Annons:
debatt
Debatt
AVLena Jovanovic0 kommentarerTyck till!

Sätt människan i förgrunden

Om bugetkalkylerna för 2003 ska hålla måste kostnaderna för sjukskrivningarna kraftigt reduceras. De förslag som diskuteras just nu bygger på att arbetsgivarna ska betala en större del av kostnaderna, vilket de senare kompenseras för genom lägre arbetsgivaravgifter. Statens kostnader fördelas alltså om så att budgeten inte spricker.

Det är inte det statsfinansiella läget som är det mest oroande, utan det faktum att människor mår dåligt och behöver stöd för att få tillbaka livsgnistan och komma in i arbetslivet igen.

Vad vi måste göra är att ställa oss följande fråga: vad är det som de höga sjukskrivningstalen är ett symptom på? Vad är det egentligen som ligger bakom? Det verkar som om vissa debattörer tror att det finns en enda tydlig ”skurk” som det gäller att identifiera och sedan eliminera genom att klämma åt så hårt det går ekonomiskt.

Denna syn, som lite tillspetsat skulle kunna kallas ett typiskt manligt sätt att hantera problem (hitta skurken och skjuta honom), tycker jag är kortsiktig och verkningslös om man vill lösa problemen på lång sikt.

Jag efterfrågar konkreta, lösningsbyggande förslag som går på djupet och utgår från människoperspektivet snarare än marknadsperspektivet. De stigande sjukskrivningarna kan tolkas som en signal om att något är fel och vi måste ta den signalen på allvar. Och det är säkert inte så att  en enskild aktör kan lösa detta komplexa problem på egen hand, även om de ekonomiska incitamenten är de rätta.

Det är i stället i samhällssystemet i stort, så som det nu är utformat och med den människosyn det återspeglar, som vi ska söka ursprunget till sjukfrånvaron.
Marknadsperspektivet, som har kommit att gälla inom i stort sett alla samhällsområden, alltså även inom den offentliga sektorn där människoperspektivet (eller åtminstone det sociala perspektivet) tidigare varit överordnat, gör att frågor om människosyn, människors behov och det goda samhället blivit sekundära.

Särskilt inom den offentliga sektorn, där sjuktalen också är högst, är kraven på ständigt ökad effektivitet direkt skadliga. Att ansvara för människors liv, välbefinnande och fostran är ett psykiskt mycket krävande arbete och för att lyckas med det krävs en väl avpassad arbetsbörda och tid till psykisk återhämtning.

Att tvingas vårda ännu fler patienter, eller fostra ännu fler barn per anställd, när det strider mot alla förnuftiga och känslomässiga argument låter sig inte göras utan de konsekvenser som vi alltså står inför idag i form av förstörda medmänniskor och stigande sjuktal.

Det finns en devis som säger att ”som man ser människan så behandlar man henne”. Idag går ekonomiska argument före mänskliga, vilket betyder att vi reducerat oss till homo economicus, utbytbara ”aktörer” styrda av ekonomiska incitament och allena värderade efter effektivitet och lönsamhet.

Vi har blivit gisslan i ett system som inte bryr sig om våra tankar, känslor, drömmar och ideal. Ett system med dålig passform mellan människa och miljö där det som vi behöver inte motsvaras av det som erbjuds, vilket på sikt leder till stress, frustration och sjukskrivningar.

Jag tror att sjuktalen till stor del beror på att vi reducerat hela vår tillvaro till en konkurrensutsatt marknad där vi ständigt förväntas vara effektiva och extremt flexibla, både i arbetslivet och på fritiden. Vi har börjat tillämpa marknadstänkandet också på oss själva som personer.

Men nu är det är dags att bryta denna syn och återupprätta oss själva som tänkande, kännande och längtande människor.

Om vi fördjupar diskussionen och tillåter oss att vara de som formar vårt samhälle och den grund den ska vila på, så kan vi komma närmare en varaktig lösning på problemet med människors ohälsa och vantrivsel.

Den första åtgärd jag skulle vilja se är att återskapa den offentliga sektorn till en konkurrensfri zon där människoperspektivet och människans behov går först. Då kan vi tända ett hopp om att det finns gränser för marknadstänkandet, att det finns krafter som verkar för att återupprätta människans värdighet i ett system som ter sig alltmer omänskligt och instrumentaliserat.

Låt oss visa att vi kan sätta dessa gränser och att vi gör det till vår egen, det vill säga människans, fördel.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.