Annons:
debatt
Debatt
AVLena Jovanovic0 kommentarerTyck till!

Sätt människan i förgrunden

Om bugetkalkylerna för 2003 ska hålla måste kostnaderna för sjukskrivningarna kraftigt reduceras. De förslag som diskuteras just nu bygger på att arbetsgivarna ska betala en större del av kostnaderna, vilket de senare kompenseras för genom lägre arbetsgivaravgifter. Statens kostnader fördelas alltså om så att budgeten inte spricker.

Det är inte det statsfinansiella läget som är det mest oroande, utan det faktum att människor mår dåligt och behöver stöd för att få tillbaka livsgnistan och komma in i arbetslivet igen.

Vad vi måste göra är att ställa oss följande fråga: vad är det som de höga sjukskrivningstalen är ett symptom på? Vad är det egentligen som ligger bakom? Det verkar som om vissa debattörer tror att det finns en enda tydlig ”skurk” som det gäller att identifiera och sedan eliminera genom att klämma åt så hårt det går ekonomiskt.

Denna syn, som lite tillspetsat skulle kunna kallas ett typiskt manligt sätt att hantera problem (hitta skurken och skjuta honom), tycker jag är kortsiktig och verkningslös om man vill lösa problemen på lång sikt.

Jag efterfrågar konkreta, lösningsbyggande förslag som går på djupet och utgår från människoperspektivet snarare än marknadsperspektivet. De stigande sjukskrivningarna kan tolkas som en signal om att något är fel och vi måste ta den signalen på allvar. Och det är säkert inte så att  en enskild aktör kan lösa detta komplexa problem på egen hand, även om de ekonomiska incitamenten är de rätta.

Det är i stället i samhällssystemet i stort, så som det nu är utformat och med den människosyn det återspeglar, som vi ska söka ursprunget till sjukfrånvaron.
Marknadsperspektivet, som har kommit att gälla inom i stort sett alla samhällsområden, alltså även inom den offentliga sektorn där människoperspektivet (eller åtminstone det sociala perspektivet) tidigare varit överordnat, gör att frågor om människosyn, människors behov och det goda samhället blivit sekundära.

Särskilt inom den offentliga sektorn, där sjuktalen också är högst, är kraven på ständigt ökad effektivitet direkt skadliga. Att ansvara för människors liv, välbefinnande och fostran är ett psykiskt mycket krävande arbete och för att lyckas med det krävs en väl avpassad arbetsbörda och tid till psykisk återhämtning.

Att tvingas vårda ännu fler patienter, eller fostra ännu fler barn per anställd, när det strider mot alla förnuftiga och känslomässiga argument låter sig inte göras utan de konsekvenser som vi alltså står inför idag i form av förstörda medmänniskor och stigande sjuktal.

Det finns en devis som säger att ”som man ser människan så behandlar man henne”. Idag går ekonomiska argument före mänskliga, vilket betyder att vi reducerat oss till homo economicus, utbytbara ”aktörer” styrda av ekonomiska incitament och allena värderade efter effektivitet och lönsamhet.

Vi har blivit gisslan i ett system som inte bryr sig om våra tankar, känslor, drömmar och ideal. Ett system med dålig passform mellan människa och miljö där det som vi behöver inte motsvaras av det som erbjuds, vilket på sikt leder till stress, frustration och sjukskrivningar.

Jag tror att sjuktalen till stor del beror på att vi reducerat hela vår tillvaro till en konkurrensutsatt marknad där vi ständigt förväntas vara effektiva och extremt flexibla, både i arbetslivet och på fritiden. Vi har börjat tillämpa marknadstänkandet också på oss själva som personer.

Men nu är det är dags att bryta denna syn och återupprätta oss själva som tänkande, kännande och längtande människor.

Om vi fördjupar diskussionen och tillåter oss att vara de som formar vårt samhälle och den grund den ska vila på, så kan vi komma närmare en varaktig lösning på problemet med människors ohälsa och vantrivsel.

Den första åtgärd jag skulle vilja se är att återskapa den offentliga sektorn till en konkurrensfri zon där människoperspektivet och människans behov går först. Då kan vi tända ett hopp om att det finns gränser för marknadstänkandet, att det finns krafter som verkar för att återupprätta människans värdighet i ett system som ter sig alltmer omänskligt och instrumentaliserat.

Låt oss visa att vi kan sätta dessa gränser och att vi gör det till vår egen, det vill säga människans, fördel.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.