Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Arbetsintervju
Ditt jobb
AVJenna Andersson0 kommentarerTyck till!

Satsa på personkemin vid intervjun

Att bara bli bedömd på rationella grunder vid en arbets­intervju är sällsynt. Rekryterare tenderar nämligen att fatta sina beslut baserat på magkänsla och person­kemi. Men det finns knep för att utveckla en god personkemi om den inte skulle infinna sig naturligt.

Det är näst intill en omöjlighet att gå på en arbetsintervju och undvika att bli subjektivt bedömd. Det säger Ange­la Ahola, doktor i psykologi och för­fattare till boken Konsten att göra intryck.

– Rekryteraren kommer i väldigt hög grad att påverkas av sin magkänsla. Det är mer regel än undantag.

Ingrid Tollgerdt-Andersson, doktor i ekonomisk psykologi och aktuell med boken Relationer: Himmel eller helvete?, är inne på samma linje och framhåller att magkänslan dessutom infinner sig väldigt snabbt.

– Det tar omkring fyra sekunder, ibland mindre, att bestämma sig för om man tycker om en människa. Det sker snabbt och ofta omedvetet, säger hon, och konstaterar att det därför är svårt att komma ifrån.

Ofta är det små faktorer som bidrar till ett första intryck. Och många av de signaler vi initialt sänder ut är vi inte alltid medvetna om själva.

– Den som intervjuar kommer att lägga märke till en mängd subtila detaljer. Många gånger har vi kanske inte ens hunnit säga något, men allt vi gör förmedlar något, säger Angela Ahola.

Även om det tar fyra sekunder att bilda sig den absolut första uppfattningen, så är det under de första minuterna under ett möte som vi skapar intryck, menar Angela Ahola:

– Efter att det första intrycket är klart går resterande tid till att hitta bevis för att vårt första intryck var rätt. Det blir som ett filter, man ser det man vill se och hör det man vill höra, säger hon.

Ingrid Tollgerdt-Andersson på­talar också att rekryteraren kan ha över­seende med olika saker beroende på vilket första intryck han eller hon får av den sökande.

– Man ställer annorlunda frågor till dem man gillar. En lucka på tre månader i ditt cv kan bemötas väldigt olika beroende på rekryterarens uppfattning om dig, säger hon.

Den som går på en jobbintervju har alltså mycket att vinna på god person­kemi. Och skulle det inte komma natur­ligt finns det sätt att hjälpa den på traven.

Att vara väl påläst om platsen man söker jobb på känns kanske som en självklarhet, men är av stor vikt för ett bra första intryck. Dels handlar det om att kunna ställa de rätta frågorna, dels om att ha koll på vilken »stil« arbetsplatsen har.

– De visuella och det yttre fysiska uttrycket spelar roll. Man kan redan med klädvalet förmedla och andas samhörighet. Avviker du för mycket från arbetsplatsens profil i klädval kan det bli svårt för dem att se hur du kan smälta in och bli en produktiv del av teamet, säger Angela Ahola.

Att på olika sätt visa samhörighet är alltså en bra idé. Vi tenderar nämligen att tycka bättre om de som vi uppfattar är lika oss själva.

– Det kan också gälla attityd­likheter och åsiktslikheter, gemensamma hobbyer eller andra beröringspunkter, säger Angela Ahola.

Ingrid Tollgerdt-Andersson menar också att likartade åsikter inte bara är viktiga för det första intrycket:

– Gemensamma värderingar bidrar till hållbara relationer, säger hon.

Att söka samhörighet kan alltså vara smart både för att etablera en ny kontakt och för att kunna behålla den.

– Känslan av likhet bidrar till att vi gillar varandra mer och känner en större respekt för varandra. Vi tenderar att hjälpa varandra mer om vi upplever oss vara lite lika, säger Angela Ahola.

Kanske kan det vara svårt att hitta konkreta beröringspunkter eller speci­fika gemensamma åsikter. Och kanske finns det inte alltid utrymme eller möjlighet att efterforska det närmre. Då kan vi använda oss av mer subtila knep som kroppsspråk.

– Personkemi är starkt bundet till vårt kroppsspråk. Ögonkontakt, ett fast handslag och att utstråla drivkraft och en hög energinivå är viktiga komponenter, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Hon menar att vi även kan studera andras kroppsspråk för att utläsa om kemin stämmer. Ofta när vi tenderar att göra samma gester är det ett tecken på detta. Vi kan även härma någons kroppsspråk för att öka personkemin. Men även om likheter ökar person­kemin behöver vi framhålla vår egen personlighet.

– Det är en balansgång, men man måste visa att man har egen personlighet. Är vi alldeles för opersonliga försvinner vi i mängden bland alla and­ra sökande och då riskerar vi att mista jobbet i alla fall, säger Ange­la Ahola.

5 tips för att göra intryck vid intervjun
  1. Kom i tid – det kan kännas självklart, men är en viktig del i att ge ett seriöst intryck.
  2. Hitta likheter – försök att hitta gemensamma berörings­punkter med rekryteraren.
  3. Ha ett öppet kroppsspråk – öppna handflator, ett leende och ögonkontakt är viktiga komponenter.
  4. Var påläst – kom förberedd för att kunna ställa relevanta frågor och ge ett intresserat intryck.
  5. Skanna av arbetsplatsens profil. Vilken stil har arbetsplatsen? Kan du på något vis i ditt klädval eller andraattribut använda det för att visa samhörighet?
Bli den första att tycka till!
STNyhetInför valet i höst kommer ST att driva krav på mer personal på myndigheterna, meddelarskydd för bolagsanställda och en nollvision för hot och våld.
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom polisutbildning vid ytterligare ett lärosäte, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen, rapporterar Ekot. Enkäten hade godkänts i förväg av facken. ”Vi gjorde ett misstag”, säger STs avdelningsordförande Karin Svenning.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.