statistik.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen kommer få mer pengar till externa aktörer, ytterligare 193 miljoner kronor nästa år. Anslaget kommer sedan att växa undan för undan fram till 2022, uppger Dagens industri.
Brottsförebyggande rådetNyhetStatskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården hotas av åtal för grovt vapenbrott sedan han gripits av polis i Linköping med ett skarpladdat hagelgevär i bilen, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
SocialförsäkringarNyhetBåde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.
REGERINGENNyhetI måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetFinansinspektionen, Skatteverket och tre länsstyrelser föreslås få ett ökat budgetanslag på totalt 42 miljoner kronor med början nästa år. Pengarna ska gå till att bekämpa pengatvätt på olika sätt, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
HögskolanNyhetI en internationell jämförelse ger en akademisk utbildning i Sverige lite resultat i lönekuvertet. Det visar OECDs senaste lönerapport Education at a glance 2019, rapporterar Ekot.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetEfter rapporter om arbetsmiljöproblem kallades Myndigheten för arbetsmiljökunskaps generaldirektör Nader Ahmadi till departementet för att förklara sig. Nu ska konsulter hjälpa honom med ledarskapet, skriver tidningen Arbetarskydd.
A-kassaNyhetEnligt en dom från förvaltningsrätten ska semesterersättning räknas med i underlaget för a-kassa. Målet har drivits av LO-TCO Rättsskydd för en medlem i Unionen.
Inspektionen för socialförsäkringenNyhetFör ett par veckor sedan invigde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sitt nya huvudkontor i Göteborg. Efter beslutet i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg. 12 av 55 anställda har följt med.
ArbetsrättNyhetFackförbundet Kommunal har anmält Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten har upphävt ett skyddsstopp utan att först kontakta skyddsombudet, skriver Arbetet.
DigitaliseringNyhetEtt gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.
REGERINGENNyhetTCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sin post och tar över som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, S, på dagens riksmöte.
STATSFÖRVALTNINGNyhetDet blir fyra nya servicekontor i Västerbotten, Dalarna och Värmland, meddelade statsminister Stefan Löfven, S, i sin regeringsförklaring. Kontoren placeras i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
Tweet från Domstolsverket
RättsväsendetNyhetAnslagen till de rättsvårdande myndigheterna höjs med 700 miljoner kronor under 2020. Störst anslagshöjning går till Domstolsverket med 280 miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetEn medarbetare vid Arbetsförmedlingen, som tidigare i år fick sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott, avskedas från sin anställning. Det har personalansvarsnämnden beslutat, skriver Arbetet.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEtt ökat budgetanslag med 5 miljoner kronor ska hjälpa Arbetsmiljöverket att råda bot på fusk och brottslighet i arbetslivet. Pengarna ska gå till myndighetens inspektionsverksamhet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
TULLVERKETNyhetDet kommande budgetförslaget innehåller en permanent ökning av Tullverkets anslag med 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förhindra att vapen kommer in i landet, uppger SVT.