Annons:
Håkan Håkansson har arbetat med att digitalisera 514 intervjuer med överlevande från koncentrationslägret RavensbrÜck. »Detta en fantastisk skatt där mycket är outforskat«, säger han.Bild:Julia Lindemalm
Förintelsen
Kultur
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Samlar vittnesmål från nazisternas läger

Den 27 januari högtidlighålls För­intelsens minnesdag. På universitetsbiblioteket i Lund finns 514 intervjuer som gjordes med överlevande strax efter krigsslutet nu tillgängliga i ett digitalt arkiv. Initiativtagare till Ravensbrückarkivet var en insiktsfull statsanställd – Zygmunt Łakociński, lektor i polska.

»Vi var speciellt plågade av råttor och löss. Råttor stora som katter kilade upp i bäddarna, och sökte efter soppa eller bröd och kunde till och med ge sig på svagare kvinnor som inte kunde försvara sig.«

Vittnesmålet kommer från Anna Jachnina, en socialarbetare som tillfångatogs i Polen och först fördes till Auschwitz, anklagad för att ha deltagit i den polska motståndsrörelsen. Av intervjun framgår att hon tatuerats med nummer 25 990 och burit en röd triangel. Dokumentet är det i särklass mest omfattande vittnesmålet i samlingen.

Den som lett arbetet med att digi­talisera arkivet är Håkan Håkansson, projektledare på Lunds universitetsbibliotek. Han säger att namnet – Ravensbrück­arkivet – egentligen är något missvisande:

– De allra flesta som kom hit till Lund kom från Ravensbrück utanför Berlin, det enda lägret med enbart kvinnor och barn. Men majoriteten hade varit i flera läger innan, och det berättar de också om.

De 514 intervjuerna ligger i arkivmappar i ett avlångt källarrum, där det luktar precis så instängt och musealt som man kan vänta sig. Ett av dokumenten som Håkan Håkansson plockar fram är daterat 2 januari 1946. Det rör Łucja Brymora, en katolsk kvinna på 26 år. Pappret är lite solkigt, har blå linjering och svart snirklig text på polska.

– Många tror att alla i koncentrationslägren var judar. Det stämmer ju till viss del, en majoritet var judar. Men det var många som var romer, troende katoliker, mentalsjuka och motståndsmän också. Många av de intervjuade är katolska kvinnor.

Łucja Brymora vittnar om vägglöss, brutala fångvaktare, kyla och svält – och att judarna behandlades sämst:

»Dödskvarter fanns bara för judarna. Nr 30 var ett sådant kvarter; alla som fanns där skulle till gaskamrarna. Förflyttningen till kamrarna skedde dag och natt... Alla judiska barn sändes till gaskamrarna utan undantag, från barn till fjortonåringar.«

Att intervjuerna och arkivet existerar är tack vare Zygmunt Łakociński, lektor i polska och anställd vid Lunds universitet på 1940-talet.

– Han förstod tidigare än de flesta vidden av det som hänt, säger Håkan Håkansson.

Våren 1945 evakuerade Röda Korset med hjälp av Folke Bernadottes »vita bussar« omkring 20 000 fångar till Sverige och Danmark. De allra flesta kom ursprungligen från Polen.

I Lund öppnades tre flyktingläger, och eftersom Zygmunt Łakociński var polsktalande ställde han upp som volon­tär och tolk.

Han och kollegan Sture Bohlin, professor i historia, beslöt sig snart för att dokumentera de före detta läger­fångarnas upplevelser. De startade det som först kallades Polska käll-institutet i Lund. Dokumentationen var tänkt att kunna användas som forskningsmaterial och vid en eventuell kommande krigsrätt.

De insåg tidigt vikten av att gå så systematiskt till väga som möjligt med intervjuerna och skapade ett formulär med både fasta frågor och fritt skrivutrymme.

Intervjuerna genomfördes främst under hösten 1945 och våren 1946.

– Det unika är just att dokumenta­tionen skett relativt kort efter att uppgiftslämnarna frigivits.

Bara tolv procent av de intervjuade var judar, vilket enligt Håkan Håkansson beror på att de allra flesta av dem inte överlevde.

De som gjorde intervjuerna var själva före detta lägerfångar. Zygmunt Łakociński ansåg att de hade störst möjlighet att avgöra om det som berättades var rimligt eller inte, förklarar Håkan Håkansson.

En sextonårig judisk pojke, Genek Granek från Łódz, vittnar om hur han blev förd till Birkenau 1944: »Min mamma och syster gick in i badet, så mycket såg jag. Vad som hände efter vet jag inte. Jag har fortfarande inte hört något från dem.«

I slutet av hans vittnesmål ser man hur både han och intervjuaren skrivit under och intygat sanningshalten i dokumentet.

– Dessutom finns alltid en bedömning från intervjuaren av hur trovärdig berättelsen är, säger Håkan Håkans­son och pekar.

I Genek Graneks fall löd kommentaren: »Vittnet, en lång sextonårig pojke, med barnsligt utseende, återger sorgliga händelser mellan hans tionde och sextonde år av livet som om han vore en gammal man. Hans vittnesmål är obestridligen pålitligt.«

Lunds universitet hade ingen del i arbetet, som utfördes på fritiden. Zygmunt Łakociński och Sture Bohlin startade dock en arbetsgrupp som sökte och fick en budget av Utrikes­politiska institutet.

Det som förvånat Håkan Håkansson mest är att fångarna orkat upprätthålla något slags värdighet i eländet.

– De satt på nätter i smyg och gjorde de här, säger han och visar en liten egentillverkad lärobok med en bit randig fångdräkt som omslag.

När Zygmunt Łakociński 1947 förstod att arkivet kunde vara känsligt för uppgiftslämnarna, skickade han allt material till Stanforduniversitetet i USA med krav på att det skulle vara förseglat i femtio år. På 1970-talet begärdes det tillbaka och 1995 bröts förseglingen. Sedan 2015 har man arbetat med att digitalisera en del av arkivet, som förutom intervjuerna består av foto­grafier, anteckningsböcker, personliga ägodelar och namnlistor. Arbe­tet har kunnat ske tack vare donationer, inte minst från privata givare i USA. I höstas gjordes materialet tillgängligt på webben.

– Vi är fortfarande förundrade över kraften i det Zygmunt Łakociński startade och tacksamma att hans familj done­rade arkivet till universitets­biblioteket. Även om det har varit väldigt svårt, särskilt för dem som arbetat med översättningar, är detta en fantas­tisk skatt där mycket är outforskat, säger Håkan Håkansson.

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.